Fractie 2019
Fractie 2019

Fractie

De fractie bestaat uit 9 personen sinds de Gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.
Fractievoorzitter is Jasper Drost.
De fractie heeft de taken verdeeld, zodat er telkens twee of drie  fractieleden in een raadscommissie zitting hebben.

De fractie heeft twee ondersteuners: een fractiemedewerker en een technisch voorzitter van de fractievergadering.

De fractie heeft spreekuur voor burgers enorganisaties die voor of tegen iets komen pleiten van maandag19.00 tot 19.30 uur op afspraak. Daarbij zijn in ieder geval de leden van de commissie waaronder het onderwerp valt aanwezig. Maandag om 19.30 begint de reguliere fractievergadering.
De fractie overlegt regelmatig met de GL-fracties van de omliggende gemeenten in een Regiovergadering.
Raadsleden besteden gemiddeld 20 uur of meer aan hun raadswerk; vaak hebben zij er nog een baan naast. Zij krijgen een vergoeding van ongeveer 1300 euro per maand, 10% daarvan gaat naar de landelijke partij.
Raadsleden vergaderen, nemen stukken door en onderhouden contacten met de stad door informatieavonden te bezoeken, gesprekken met burgers en belanghebbenden/deskundigen en werkbezoeken af te leggen.