Mensen

Fractie

Daphne Huysse

Fractievoorzitter; Commissie Beheer, Commissie Samenleving

Abid Azannay

Raadslid; Commissie Beheer en Commissie Samenleving

Burhan Gün

Raadslid; Commissie Bestuur, RekenKamer Commissie, cie Informatiewaarde en Auditcommissie.

Ziggy Klazes

Raadslid, Commissie Bestuur, Voorzitter cie. Ontwikkeling, Presidium

Jasper Drost

Schaduwraadslid Commissie Ontwikkeling, Vrijwilligerscoördinator kerncampagneteam

Bestuur

Wethouders

En jij