Mensen

Fractie

Daphne Huysse

Fractievoorzitter; Commissie Bestuur, Voorzitter cie Ontwikkeling

Burhan Gün

Raadslid; Commissie Bestuur, RekenKamer Commissie, cie Informatiewaarde en Auditcommissie.

Ziggy Klazes

Raadslid, Commissie Beheer, Commissie Samenleving

Jasper Drost

Schaduwraadslid Commissie Ontwikkeling, Campagnecoördinator

Bestuur

Wethouders

En jij