Burhann Gun

Burhan Gün

Raadslid, Cie. Bestuur

Woordvoerder op de dossiers: Veiligheid, vergunningen en handhaving

Raadslid; Cie Bestuur, RekenKamer, cie Informatiewaarde en Auditcie

Ik ben geboren en getogen Haarlemmer en heb mij voor een tweede termijn verkiesbaar gesteld omdat ik vanuit de politiek waarde wil blijven toevoegen aan de ontwikkelingen in onze stad.

 

Na vele jaren van bezuinigingen is sinds dit jaar de begroting weer op orde. Dit is in de afgelopen bestuursperiode bereikt en daar mogen we best trots op zijn. Tegelijkertijd is dit geen reden om te verslappen want nu het economisch herstel ruimte biedt om te investeren, moeten we scherp blijven en er voor zorgen dat de juiste keuzes worden gemaakt. Welke en hoeveel middelen worden voor welk doel ingezet? Transparante besluitvorming en participatie van Haarlemmers in deze processen is nodig en hetgeen ik wil bereiken. Naast transparante besluitvorming, financiën die op orde zijn en een efficiënte bedrijfsvoering is het ook noodzakelijk om de verdergaande digitalisering en automatisering binnen de gemeente goed te blijven volgen.

De toenemende interesse van de gevestigde orde in het milieu en de problematiek hieromtrent is als muziek in mijn oren en verwelkom ik met open armen. In een tijd waarin de meesten nog nooit hadden gehoord milieuproblemen en klimaatadaptatie koos ik, intrinsiek gemotiveerd en heel bewust, voor een milieutechnische en later ook een chemisch technologische studie.

Het was een tijd waarin ‘early believers’ uitgemaakt werden voor zwartkijkers die tegen technologische vooruitgang waren… De voorspellingen van toen zijn nu onze waarheid. Om de toekomstige generaties niet nog meer te verzwaren met vervuiling die wij hebben veroorzaakt zullen we onze beelden en gedrag nog meer moeten aanpassen. Dit is een uitdaging waarvoor ik me zal blijven inzetten. Het is een serieuze uitdaging.., maar niet onze grootste….!

 

Onze grootste uitdaging is het bij elkaar houden van de samenleving! De politiek van verdeling zaaien en haat oogsten, van welke kant dan ook, brengt ons niet verder en zorgt enkel voor meer pessimisme, meer segregatie en meer wij/zij denken. De samenleving is verhard, de verrechtsing in de politiek een feit en het opkomen voor anderen is geen vanzelfsprekendheid meer. Tegen deze stroom in blijf ik mij dan ook inzetten voor een Haarlem waarin ruimte is voor iedereen, waarin mensen met dezelfde talenten dezelfde kansen krijgen en waarin we onze verschillen accepteren, respecteren en koesteren. Geboren als of nieuwe mug, religieus of niet, hoog of laag opgeleid, met of zonder beperking, wel of geen migratie achtergrond.., Haarlem is van ons allemaal!

 

Als we echte verandering willen moeten we duidelijke keuzes durven maken over hoe we onze toekomst vorm willen geven. Blijven we in het tempo van de laatste jaren doorsukkelen of trekken we extra middelen uit voor bijvoorbeeld klimaatadaptatie, het creëren van gelijke kansen, het verder vorm geven van de energietransitie, meer groen in onze buurten, het tegengaan van segregatie en bestrijding van polarisatie en verdere tweedeling in onze stad?

 

Het moet anders! Het kan anders! Wanneer jullie mij steunen kan ik me blijven inzetten om deze verandering van onderop te doen slagen met als doel; een gezonde en leefbare stad!

 

Net als in voorgaande jaren wil ik samen met andere betrokken Haarlemmers helpen om de noodzakelijke veranderingen in goede banen leiden. Ik geloof namelijk oprecht dat er geen probleem is in onze stad welke we niet zelf kunnen oplossen. Een heldere visie, vernieuwende en creatieve oplossingen zijn nodig om te komen tot weloverwogen en toekomst vaste keuzes. Dit vraagt om durf, vastberadenheid en daadkracht!

 

Samenvattend, ik wil en zal mij blijven inzetten om onze leef- en woonomgeving naar een kwalitatief hoger niveau te brengen. Dit kan een onverdeeld succes worden als wij, samen met andere betrokken Haarlemmers, niet alleen een steentje bijdragen maar vooral vanuit passie en enthousiasme meewerken aan een hoger doel. We dragen deze verantwoordelijkheid niet alleen voor het ‘nu‘ maar ook voor de toekomst. De toekomst van onze kinderen en kleinkinderen!

 

Samen werken aan een toonaangevend Haarlem.

 

Samen.., met elkaar.., voor elkaar!