Pieter Postmus

Burhan Gün

Raadslid; Commissie Bestuur, RekenKamer Commissie, cie Informatiewaarde en Auditcommissie.

Mijn naam is Burhan Gün. Ik ben geboren en getogen Haarlemmer (1972) en woon, nog steeds met veel plezier, in onze mooie stad. Ik heb mij, via GroenLinks, kandidaat gesteld voor de Haarlemse gemeenteraadsverkiezingen omdat ik vanuit deze politieke functie waarde wil toevoegen aan de ontwikkelingen in onze stad.

 De komende jaren staat de gemeente namelijk voor de uitdaging om meer te doen met veel minder middelen. De gemeente zal (soms harde) keuzes moeten maken en dus kleur moeten bekennen. Welke en hoeveel middelen worden voor welk doel ingezet? Transparante besluitvorming en participatie van Haarlemmers in deze processen is nodig en hetgeen ik wil bereiken.

Naast transparante besluitvorming is een efficiënte bedrijfsvoering meer dan ooit noodzakelijk om de financiële huishouding van de gemeente op de rails te krijgen en te houden. Alleen op deze wijze kunnen in deze moeilijke tijden nog meer middelen vrijkomen om te investeren in duurzame ontwikkeling van Haarlem.

Samen met andere betrokken Haarlemmers wil ik helpen om de komende veranderingen in goede banen leiden. Ik geloof namelijk oprecht dat er geen probleem is in onze stad welke we niet zelf kunnen oplossen. Een heldere visie, vernieuwende en creatieve oplossingen zijn nodig om te komen tot weloverwogen en toekomst vaste keuzes. Dit vraagt om durf, vastberadenheid en daadkracht!

De komende periode zal ik vol inzetten op:

  • verhogen van de werkgelegenheid en armoedebestrijding;
  • behoud van groen in en om Haarlem;
  • goed onderwijs en ontwikkeling van kinderen en jongeren;
  • hogere kwaliteit van de publieke dienstverlening en professionele zorg voor alle Haarlemmers;
  • een veilige en schone stad;
  • en.., een financieel gezonde gemeentelijke huishouding waarin gemeenschapsgelden zorgvuldig worden besteed!

Samenvattend, ik wil en zal mij inzetten om onze leef- en woonomgeving naar een kwalitatief hoger niveau te brengen. Dit kan een onverdeeld succes worden als wij, betrokken Haarlemmers, niet alleen een steentje bijdragen maar vooral vanuit passie en enthousiasme meewerken aan een hoger doel. We dragen deze verantwoordelijkheid niet alleen voor het ‘nu‘ maar ook voor de toekomst. De toekomst van onze kinderen en kleinkinderen!

Samen werken aan een toonaangevend Haarlem.

Samen.., met elkaar.., voor elkaar!