Daphne

Daphne Huysse

Fractievoorzitter; Commissie Beheer, Commissie Samenleving

Wie is Daphne

Het roer moet om!

Je kunt me wakker maken voor het bestrijden van oneerlijke behandeling en bedreiging. Dierenwelzijn van huisdieren en in het wild levende dieren is voor mij een van de belangrijke onderwerpen, waar ik me voor inzet.

 

Regelmatig realiseer ik me de afhankelijkheid die wij mensen hebben van de omgeving en van wat de aarde ons te bieden heeft. Daarmee voel ik een sterke verbondenheid en verantwoordelijkheid. Het wordt tijd dat we bewuster omgaan met onze wereld en de mensen en dieren die daarin leven.

Ik vind dat het vergroten van de natuurbewustzijn en het welzijn van mens en dier bijdraagt bij verbetering van leefbaarheid van ons allen.

 

In 2015 komen er verantwoordelijkheden voor allerlei nieuwe zorgtaken bij de gemeente te liggen. Dit lijkt een betere oplossing om ervoor te zorgen, dat mensen meer regie krijgen over hun eigen situatie. Dus tot zover is het heel gewenst. Inmiddels lijkt bezuinigen een belangrijke, zoniet de belangrijkste factor te worden. Ik denk, dat dit voor zorg en mensen met een hulpvraag voor ondersteuning niet de hoofdzaak mag zijn. Natuurlijk moet er zorgvuldig omgegaan worden met de financiën, maar wat mij betreft blijft het om mensen gaan. Daar ga ik dus graag mee verder in een komende raadsperiode.

Innovatie moet wat mij betreft het sleutelwoord worden, in denken en doen. Op menselijk, sociaal, maatschappelijk en ondernemers niveau. En dat hoeft vaak geen extra geld te kosten!

 

In wijken ontstaan steeds meer initiatieven, waarbij mensen gezamenlijk werken aan verbetering op allerlei gebieden. Energie voorziening, zorg, groen onderhoud, gemeenschapszin, dat is een goede ontwikkeling, waar ik groot voorstander van ben. Ik wil wel aandacht blijven vragen voor de mensen, die wellicht nog niet zover zijn en nog steeds moeten kunnen rekenen op de gemeente.

 

Verder is volgens mij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) van belang. Ook bedrijven en ondernemers hebben een verantwoordelijkheid in hun eigen bedrijfsvoering voor de impact die hun handelen heeft en als werkgever. Deze mensen worden een voorbeeld voor ondernemers en bedrijven, die nog bezig zijn met bewustwording en verandering.

 

Kunst en creativiteit biedt mogelijkheden om mensen uit te dagen, in hun ontplooiing en hun dagelijks leven.

 

En Haarlem heeft heel veel originele, creatieve, zorgzame mensen, dus

Haarlem en haar inwoners kunnen zich ontwikkelen tot een inspirerende en bruisende stad binnen haar historische kaders.

 

Ben ik nu een dromer, een idealist ? Misschien wel, maar ik denk dat ik realistischer ben dan menigeen, ik wil er in ieder geval iets aan doen…