Marion Steyger

Marion Steyger

Raadslid, Cie. Samenleving

Ik ben Marion Steyger,

 

En mijn motivatie om gemeenteraadslid voor Groen Links Haarlem, is om een bijdrage te leveren aan een duurzame en rechtvaardige Haarlemse samenleving. Ik vind het belangrijk om Rood en Groen met elkaar te verbinden. Er is een toenemende segregatie in de samenleving gaande, ook in Haarlem. Dat vind ik een slechte en gevaarlijke ontwikkeling, waar Groen Links een antwoord op kan vinden en geven. De segregatie is merkbaar in opleidingsniveau en scholing, sociaal- economische omstandigheden, weerbaarheid en op de woningmarkt. GroenLinks kan een verbinding maken tussen duurzaamheid, nieuwe economie en de problemen van mensen in de stad, door creatieve en praktische ideeën. Groen Links spreekt veel jonge mensen aan, dat geeft hoop voor de toekomst.

Mijn kennis en belangstelling ligt op het terrein van opvoeding, onderwijs en ontwikkeling van kinderen en jongeren. Goede brede scholen in geschikte gebouwen; kinder en peuteropvang van hoge kwaliteit; ondersteuning voor ouders en scholen als de ontwikkeling van een kind zorgen geeft; snelle hulp en interventie als de veiligheid in het geding is. Aandacht voor sportieve en culturele vorming van alle Haarlemse kinderen in iedere wijk .

Mensen met een beperking moeten maximaal in staat gesteld worden om volwaardig deel te nemen aan de Haarlemse samenleving. BV jongeren in de Wajong, mensen in de sociale werkvoorziening, mensen met een licht verstandelijke beperking hebben weinig zicht op een vast inkomen en een redelijk bestaansniveau. Dat moet anders, een inclusieve samenleving is een humane samenleving.

Problemen met schulden en armoede, kinderen die niet mee kunnen doen omdat er geen geld is, dat vind ik voor een welvarende stad als Haarlem niet acceptabel.

De situatie op de woningmarkt voor jongeren, lage en middeninkomens en alternatieve woonvormen is dramatisch. Meer betaalbare huurwoningen is een speerpunt de komende jaren.

Tot slot vind ik dat het Haarlemse cultuuraanbod breed toegankelijk en betaalbaar moet zijn voor alle Haarlemmers en Haarlemse kinderen.