Roseanne

Roséanne Timmer-Aukes

Raadslid, Cie. Samenleving

Woordvoerder op de dossiers: Onderwijs; Sport; Diversiteit / Inclusiviteit / LHBTI; Toegankelijkheid; Vluchtelingen en statushouders; Emancipatie; Domus Plus

Waarom ik de gemeenteraad in gegaan ben is simpel, om het verschil te maken. Als feminist en activist zet ik mij in voor gelijke rechten, gelijke kansen en gelijke representativiteit. Tegen seksisme, racisme, valdisme en heteronormativiteit. Er moesten (en moeten) meer vrouwen in de politiek want 1/3 is verre van een gelijke representatie. En dan heb ik het nog niet eens over niet-witte vrouwen of überhaupt over de representatie van niet-witte Nederlanders in de politiek. Ik ben voorstander van het principe: “Practice what you preach”, dus ik besloot zelf op de lijst te gaan staan en de gemeenteraad in te gaan.

Gelijke representatie is heel belangrijk omdat je vaak dingen over het hoofd ziet voor groepen waar je niet bij hoort. Je weet pas goed waar het over gaat en wat er nodig is als je het zelf meemaakt of zelf bent. Natuurlijk kan je luisteren en je inzetten voor deze groepen als bondgenoot, maar voor een goed bestuur is het belangrijk dat deze groepen zelf ook vertegenwoordigd worden in de raad. Daarom roep ik iedereen op om de politiek in te gaan, juist als je geen witte hetero valide cis-man bent.

Waar wil ik mij deze raadsperiode voor inzetten?
Een groener, socialer en eerlijker Haarlem. Ik sta voor een toegankelijk en inclusief Haarlem. Voor een Haarlem waar iedereen dezelfde kansen krijgt en de gemeente zich actief inzet voor iedereen.

Mijn speerpunten voor deze raadsperiode zijn:

Toegankelijkheid en Schalkwijk.

Schalkwijk is mijn buurt. Het is de buurt waar ik ben opgegroeid, en na een aantal jaar weg te zijn geweest, weer naar terug ben verhuisd. Schalkwijk is een ontzettend mooie, groene, diverse wijk en dat mag iedereen weten!

2018 was het jaar van de toegankelijkheid. Inmiddels is het jaar voorbij, maar hoe wordt het verder opgepakt en uitgewerkt? Welke maatregelen worden er nu genomen, welke veranderingen gaat de gemeente doorvoeren? Toegankelijkheid gaat verder dan stoepen en gebouwen aanpassen. Het gaat ook om iedereen de kans te geven om mee te doen. Het gaat om toegankelijk taalgebruik, een toegankelijke website, ook voor slecht zienden. Dat doven en slechthorenden naar bijeenkomsten kunnen komen van de gemeente omdat er een tolk is. Valide mensen moeten samenwerken met minder valide mensen om zo een stad te creëren van en voor iedereen. En de gemeente moet daarin het voortouw nemen.

 “Diversity is being invited to the party. Inclusion is being asked to dance.” – Verna Myers

Met zijn allen kunnen we Haarlem de meest toegankelijke en inclusieve stad van Nederland maken.

 

Korte achtergrond info

Geboren in 1991. Heeft twee lesbische moeders en is donorkind van een anonieme donor. Getrouwd en zowel haar man als zij hebben elkaars naam aangenomen en voeren allebei deze dubbele achternaam met trots. Feminist, activist, antropoloog.

Begrippenlijst:

Feminisme: beweging die ernaar streeft dat vrouwen dezelfde rechten en mogelijkheden als mannen krijgen.

Seksisme: discriminatie op basis van geslacht.

Racisme: discriminatie op basis van etnische afkomst, of huidskleur.

Validisme: is een term gebruikt voor de discriminatie en marginalisatie van mensen met een functiebeperking op grond van hun lichamelijke en-of verstandelijke gesteldheid.

Heteronormativiteit: heteroseksualiteit als norm, de standaard.

Cis-man: een man waarbij de gender identiteit overeenkomt met het biologische geslacht waarmee hij geboren is.

Donorkind: Kind van een zaaddonor.