Poster voor klimaataanpak

“Klimaat is niet links of rechts, maar van ons allemaal”

“Samen kunnen we klimaatverandering een halt toeroepen.” Aldus Urgenda bij de start van een landelijk postercampagne in Abri’s waarin 40 Wethouders van veel verschillende politieke partijen zich uitspreken voor concrete actie tegen klimaatverandering.

In de huidige campagne doen wethouders mee van D66, VVD, CDA, GroenLinks,PvdA, ChristenUnie en van lokale partijen. Samen met ruim 60 CEO’s van grote bedrijven, meteorologen,bekende nederlanders, boeren, journalisten en anderen figureren zij in de campagne Kies voor Klimaat die deze week in 12 gemeenten hangt. Volgende week volgen 18 andere gemeenten. Kijk op www.kiesvoorklimaat.nu voor meer informatie.

In Haarlem hangen 42 posters waarvan 4 met wethouder Sikkema (G.O.G, Nassaulaan, Altenastraat).

Het is logisch dat onze Haarlemse wethouder Duurzaamheid Cora-Yfke Sikkema aan deze campagne meedoet. Zij zet zich, met een duidelijke visie, in voor een versnelling van aanpak van klimaatproblemen in Haarlem en daarbuiten. Sikkema is voorzitter van de Themagroep Duurzaamheid van de G32 (32 Grote Gemeenten) binnen de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

Bepaalde overheidstaken, zoals dijkbescherming tegen overstromingen, zijn niet links of rechts, maar gewoon noodzaak. Zo is het ook met het tegengaan van klimaatverandering.

Sommige wethouders vinden dat 100% duurzaam energie opwekken al in 2030 nodig en mogelijk is en zetten zich in voor een versnelde energietransitie. Arend-Jan van der Vlugt (CDA) werkt hard om zijn eiland Goeree-Overflakkee in 2020 al volledig energieneutraal te maken, met windmolens, zonneparken en een getijdencentrale. Floor Bal (Velsen, lokale partij LGV) wint warmte uit het riool. Paulus Jansen (Utrecht, SP) en Albert Smit (Assen, PvdA) bouwen energiezuinige en betaalbare sociale woningen. Abdeluheb Choho, wethouder in Amsterdam (D66), geeft subsidie aan Amsterdammers om van het aardgas af te gaan en Boaz Adank (Breda, VVD) plaatst slimme en zuinige openbare verlichting.

Urgenda is de organisatie voor innovatie en duurzaamheid die Nederland, samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren , sneller duurzaam wil maken. In 2015 won Urgenda met 900 mede-eisers de Klimaatzaak tegen de Nederlandse Staat. De rechter droeg de Staat op om de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 25% te verminderen ten opzichte van 1990.