Marie Thérèse Meijs
Marie Thérèse Meijs

Column Wethouder Marie-Thérèse Meijs: Woningtekort

Er is een tekort aan woningen in Haarlem. Op allerlei fronten is er behoefte aan woningen, voor jongeren en starters, voor de ouderen die langer zelfstandig willen wonen, voor de sociale huursector, het middensegment en de vrije sector. Sinds enkele maanden stijgen de huizenprijzen in Haarlem het hardst van het land. De trek naar de stad, onze stad, is populair. Het lijkt fantastisch voor de verkopende partij, maar het systeem loopt spaak. En veel mensen komen er niet tussen.

Als we de ongelijkheid in de stad niet willen laten toenemen, hebben we inmiddels wel het besef dat we de woningmarkt niet alleen aan de vrije markt moeten overlaten. We moeten sturen daar waar we kunnen sturen. Het is onze taak als overheid om te zorgen dat er voor iedere beurs voldoende nieuwe woningen komen, vandaar de norm 40-40-20%. Een verdeling voor de nieuwbouw in het segment sociale huur (40%), het middensegment (40%) en de duurdere sector 20%.

Ons ideaal is het verkorten van de wachtlijsten, een ongedeelde stad waar arm en rijk, lager en hoog opgeleiden, jong en oud samen wonen in de wijk. En dan ook balanceren tussen hoog- en laagbouw, parkeernormen, leefbaarheid, duurzaamheid én zorgvuldig om gaan met het spaarzame groen in onze mooie stad.

Ook op de bestaande woningmarkt sturen we. Op alle vlakken wordt er gewerkt om meer mensen op de juiste plek te laten wonen. Vlak voor de kerst tekenden we een samenwerkingsovereenkomst met 5 corporaties om een betere doorstroming te stimuleren voor ouderen in Haarlem. Onder de noemer ‘Ouder worden en prettig wonen’ werken de corporaties  Rosehaghe, Woonzorg Nederland, Elan, Pré Wonen en Ymere samen. Met als doel om ouderen te  ondersteunen in het vinden van een geschikte, bijvoorbeeld gelijkvloerse woning, om zo langer zelfstandig te kunnen wonen. De gemeente stelt een verhuisvergoeding beschikbaar of helpt in het vinden van een woning met behulp van een verhuiscoach.

Onze ambities zijn hoog, 10.000 extra nieuwe woningen tot 2025. Sinds vorige week hebben we de kaders en spelregels vastgesteld in de raad. Het zal spannend zijn om voortdurend een goed evenwicht te vinden tussen duurzaam, sociaal en versnellen. Het liefst morgen alle plannen klaar en bouwen…..