Green Collecting

Column Wethouder Sikkema: Duurzaam doen – stedelijke distributie

Heb je de Green Collection vrachtwagen al gezien? Is het je opgevallen dat er de laatste tijd veel minder vrachtwagens door het centrum rijden om bedrijfsafval op te halen? Met de Green Collection vrachtwagen wordt het bedrijfsafval in de Haarlemse binnenstad gebundeld ingezameld. Niet meer via vier verschillende inzamelaars die hun wagens achter elkaar de stad in en uit rijden, maar via een gebundelde service aan de ondernemers in de stad. Dat scheelt veel rijbewegingen en dus CO2 uitstoot. Dat levert meer leefbaarheid op en dus is het prettiger in het centrum te winkelen, wonen en werken.

Het lijkt zo simpel, maar is een enorme uitdaging als je kijkt naar wettelijke regels en de concurrentiepositie van de afvalverzamelaars. Des te mooier dat we met betrokken partijen hebben gezocht naar wat er wél mogelijk is. Met als resultaat de Green Collection, waar andere gemeenten nieuwsgierig naar kijken hoe het werkt en uitpakt.  

 

Ik krijg wel eens te horen dat niet goed bekend is wat wij allemaal doen op het gebied van duurzaamheid. We hebben hoge doelen, we doen veel, we zijn er nog lang niet, het gaat niet snel genoeg, en de nadruk ligt vaak op dat laatste. Terecht om daar kritisch op te zijn, maar tegelijkertijd mogen we ook best trots zijn op wat we momenteel oppakken en uitproberen om te komen tot die emissievrije uitstoot in 2025. Naast de Green Collection zijn er inmiddels andere Living Labs gestart. Drie voorbeelden:

  1. Nieuw toegangsbeleid voor het voetgangersgebied in de binnenstad – hiermee worden alle huidige vergunningen ingetrokken en opnieuw uitgegeven op basis van nieuwe criteria. Concreet betekent dit dat fossiel verkeer tussen 7 – 11 uur in het voetgangersgebied is toegestaan om afnemers te bevoorraden. Elektrisch vervoer mag ook tussen 11 -12 uur bevoorraden in het voetgangersgebied en tussen 18-20 uur. Eind 2019 in uitvoering;
  2. De last mile van de stedelijke distributie verduurzamen – Er ontstaan meerdere uit ondernemers geboren stadsdistributiecentra (hubs) waarvan uit met de fiets of klein elektrisch vervoer de stad in kan worden gereden, ook via het water.
  3. Waterstof in Haarlem – de gemeente en Spaarnelanden zijn aangesloten bij Duwaal en eind dit jaar wordt een uitvraag van bedrijven in Noordwest Nederland gedaan voor gebundelde inkoop en beheer van 500 waterstofvrachtwagen. Samen met het ministerie bekijken we welke mogelijkheden er zijn voor een waterstofstation in Haarlem en de subsidiemogelijkheden hierbij.

 

Een dynamisch gebeuren met nieuwe ontwikkelingen!

 

Deze experimenten starten we omdat we samen met onze partners in de stad (verenigd in Centrum Management Groep) getekend hebben voor een emissie-uitstoot-neutrale binnenstad in 2025, wat betreft bestel- en vrachtwagens. Ook willen we dat het aantal voertuigen in 2025 15% minder is dan in 2015. Tekenen voor zo’n ambitie is leuk, een mooi fotomoment ook, maar het gaat om het doen. Daarom zijn we aan het werk gegaan met koplopers en via de living labs.

Wij kunnen deze doelstellingen niet alleen halen. We hebben niet dé oplossing voor de uitdagingen klaar liggen. We doen het met elkaar, met ondernemersverenigingen, wijkraad, vereniging van pandeigenaren, Waarderpolder, vervoerders en verladers en de gemeente. Deze partners zijn verenigd in een projectgroep die kansrijke initiatieven uitkiest en ondersteunt ondernemers met kennis, contacten, beleid en promotie.

Ik vind het fantastisch te zien hoe ondernemers meedenken en meedoen met deze experimenten. Ik ga graag met ze in gesprek hoe we elkaars rol hierin kunnen versterken zodat we emmissieloze bevoorrading van de binnenstad in 2025 gaan halen!