Peter en Melissa

GLH 9: raadsleden - 8 beëdigd

Links naast Roséanne aan de vergadertafel van de gemeenteraad, was tijdens de installatieraad 1 stoel leeg. Die zetel behoort aan Melissa Oosterbroek. Zij heeft een dochter gekregen en is met zorgverlof t/m het zomerreces. Gedurende de verlofperiode wordt zij vervangen door Peter van der Mark. In de eerste vergadering van april wordt een permanente commissie voor geloofsbrieven geïnstalleerd. Deze zal dan voor de tweede vergadering in april de geloofsbrieven van Peter van der Mark controleren zodat hij na goedkeuring de gelofte kan afleggen en als plaatsvervangend raadslid tijdelijk Melissa haar raads- en commissietaken op zich neemt.