Zonder Eigen Risico

GLH vraagt om onderzoek naar collectieve ziektekostenverzekering voor alle Haarlemmers zonder eigen risico

De fractie verzoekt het college te onderzoeken of in Haarlem een zorgverzekering aan alle Haarlemmers kan worden aangeboden met een laag eigen risico of een eigen risico van 0 euro.

De huidige situatie is dat Haarlemmers met een krappe beurs gebruik kunnen maken van een collectieve ziektekostenverzekering als zij voldoen aan de voorwaarden voor het krijgen van de Haarlem Pas (O.a. een inkomen onder 115% van de Bijstandsnorm). Deze Gemeentepolis (via Zilveren Kruis) biedt een lagere premie voor een basisverzekering en eventuele aanvullende pakketten en een tandartsverzekering.
Voor betaald eigen risico boven de € 100,-- kan door elke Haarlemmer met een krappe beurs achteraf een tegemoetkoming worden aanvragen

In andere steden verschillen de eisen voor een collectieve ziektekostenverzekering sterk. In Den Haag kunnen inwoners met een inkomen tot 150% van het sociaal minimum een collectieve zorgverzekering aanvragen met een eigen risico van 0 euro.
Utrecht biedt een collectieve zorgverzekering aan voor inwoners met een inkomen tot 125% van het wettelijk sociaal minimum. In Amsterdam geldt het aanbod voor inkomens tot 120% van het sociaal minimum en gespreide betaling van het eigen risico.
 

De Volkskrant berichtte op 10 maart j.l. over een voorstel van de gemeente Rotterdam om te onderzoeken of zorgverzekeraars interesse hebben om alle inwoners een ziektekostenverzekering aan te bieden met een eigen risico van maximaal 50 euro. Daarmee zou de huidige polis VGZ Rotterdam, die nu wordt aangeboden aan Rotterdammers met een inkomen tot 130% van het wettelijk sociaal minimum, worden aangeboden aan alle Rotterdammers.

GroenLinks Haarlem vraagt (net als GL Amsterdam) aan het College om eventueel samen met Rotterdam en Amsterdam te onderzoeken of een zorgverzekering voor alle Haarlemmers; met een laag eigen risico of een eigen risico van 0 euro mogelijk is.

GroenLinks zet landelijk in op het afschaffen van het gehele eigen risico, maar in afwachting van de coalitieonderhandelingen over een nieuw kabinet is het wenselijk om ook te onderzoeken wat de gemeente zelf kan doen om het eigen risico te verlagen of af te schaffen. Het aanbieden van een zorgverzekering aan alle Haarlemmers biedt daartoe een interessante mogelijkheid.