Greta
Greta

Het is crisis in Haarlem, klimaatcrisis…

Op 4 juli heeft de gemeenteraad Haarlem in meerderheid een motie aangenomen die het college van B&W oproept om ook in Haarlem de noodtoestand voor het klimaat en het ecologisch beheer uit te roepen. Daarmee erkent de gemeente dat maatregelen tegen klimaatverandering en voor behoud van biodiversiteit prioriteit hebben. Eerder riep de gemeente Amsterdam ook de klimaatcrisis uit.

Het idee voor de erkenning van de klimaatcrisis komt uit Groot-Brittannië. Daar riep de regering op 1 mei 2019 de noodtoestand uit ten behoeve van de ecologie en het klimaat. De Britse regering is hierbij geïnspireerd door de klimaatactiviste Greta Thunberg en het massale internationale netwerk van schoolstakers. Op initiatief van de Actiepartij dienden de Actiepartij, GroenLinks Haarlem, Partij van de Arbeid en de SP een motie hierover in tijdens de kadernota vergadering.

Motie Actiepartij, GroenLinks, PvdA en SP, Klimaatcrisis