Presenteren van Initiatiefvoorstel door Robbert Berkhout

Initiatiefvoorstel GroenLinks Haarlem “Meer Regie bij Energietransitie Bestaande Bouw”

Uitgesproken GroenLinks:  Robbert Berkhout tijdens de raadsvergadering van 21 December 2017

“Voorzitter,

Dank dat ik hier kort het initiatiefvoorstel mag toelichten. En wat fijn dat dat als eerste punt van de avond mag. Ik voorzie echter een lange avond dus ik zal het kort houden. Mooi overigens om te zien dat vanavond ook de aardgasloze nieuwbouw besproken wordt!

Namens GroenLinks dien ik hier vanavond het voorstel in getiteld Meer regie bij energietransitie bestaande bouw in Haarlem.

Dat klinkt als een hele mond vol maar het gaat om het realiseren van een doelstelling.; Hoe krijgen we onze Haarlemse woningen van het aardgas af?

We hebben als gemeente een ambitie: Aardgasloos in 2040. Dat is 10 jaar eerder dan de landelijke doelstelling.

We weten alleen nog niet hoe we dat gaan doen en de meeste Haarlemmers weten grotendeels nog helemaal niet dat we dat van plan zijn en dat zij daar wel een rol in spelen.

De collega’s van de commissie Ontwikkeling kunnen het woord waarschijnlijk al niet meer horen want ik heb het namens GroenLinks vaak over aardgasaansluitingen in die commissie.

Begin van dit jaar dienden we de motie in om aardgasloos bij nieuwbouw uitgangspunt te maken en begin deze maand nog stond er een grote kop in de krant dat het college deze doelstelling overneemt.
 

Dan is dit initiatief overbodig zou je zeggen. Maar niets is minder waar. Dat ging slechts over de nieuwbouwwoningen die we de komende 8 jaar willen gaan bouwen. Dat verandert nog niets aan de ongeveer 73.000 bestaande woningen in Haarlem. Het overgrote merendeel hiervan is gewoon nog op het gas aangesloten.

En dat is ook helemaal net gek want op een paar pioniers na is het voor veel mensen nog niet helemaal helder hoe ze moeten overstappen op een aardgasloos alternatief. Dat moet echt voor iedereen begrijpelijk zijn. Wat moet er gebeuren om mijn huis aardgasvrij te maken? Hoeveel kost dat.? Kan ik dat bedrag lenen? Wanneer betaalt zich dat terug?

Daar is echt nog een wereld te winnen.

En dat is het doel van deze aanpak.

Het is overigens wel een Haarlemse die mij op het spoor zette van dit voorstel, ze kijkt waarschijnlijk vanaf thuis mee. Ze heeft kortgeleden een 300 meter diepe WKO (Warmte Koude Opslag) put in haar achtertuin laten slaan. Hiermee is de eerste in Haarlem. Een pionier.

En precies die pioniers, net als Duurzame Energie Ramplaan als het om de zonne-coöperaties gaat, hebben we nodig in Haarlem. Die geven ons blauwdrukken zodat niet iedereen het wiel hoeft uit te vinden. Maar die wijzen ons er ook op dat er nu nog geen vergunningensystematiek is voor het slaan van 300 meter diepe putten in je achtertuin.

De afgelopen maanden heb ik gesprekken gevoerd met betrokken ambtenaren op dit vlak. Margreet van de Woude en Wienand van Dijk. Heb ik gesprekken gevoerd met Eelco Fortuijn van Spaargas en Sabine Jansen van de TU Delft.

Daar is dit initiatiefvoorstel en met name bijgevoegd plan van aanpak uit naar voren gekomen. 

Het gaat erom dat de gemeente hier de regie pakt en de voorwaarden in kaart brengt waaronder Haarlemmers deze stap kunnen gaan zetten en niet langer onbekend zijn met de mogelijkheden

Hoofdlijn is dus maak het makkelijker / simpeler voor mensen om van hun aardgasaansluiting af te stappen.

Het plan van aanpak in dit stuk benoemd 4 punten.

 

1.Communicatie – kies voor voorbeeldwoningen. Benader nieuwe woningeigenaren. Maak de opties inzichtelijk.

2. Onderzoek wat er per wijk kan – als we collectieve putten gaan slaan  - moet je wel inzicht hebben over wat er in de bodem allemaal kan.

3. Onderzoek welke technieken mogelijk zijn. Blijf aangehaakt bij de ontwikkeling van wko, geothermie en restwarmte

4. Onderzoek financieringsvormen – duurzaamheidsleningen of collectieve financieringsconstructies.

 

Afsluitend: Dit initiatief is een verzoek en een aanzet om met een actieplan te komen om de ambitie aardgasloos 2040 te gaan realiseren.

Ik kijk dan ook uit naar het pre-advies van het college en de bespreking hiervan in de commissie.”

 

Robbert Berkhout