Initiatievencafë 6 maart 2018

Initiatievencafé en website haarlemlink.nl

GroenLinks is blij met het ‘initiatievencafé’. Een laagdrempelige ontmoetingsplek, georganiseerd door de gemeente, om initiatieven een stapje verder te helpen. In het vorige GLH verkiezingsprogramma stond het hoofdstuk “Vertrouwen in de kracht van mensen” waarin aandacht werd besteed aan het potentieel onder burgers en dat daarom de gemeente hier ruimte voor moet geven en – daar waar nodig en zinvol - faciliteren, ondersteunen en stimuleren. Het ambtenaren apparaat moet daarop aangepast worden. Dat is de afgelopen periode ook gebeurt.

Iedereen die een mooi idee voor Haarlem heeft, maar niet zo goed weet hoe hij/zij hier verder mee moet kan het Initiatievencafé bezoeken. De tweede editie hiervan vond plaats op 6 maart in het Seinwezen.

Tijdens het initiatievencafé  werd ook het digitale platform gelanceerd waarop Haarlemse initiatieven te vinden zijn; haarlemlink.nl  op de site kunnen initiatieven hun verhaal zetten en bijvoorbeeld een oproep doen voor hulp en advies of een evenement in de agenda zetten.

Hierna een korte samenvatting van de initiatievencafé avond.

De gastheer van 'De Stadsgarage' wil "het IQ van de gemeente mobiliseren" via deze bijeenkomst. Hij kondigt de eerste korte praatjes (pitches) aan.

De eerste spreekster spreekt over het Lotus College dat zich richt zich op mensen met een verstandelijke beperking in de leeftijd 18-30 jaar; zij willen graag catering aanbieden.

Madpride organiseert een Parade die de mooie kanten aan psychische kwetsbaarheid wil laten zien. Op de Madpride parade zullen twee stoeten elkaar ontmoeten op een plek waar een festival plaats vindt.

 

Erfgoed; gaat proberen basisscholen monument te laten adopteren met actieve storytelling.

De Colourkitchen; wil jongeren die het moeilijk hebben tot gastheren en gastvrouwen en koks opleiden. (In het publiek zoemde het: “De Ripper en Kloosterkeuken”)

Een succesvol initiatief is Stichting Bretels die jongeren ondersteunt die op jonge leeftijd een ouder of ouders verliezen. Opgericht door drie zussen die hun moeder verloren.

Haarlem plastic vrij;  wil een pomp in water leggen die plastic uit het water filtert en zoekt sponsoren. De initiatiefnemer zoekt nog medestanders.

Het Volkslokaal: een levendig en divers onderkomen van vele buurtgroepen.

Foodunion Een cateraar zoekt gegadigden voor een ruimte waar voedsel gerelateerde bedrijven samen gehuisvest zijn in kantoor en gedeelde professionele keuken.

Een succesvol initiatief de  Dakkas heeft er vier jaar over gedaan; met  ambtenaren als loods, hij roept op om in jezelf te geloven en vol te houden: Strijd voor je dromen.

Daarna worden vele contacten gelegd informatie uitgewisseld en gesprekken gevoerd.