Wethouders Silhouet in kleur

Kandidaat wethouders kunnen zich melden

Na de Gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 start er een nieuwe Raadsperiode. Afhankelijk van de verkiezingsuitslag en de coalitieonderhandelingen wil GroenLinks weer deelnemen aan een college. En dus leveren wij dan weer een wethouder (of twee...).

Voor wie het niet weet: alleen de nieuwe fractie gaat over de keuze van de nieuwe wethouder. Bestuur en leden hebben daar geen rol in. Wel wil het bestuur de fractie helpen door vooruitlopend op de wethoudersprocedure te inventariseren wie belangstelling heeft voor die functie.

Dus denk jij dat je geschikt bent om onze nieuwe wethouder te zijn? Meld je dan voor 1 februari 2018 bij de kandidatencommissie. Mail je kandidaatstelling en je CV aan: kandidatencommissie@groenlinkshaarlem.nl.