KenauparkKnip

Kenaupark voor fietsers en bestemmingverkeer – autoknip bij Franklin Hoevenstunnel

Collegebesluit 10 april: Het Kenaupark wordt aan de noordzijde afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Er is door de afsluiting geen doorgaande route via Kenaupark meer mogelijk voor autoverkeer van en naar Haarlem-Noord. Dus ruim baan voor veilig fietsverkeer en voetgangers. Het Kenaupark blijft dan alleen bereikbaar voor auto-bestemmingsverkeer. De oplossing om de verkeersveiligheid te verbeteren is na overleg met de Fietsersbond, verkeerspolitie, bewoners en ondernemers tot stand gekomen.

De afsluiting voorkomt 4000 verkeersbewegingen per etmaal door het park.

Verkeer inmiddels gewend aan afsluitende betonblokken aan de zuidkant

Omdat het park in de tijdelijke situatie al voor auto’s afgesloten was, is het verkeer inmiddels aan de situatie gewend. Tellingen laten zien dat er in de directe omgeving geen knelpunten in het verkeer te verwachten zijn. Er worden nog enkele technische aanpassingen aan de inrichting uitgevoerd. Tot dat klaar is, blijft de huidige afsluiting aan de zuidzijde in stand. Dit vastgestelde verkeersbesluit wordt verwerkt in de navigatiesystemen. Tot het moment van invoering plaatst de gemeente verwijsborden.

Bij de huidige betonblokken, die gaan verdwijnen, kan het auto-bestemmingsverkeer voortaan alleen het park uit.