Kaart Kruising Amerikaweg – Schipholweg & Amerikaweg – Boerhavelaan
Kruising Amerikaweg – Schipholweg & Amerikaweg – Boerhavelaan

Kruising Amerikaweg – Schipholweg & Amerikaweg – Boerhavelaan

In 2015 is na een verzoek van de vier wijkraden van Schalkwijk een motie aangenomen door de Raad om de kruispunten van de Amerikaweg met de Schipholweg en daaraan gerelateerd de Boerhavelaan naar de Amerikaweg te verbeteren. Deze kruispunten zijn zeer ernstige knelpunten, die zorgen voor  grote verkeerscongestie in de spits. De zorg van de wijkraden betrof de toenemende verkeersdrukte door de bouw van honderden extra woningen in de omgeving, zoals onder meer Vijverpark en entree Oost. Er is vervolgens een onderzoek gedaan waar alle betrokkenen hebben geparticipeerd. Uiteindelijk is er een plan gekomen dat volgens de regio suboptimaal is omdat de beste oplossing zou zijn de Mariatunnel te graven, zoals ook in de structuurvisie openbare ruimte staat.

GroenLinks Haarlem wil natuurlijk geen extra asfalt en wil dat de mensen uit de auto gaan en met de bus of fiets naar hun werk gaan. Wij streven naar een goede busverbinding tussen Schalkwijk en Amsterdam, zodat veel bewoners van Schalkwijk met de bus naar hun werk kunnen.  Nu deze kruispunten echter door de wijkraden, door de regio en door de Provincie werden gezien als ernstig knelpunt heeft GroenLinks toch voor de motie gestemd. Daarbij heeft GroenLinks wel bedongen dat de aandacht voor de verbetering van de kruispunten vooral gericht moest zijn op de veiligheid voor de fietser en de betere doorstroming van het OV.

In het huidige plan is nog geen goede oplossing voor het fietsverkeer opgenomen. GroenLinks is toch met het verlenen van het voorbereidingskrediet akkoord gegaan. Dit krediet is nodig om een voorlopig ontwerp te maken en de participatie van de omwonenden en andere betrokkenen te organiseren. Wij zullen heel kritisch de voorbereiding volgen en het voorlopig ontwerp grondig bestuderen, in elk geval op groenstructuur langs de weg, de plaats van de fiets in het plan en de plaats van het OV. Het enigszins verbreden van de kruising is naar onze mening beter dan de Mariatunnel, waar wij helemaal niet voor zijn en waarvan we erg hopen dat die niet nodig zal zijn.

Sacha Schneiders