Melissa Oosterbroek

Melissa Oosterbroek geïnstalleerd als raadslid

Melissa Oosterbroek is in de raad van 19 juli geïnstalleerd als raadslid door het afleggen van de belofte. Haar zwangerschapsverlof is voorbij. Zij is in die tijd vervangen door Peter van der Mark. Zij was in die tijd wel regelmatig aanwezig bij de fractievergadering en andere activiteiten.