Installatie Marion

Nieuwe Gemeenteraad geïnstalleerd

Op 29 maart is de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd doordat de raadsleden 'de eed' of de 'gelofte' aflegden. De burgemeester leest de 'verklaring en belofte' en 'de eed' voor:

‘Ik verklaar (of ik zweer) dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder
welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.
Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig
geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.
Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten
als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen’.

Raadslid: ‘Dat verklaar en beloof ik!’ of ‘Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!’

35 leden legden de gelofte af, twee leden de eed. Twee leden zijn afwezig.

Op de foto is de fractie te zien terwijl Marion Steyger "Dat verklaar en beloof ik!" zegt.