Roséanne

Primeur in de raad: vragen gesteld over plannen voor loondispensatie -ondersteund door gebarentaal

(Foto: Roséanne maakt het gebaar voor "loon" uiteraard met beweging.)

Roséanne Timmer-Aukes, Raadslid voor GroenLinks Haarlem, heeft mondeling vragen gesteld, ondersteund door gebaren zodat ook slechthorenden en doven live kunnen zien wat er gezegd wordt.

De vragen betreffen de plannen van het kabinet om mensen met een arbeidsbeperking, door middel van loondispensatie, onder het minimumloon te laten werken.

Oorspronkelijk zijn de vragen opgesteld als motie, die werd mede ondersteund door PvdA, D66, CU, SP, OPHaarlem, Actiepartij en Jouw Haarlem.

Deze Haarlemse partijen kunnen zich niet vinden in de plannen van staatssecretaris van Ark, om per 1 januari 2019 loonsubsidie voor mensen met een arbeidsbeperking te vervangen voor loondispensatie. Volgens de plannen hoeft een werkgever de werknemer alleen te betalen voor de productiviteit van de werknemer, dat betekent dat de werknemer minder dan het minimumloon kan verdienen. De werknemer ontvangt zo nodig een aanvullende uitkering van de gemeente, maar moet deze wel eerst zelf aanvragen. Vanwege het feit dat de werknemer minder loon van de werkgever ontvangt bouwt de werknemer ook nog eens minder pensioen op.

Het College van de Rechten van de Mens heeft middels een brief aan de Tweede Kamer grote bezwaren geuit tegen het plan en heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) haar twijfels geuit. De plannen druisen in tegen het VN Verdrag voor mensen met een beperking.

Roséanne vraagt het college om zich achter de VNG te scharen en de VNG te helpen bij het zoeken naar alternatieven voor deze maatregel.

Wethouder Roduner antwoordt dat het college de zorgen deelt omtrent de negatieve impact op kwestsbare Haarlemmers, Haarlem ondersteund het VNG-standpunt en zoekt naar alternatieven. De VNG gaat uit van continüiteit van de loonkostensubsidie en zoekt samen met maatschappelijke organisaties naar draagvlak voor het VNG standpunt. In VNG verband denkt Haarlem mee en heeft ambtelijk contact gezocht. Als de maatregel doorgaat wil Haarlem zorgen dat de maatregel zo goed mogelijk zal landen.

De raadsvergadering wordt zoals altijd live uitgezonden via  https://haarlem.notubiz.nl/ als stream. Later kan de vergadering ook bekeken worden.

Het betreffende deel van de vergadering wordt morgen op de site gezet.

Het was de eerste keer dat Roséanne in de raadsvergadering een betoog hield (in de commissie Samenleving is zij uiteraard wel meermalen aan het woord geweest). Dat is een zogeheten 'maiden speech', waarbij niet geïnterrumpeerd wordt en op een maiden speech wordt altijd gereageerd met tafelgeroffel.