Download pdf via knop hieronder.

SAMEN DOOR VOOR EEN DUURZAAM EN SOCIAAL HAARLEM
GROENLINKS HAARLEM
15 November 2021
VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAAD 2022-2026
DE GEZONDE STAD

VERKIEZINGSPROGRAMMA HAARLEM 2022-2026
1
SAMENVATTING
Voor je ligt het verkiezingsprogramma van GroenLinks Haarlem voor 2022-2026: “De
Gezonde Stad”.
De afgelopen periode is het duidelijker geworden dan ooit: we staan voor flinke
uitdagingen. Denk aan klimaatverandering, groeiende ongelijkheid en de crisis op
de woningmarkt.
Bij GroenLinks Haarlem zien we deze uitdagingen en vinden we het belangrijk om te
denken vanuit de oplossingen. Oplossingen om onze stad groener én socialer te
maken.
De afgelopen vier jaar was GroenLinks in Haarlem de grootste partij en hebben we flinke
stappen kunnen zetten. De komende vier jaar wordt het tijd om door te pakken en waar
mogelijk te versnellen op de ingeslagen weg. Dat betekent verder bouwen aan de
doelen die we gesteld hebben én nieuwe doelen stellen, om samen te bouwen aan het
Haarlem van de toekomst.
Wat kun je in dit verkiezingsprogramma verwachten?
In hoofdstuk 1 vind je onze plannen om van Haarlem een klimaatpositieve stad te
maken. De energietransitie speelt hierin een centrale rol. In 2040 wil Haarlem
aardgasvrij zijn. In dit hoofdstuk zetten we uiteen hoe we dat gaan behalen:
We gaan aan de slag met de beste alternatieven om Haarlemse woningen te
verwarmen.
We beginnen bij sociale huurwoningen, zodat deze huurders niet geraakt
worden door sterk stijgende energiekosten.
We vragen bewoners van alle wijken om mee te denken én te beslissen, want
het verduurzamen van onze stad doen we samen.
Daarnaast zetten we in dit hoofdstuk uiteen hoe we het groen en de biodiversiteit
binnen Haarlem beschermen en uitbreiden, zodat alle Haarlemmers hiervan kunnen
(blijven) genieten. We presenteren onze slimme oplossingen voor vervoer en laten
zien hoe we de Haarlemse stadseconomie circulair en duurzaam maken.
Zo maken we samen van Haarlem een klimaatpositieve, groene stad voor alle
Haarlemmers.
Hoofdstuk 2 staat in het teken van het sociale beleid van Haarlem. Haarlem is een
solidaire stad. Een stad waarin plek is voor iedereen, waar de menselijke maat centraal
staat en waar we ons actief verzetten tegen groeiende ongelijkheid. Centraal hierin
staan de volgende punten: