Voorstel verbetering van de Starterslening – Starters op woningmarkt in Haarlem een handje helpen

Uitgesproken GroenLinks tijdens commissie Ontwikkeling 18 mei door Robbert Berkhout

Onderstaand de tekst, bovenstaand de video van 3.50 minuut.

"Je hoeft maar op Funda te kijken om te zien dat het op dit moment praktisch onmogelijk is voor starters om een woning te kunnen kopen in Haarlem. Gelukkig hebben we in Haarlem de starterslening. Maar is die eigenlijk wel helemaal aangepast aan de woningprijzen anno 2017?

Als het aan GroenLinks ligt is dat antwoord nee. Wij zouden graag zien dat de starterslening verhoogt wordt! En ik zal uitleggen waarom.

In eerste instantie ben ik even in de materie gedoken en heb ik een aantal zaken opgevraagd; het aantal verstrekte leningen de afgelopen jaren, de hoogte van het beschikbare budget bij de Sociale Verzekerings Bank (SVN) en de hoogte van een maximaal mogelijke lening. Daaruit blijkt onder andere dat een starterslening volgens het SVN niet meer dan 20% van het aankoopbedrag van de woning mag bedragen.

Echter nu blijkt dat Haarlem de lening sinds 2011 op een maximum van E20.000 heeft vastgesteld en sindsdien niet meer heeft gewijzigd. En ook dat woningen tot een maximumbedrag van E217.000 voor deze lening in aanmerking komen.

Inmiddels weten we dat met name in de afgelopen twee jaar de huizenprijzen in Haarlem significant zijn gestegen en dat betaalbare woonruimte in Haarlem erg schaars is geworden.

 

Volgens de regels van het SVN kan een maximale starterslening bij een woningprijs van E200.000 maar liefst E40.000 bedragen. Het blijkt ook dat in andere grote steden gemiddeld het maximale bedrag van de lening hoger ligt dan in Haarlem, tussen de E30.000 en E40.000.

Daar komt nog bovenop dat de aanschafkosten voor de lening straks meer dan verdubbelen; van E300 naar E750,- Met andere woorden: Het blijkt dat je in Haarlem een van de laagste startersleningen in het land krijgt, in een van de duurste woningmarktregio's van het land waarbij ook nog eens de aanschafkosten verdubbelen.

Daar kan GroenLinks niet mee akkoord gaat. Dan bereik je ons inziens niet het doel dat je wil bereiken. Namelijk doorstroming van jonge Haarlemmers van een huurwoning naar hun eerste koopwoning bevorderen. Dat laatste zetje geven om die stap mogelijk te maken. Dat zorgt er immers ook voor dat sociale huurwoningen weer beschikbaar komen voor bijvoorbeeld mensen op de wachtlijst. En belangrijker nog het zorgt ervoor dat we jonge Haarlemmers niet de stad uit jagen omdat wonen hier onbetaalbaar is geworden.

Ons voorstel is dan ook om het maximale bedrag van de starterslening te verhogen (van E20.000 naar E30.000) en tevens de hoogte van de hierbij behorende maximale koopprijs van een woning te verhogen (van E217.000 naar E230.000).

Een mogelijke consequentie van deze keuze is dat het bij het SVN ingelegde budget eerder uitgeput raakt. Immers een hoger bedrag maakt dat er minder leningen verstrekt kunnen worden bij eenzelfde budget. Echter het gaat hier om een revolverend fonds. Verstrekte leningen worden afgelost en dat geld vloeit weer terug."

 

Vervolg

Wij hebben de wethouder gevraagd te onderzoeken in hoeverre de andere bij het SVN uitstaande leningen nu worden gebruikt. Zoals de monumentenlening. Het kan namelijk zo zijn dat deze leningen nauwelijks gebruikt worden. In dat geval kan het een idee zijn om een gedeelte van het beschikbare en niet gebruikte budget voor de monumentenlening toe te voegen aan het budget voor de starterslening.

Voor ons voorstel bleek brede steun te bestaan binnen de Commissie en ook de wethouder gaf aan dit te willen onderzoeken. Over twee weken is de behandeling in de Raad. Wordt vervolgd.