Pippás

Wensen, ideeën en suggesties voor de coalitie

De onderhandelaars van PvdA, D66, CDA en GroenLinks krijgen vele mails en brieven vanuit de stad en het land met suggesties voor de nieuwe collegeperiode.

Via een bijeenkomst bij Pippa’s en in de Pletterij zijn eveneens veel onderwerpen ingebracht. De ondersteunende ambtenaren hebben deze op een rijtje gezet en op 7 mei gepubliceerd. De ideeën zijn in 6 categorieën verdeeld.

Het overzicht ingezonden ideeën coalitie (een pdf-bestand dat wordt gedownload).

  1. Mobiliteit, bereikbaarheid, parkeren en luchtkwaliteit
  2. Duurzaamheid, groen en technologie
  3. Economie en wonen
  4. Cultuur
  5. Maatschappij, sport en onderwijs
  6. Participatie, informatie en dienstverlening