Nieuws

De plannen voor de ondertunneling van de binnenstad

Het wordt waarschijnlijk het duurste project waarover de gemeenteraad deze collegeperiode moet beslissen: de ondertunneling van de binnenstad. De afgelopen maanden is door een projectbureau onderzoek gedaan naar mogelijke tunnelvarianten voor de Zuidtangent. Afgelopen donderdag werd in de raad gedebatteerd over het wel of niet uitvoeren van een vervolgstudie naar de zogenoemde voorkeursvariant die uit dit onderzoek naar voren kwam: een tunnel die vanaf de Schipholweg via het Houtplein naar het station loopt.

Lees verder

Provincie keurt deel bestemmingplan Binnenduinrand af.

Zoals verwacht heeft Gedeputeerde Staten de bestemming Natuur van het zuidelijk deel van het bestemmingplan Binnenduinrand afgekeurd. Grote opwinding in Haarlem is het gevolg. Wethouder Jan Nieuwenburg is namens het college woedend en ook in en buiten de raad heerst onbegrip en verontwaardiging.

Lees verder

Geen exclusieve woningbouw in de Zuiderpolder.

Op initiatief van GroenLinks en CDA heeft de gemeenteraad in meerderheid zijn afkeuring uitgesproken over het inzetten van nieuwe bouwplannen in de Zuiderpolder. Een motie daarover werd in de afgelopen raadsvergadering aangenomen

Lees verder

GroenLinks Café van 19 februari over tunnel

Op 19 februari werd de eerste openbare bestuursvergadering gehouden. Dit is een experiment van het bestuur. Zij wil hiermee stimuleren, dat leden hun ideeën kwijt kunnen over allerlei onderwerpen en hun mening geven over bijvoorbeeld de opstelling van de GroenLinks-fractie in de gemeenteraad of over de plannen van het bestuur. Doet GroenLinks Haarlem het goed, of vind je dat er te weinig aandacht ergens aan besteed wordt. Kom langs en deel je mening met andere leden, het bestuur en de fractie!

Lees verder

Het drama van Prisma.

Jongerencentrum Prisma in Schalkwijk begint het onderwerp van een loopgravenstrijd te worden. Daarbij gaat het niet alleen meer om openstelling maar ook om de invulling van het jongerenwerk zelf. Diverse partijen spelen een rol in wat zo ondertussen aardig op een drama begint te lijken.

Lees verder