Nieuws

Referendum in Haarlem.

GroenLinks, zowel landelijk en lokaal, pleit al jaren voor de invoering van een referendum.

Daar zijn democratische argumenten voor, als volksvertegenwoordigers moeten we mogelijk maken dat ook het “volk” rechtstreeks aan ons kenbaar kan maken wat ze van bepaalde belangrijke en algemeen spelende kwesties denkt. Alleen in bijzondere gevallen dus en niet voor elk wissewasje. Parlement en gemeenteraad hebben immers een mandaat van de kiezer om namens hen te handelen. Vandaar dat er drempels zijn ingebouwd.

Lees verder

Geen uitstel GroenStructuurVisie

De GroenLinksfractie wil dat het college voor 2010 een GroenStructuurVisie (GSV) aan de raad voorlegt ter besluitvorming. Daarom stelt de fractie, verontrust en boos, vragen aan het college naar aanleiding van een brief waarin een conceptnota GSV van tafel wordt gehaald en een geheel nieuwe nota wordt aangekondigd. Is het nu zo dat het college weigert op korte termijn een GroenStructuurVisie vast te stellen en aan de raad voor te leggen? Welke ambities frustreren een GroenStructuurVisie?

Lees verder

Duurzaam ‘Afval=Voedsel’ thema-avond 1 april

Raadslid Anita de Jong is spreekster op woensdag 1 april (geen grap) een thema-avond over ‘Afval’. Afval als grondstof (of Afval = Voedsel).

Plaats: Mondiaal Centrum, Lange Herenvest 122, 2011 BX Haarlem Tijd: van 19.30 tot 22.00 uur.
Naast andere sprekers zal Anita de Jong namens GroenLinks Haarlem het initiatiefvoorstel: ‘Duurzaam omgaan met afval in Haarlem’ (zie onderstaand bericht) toelichten welke is ingediend bij de gemeenteraad.

Lees verder

Afval anders in Haarlem

De fractie GroenLinks heeft een initiatiefvoorstel “Duurzaam omgaan met afval in Haarlem” bij de gemeenteraad ingediend. Wij stellen voor om het gescheiden inleveren van afval te stimuleren en de kennis en afvalbewustzijn en afvalpreventie van de Haarlemse burger te vergroten. Voldoende aanbod van milieu-parkjes, retourwinkels, gratis compostvaten en intensieve voorlichtingscampagnes is een voorwaarde om inwoners te stimuleren meer afval te scheiden en minder restafval aan te bieden.

Lees verder

Klimaatstraatfeest stimuleert energiebesparing

Spaarlampen, woningisolatie, zuiniger wassen, fietsen in plaats
van autorijden, elke individuele Nederlander kan het: besparen
op energie. Samen met je buren energie besparen is extra stimulerend. Vooral als je er ook nog een prijs mee kan winnen!

Lees verder

Besluitvorming Tunnelmond De Kamp

Op 12 februari heeft een grote meerderheid van de gemeenteraad Haarlem, waaronder GroenLinks, de gedachte verworpen dat een korte tunnel voor de Zuidtangent het beste in de wijk De Kamp kan uitmonden.
Enkele raadsleden liepen weg voor de stemming omdat ze vonden dat eerst nog alle voors en tegens, van alle varianten op een rijtje moesten worden gezet. Procedureel hebben ze daar erg gelijk in. Het is onverstandig om mogelijke oplossingen al af te keuren voordat alle onderzoeken klaar zijn.

Lees verder