Nieuws

GroenLinks in de bres voor jonge asielzoekers

De Groenlinks-fractie heeft aan het college van B&W vragen gesteld over de situatie van alleenstaande minderjarige asielzoekers (AMA’s) in onze gemeente. GroenLinks is het niet eens met het beleid van de rijksoverheid om het leefgeld of de uitkering van AMA’s die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, niet meer uit te keren.

Lees verder

Te weinig sociale woningbouw bij project Delftlaan-Noord

Het college is van plan om 86 sociale huurwoningen aan de Delftlaan Noord te slopen en daar nieuwbouw voor in de plaats te zetten. GroenLinks kan zich vinden in het voorstel om de sterk verouderde en verpauperde flats aan de Delftlaan Noord te vervangen door nieuwbouw. Maar dan moet het college van B&W wel een aantal knelpunten oplossen.

Lees verder

GroenLinks-motie tegen plaatsen UMTS-masten

Tijdens de raadsvergadering van 18 mei 2006 dient GroenLinks Haarlem een motie in waarin het college van B&W wordt opgedragen geen UMTS-masten te plaatsen op gebouwen die het eigendom zijn van de gemeente Haarlem.

Lees verder

"Haarlem staat met de rug naar de toekomst"

De nieuwe coalitie van PvdA, SP en VVD doet niets op het terrein van milieu en duurzaamheid. Dat constateerde GroenLinks-fractievoorzitter Lukas Mulder donderdag 27 april tijdens een raadsdebat over het coalitieprogramma van de drie partijen. Haarlem staat daarmee 'met de rug naar de toekomst', aldus Mulder.

Lees verder

Merhottein: "Naam Schouwburg veranderen in Grondel Theater"

Voorzitter Ernst Merhottein van GroenLinks Haarlem stelt voor om de naam van ex-wethouder Ruud Grondel te vereeuwigen. Bijvoorbeeld door de verbouwde Schouwburg straks om te dopen tot 'Grondel Theater'. Merhottein schrijft dat in een dankwoord aan Grondel, die de afgelopen vier jaar voor GroenLinks in het college zat.

Lees verder

Pagina's