Commissie Samenleving

 

Najim:

Minima

Armoede

Schulden

Veilig thuis, huiselijk geweld, kindermishandeling, vrouwenopvang

Werk en inkomen

Participatiewet

Ouderen

 

Ziggy:

Jeugdzorg

WMO

Sociale Basis

Eenzaamheid

Sociale wijkteams

 

Roséanne:

Onderwijs

Sport

Diversiteit / Inclusiviteit / LHBTI

Toegankelijkheid

Vluchtelingen en statushouders

Emancipatie

Domus Plus

 

 

Commissie Ontwikkeling:

 

Melissa

Wonen -

Economie –

 

 

Melissa

Economie

Toerisme

Ruimtelijke stedelijke ontwikkeling ( gedeeld met Jasper)

 

Jasper

Ruimtelijke stedelijke ontwikkeling (gedeeld met Melissa)

 

Peter

Kunst en Cultuur

 

Commissie Bestuur

 

Jasper

Burger en bestuur

 

Burhan

Veiligheid, vergunningen en handhaving

Peter

 Burhan Financiën, algemene dekkingsmiddelen

 

Commissie Beheer

 

Melissa:

Energietransitie

Ontwikkelvisies

Dierenwelzijn.

 

Sacha

Mobiliteit

Verkeer ( o.a.autoluwe stad en Dreefzicht)

Water

Circulair en afval

 

Ikiena

Groen (o.a. niet gebruiken van gif)