Concreet:

  • In 2020 worden ten minste 75% van het huishoudelijk afval gescheiden ingezameld. We belonen inwoners die weinig restafval weggooien.
  • We voeren de ja–ja sticker in zodat alleen huishoudens met deze sticker nog reclame en huis-aan-huisbladen ontvangen.
  • De gemeente ontwikkelt een visie die gericht is op het uitbannen van verpakkingen en op het scheiden van afval en die overweegt om statiegeld te heffen op plastic flesjes.
  • Voor het restafval komen er verschillende tarieven op basis van volume, frequentie en/of gewicht.
  • Voor klein chemisch afval en huishoudelijke apparaten bevorderen we het 'in de buurt inleveren’ en komen er vóór 2022 minstens vijf inzamelpunten, verdeeld over de stad.
  • De schillenboer blijft op plekken waar het scheiden een aanbieden van gft-afval lastig is.

 

Woordvoerder: Sacha Schneiders