Het tijdperk van de auto nadert z’n einde. Vanwege de smerige en ongezonde lucht. En omdat autorijden slecht is voor het klimaat. Autobezit is ook minder vanzelfsprekend. Want waarom een eigen auto die vrijwel altijd stilstaat?! En waarom al die auto’s in onze straten?

 

Wij willen meer autovrije straten en wegen. Wij willen de autoluwe binnenstad uitbreiden. Het centrum is voor de voetgangers en fietsers. Voor de auto komen minder parkeerplaatsen op straat.

 

Voor heel Haarlem willen wij dat binnen de bebouwde kom 30 km/u de norm wordt.

 

Concreet:

 • Evaluatie autoverkeer Cronjéstraat in 2018
 • Geen verbreding Vondelweg en Waarderweg
 • Autoluw centrum uitbreiden
 • Autovrij maken van Nieuwe Groenmarkt-Kruisstraat-Smedestraat-Jansstraat, van Botermarkt-Barrevoetestraat, van Brouwersvaart en van De Kolk
 • In het centrum komen minder parkeerplekken op straat en wordt parkeren duurder.
 • Stimuleren deelauto’s o.a. met meer parkeerplaatsen.
 • Stimuleren bewoners die kiezen voor een autoloze straat en geen auto bezitten.
 • Parkeerruimte bij nieuwbouw is altijd op eigen terrein, onder de grond of in de hoogte.
 • Er komen meer oplaadpunten op zonne-energie.
 • Het wagenpark van de gemeente en van Spaarnelanden wordt elektrisch
 • Vanaf 2030 komen alleen nog emissievrije voer- en vaartuigen Haarlem binnen.
 • Taxivergunningen worden alleen verstrekt aan emissievrije auto’s.

Geen autotunnel (Kennemertunnel) aan de zuidkant.

 

Woordvoerder: Sacha Schneiders