Concreet:

  • Er komt dynamische verkeersmanagement in de piekuren zodat auto’s beter doorstromen.
  • Er komt een pilot Groene Golf in de spits op de Oudeweg en Schipholweg.
  • Er komt overleg met Haarlemse werkgevers om over te gaan op flexibele werktijden (buiten de spits).

Betere en meer fietsvoorzieningen en beter openbaar vervoer.

 

Woordvoerder: Sacha Schneiders