Bereikbaarheid

Goede verbindingen zijn essentieel voor een vitale stad. Haarlem moet goed bereikbaar zijn. Maar hoe? Anders dan veel politieke partijen, kiezen wij niet voor meer asfalt en bredere wegen. Wij kiezen niet voor luchtvervuiling. Wij kiezen voor schoon verkeer. Voor de fiets en het openbaar vervoer.

Concreet:

  • Er komt dynamische verkeersmanagement in de piekuren zodat auto’s beter doorstromen.
  • Er komt een pilot Groene Golf in de spits op de Oudeweg en Schipholweg.
  • Er komt overleg met Haarlemse werkgevers om over te gaan op flexibele werktijden (buiten de spits).

Betere en meer fietsvoorzieningen en beter openbaar vervoer.

 

Woordvoerder: Sacha Schneiders