Concreet:

  • De gemeente steunt organisaties die bijdragen aan het welzijn van (huis)dieren.
  • Geen evenementen waarbij dieren als vermaak gebruikt worden of beperkt worden in hun soorteigen gedrag.
  • Kinderboerderijen en maneges moeten voldoen aan de normen.
  • Geen dieronvriendelijke verkoop van levende dieren op markten en in winkels.
  • Verbod op buitenreclame voor vlees.
  • Geen plezierjacht binnen de gemeente en het recreatieschap; alleen beheersjacht als alle diervriendelijke alternatieven hebben gefaald.

Catering in gemeentelijke gebouwen en bij gemeentelijke evenementen is 100% duurzaam.

 

Woordvoerder: Melissa Oosterbroek