Discriminatie voorkomen

Voor ons is iedereen gelijk, wie iemand ook is, waar iemand vandaan komt of welke overtuiging iemand ook heeft. We komen op voor elkaars vrijheid. En voor elkaars zijn. We beoordelen niet op iemands huidskleur, geloof, gender, seksuele voorkeur, leeftijd, afkomst of beperking. Wij staan voor een vrijzinnige en gelijkwaardige stad waarin geen plaats is voor racisme en discriminatie.

We accepteren geen discriminatie op de arbeidsmarkt of bij het verlenen van stages. Etnisch profileren moet worden uitgebannen. We proberen ons in elkaar te verplaatsen, naar elkaar te luisteren en samen tot oplossingen te komen om respect en begrip voor elkaar te vergroten.

 

Concreet:

  • De gemeente start een campagne tegen racisme en discriminatie.
  • Er is voldoende geld voor het meldpunt Discriminatie.
  • We werken structureel samen met zelforganisaties die Haarlemmers met een migratieachtergrond meer willen betrekken bij de samenleving.
  • We werken structureel samen met vrouwenorganisaties om de positie van vrouwen en meisjes te versterken en borgen.
  • Er komen quota als de gemeente de doelen voor een diverser personeelsbestand niet haalt.
  • Er komt een roze akkoord in samenwerking met belangenorganisaties van LHBT+.

De gemeente pakt actief mensenhandel en illegale prostitutie in Haarlem aan.

 

Woordvoerders: Roséanne Timmer-Aukes

                        Burhan Gün