In Haarlem zijn succesvolle voorbeelden van burgerinitiatieven: Duurzame Energie Ramplaan, het Garenkokerskwartier, Repair Café, Platform Haarlem Groener, Haarlem Noorderlicht, Spaarnezaam en Bewonersbedrijf Leidsebuurt. Maar ook de Stadskweektuin, de Dakkas, de Amsterdamsevaart, de Oerkap, ecologische pluktuinen of leefstraten. De mensen achter deze initiatieven hebben een schat aan kennis en ervaring. Wij willen die expertise ontsluiten en centraal online presenteren zodat navolgers gemakkelijker aan de slag kunnen.

Wij willen dat elk gebied een budget krijgt ter ondersteuning van plannen en initiatieven uit de buurt. Ook komt er een maatschappelijk fonds voor initiatieven van bewoners, bewonersorganisaties en sociaal ondernemers. En ieder jaar moet het meest inspirerende sociale of duurzame initiatief in het zonnetje gezet moet worden met een erkenning.

 

Woordvoerder: Melissa Oosterbroek