Fiets

De fiets is hét vervoersmiddel binnen de stad. We willen de stad zó inrichten dat fietsen veilig, snel een aangenaam is. Zodat fietsen de eerste keuze is voor wie van A naar B wil. Eventueel in combinatie met de bus of de trein. Wij zetten daarom in op bredere fietspaden, meer fietssnelwegen, snelle fietsroutes, fietsvriendelijke verkeerslichten, voldoende stallingen en goede voorzieningen bij de bushaltes en treinstations.

Concreet:

  • We actualiseren het uitvoeringsprogramma Fiets (2006) en pakken de knelpunten aan.
  • We leggen fietssnelwegen aan tussen: Haarlem - Amsterdam, Haarlem – Velsen, Haarlem – Schiphol en IJmuiden – Hoofddorp.
  • Fietspaden en fietsstroken worden breder.
  • Er komen meer fietsstallingen o.a. bij het station en bij bushaltes.
  • De (snor)scooter gaat van het fietspad af.
  • Er komt een fietstunnel van de Prins Bernardlaan naar de Oudeweg.
  • Er komt een fietsonderdoorgang bij de Prinsenbrug van Hooimarkt naar Spaarndamseweg.

We verbeteren de fietsverbinding tussen het NS-station en Haarlem-Noord en houden de optie voor de Dolhuysbrug open.

 

Woordvoerder: Sacha Schneiders