De groene gebieden rondom de stad zijn belangrijk voor planten, dieren en recreanten. Maar ze staan onder voortdurende druk om er te bouwen. Wij zijn duidelijk: het groen rondom Haarlem blijft onbebouwd en zo natuurlijk mogelijk. Daarbij trekt de gemeente samen op met grondeigenaren, buurgemeenten, regio en provincie.

De ecologische hoofdstructuur in de stad mag niet worden bebouwd. Bij beheer en onderhoud van de openbare ruimte, zoals bermen, kades en oevers, bewaken we de ecologische waarden zodat planten en dieren goed gedijen. Wij willen de openbare ruimte beter inrichten op insecten, bijvoorbeeld met bijenlinten en vlinderplanten. We ontmoedigen de verkoop van milieuschadelijke producten en gebruiken alleen bloemen en planten van gifvrije kwekerijen.

 

Woordvoerder: Ikiena vd Sluis