Jongeren

Haarlem heeft veel aan jongeren te danken, al was het alleen maar de levendigheid en creativiteit. Wij vinden de standpunten van jongeren belangrijk en willen dat zij advies kunnen uitbrengen over zaken die hen bezighouden en aangaan. Wij willen dan ook een jongerenraad die gevraagd en ongevraagd advies geeft aan de gemeente en andere organisaties die met jongeren werken.

Concreet:

  • Wij willen dat maatschappelijke organisaties, wijkraden, scholen en sportclubs samen met jongeren activiteiten organiseren.
  • De gemeente betrekt jongeren bij plannen voor o.a. sluitingstijden, festivals, jongerencentra, oefenruimtes en uitgaansgelegenheden.
  • Leerplichtige jongeren gaan naar school of volgen een leerwerktraject. Bij schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten onderzoeken we altijd de oorzaken.
  • Als jongeren de fout ingaan, trekt de gemeente samen op met ouders, scholen en welzijnsinstellingen. En met organisaties als In Balans en Nieuwe Kansen.
  • We voorkomen dat jongeren zich laten verleiden tot overlast en crimineel gedrag o.a. door meer jongerenwerk en door het bieden van toekomstperspectief.
  • Naast het handhaven op het gebruik van alcohol en drugs, komt er met de belanghebbenden een actieplan om misbruik van en handel in alcohol en drugs tegen te gaan.
  • De gemeente ondersteunt bedrijven en organisaties die stage- en leerplekken aanbieden voor jongeren in met name Haarlem-Noord, Haarlem-Oost en Schalkwijk.

 

Woordvoerder: Ziggy Klazes