Wij willen dat vluchtelingen vanaf dag één meedoen en inburgeren. Dus Nederlands leren, een opleiding volgen of (als vrijwilliger) werken. De gemeente moet daarbij de juiste activiteiten aanbieden, de regie nemen en de kwaliteit van inburgering en taalcursussen garanderen.

 

Statushouders krijgen zo snel mogelijk huisvesting en begeleiding bij de inburgering. De gemeente helpt hen bij het taalonderwijs, opleidingen en leer-werktrajecten. Daarbij werkt de gemeente samen met burgers en organisaties die contact hebben met asielzoekers en statushouders. Ook zorgt de gemeente voor een passende (geestelijke) gezondheidszorg.

 

Statushouders zijn wettelijk verplicht een participatieverklaring te tekenen. Wij vinden dat overbodig en eenzijdig. Maar als het al moet, dan moet ook de gemeente de participatieverklaring tekenen om aan te geven dat meedoen en inburgeren van twee kanten komt. Ook krijgen statushouders voorlichting over de participatieverklaring, zodat ze weten wat ze tekenen.

 

Woordvoerders: Ziggy Klazes

                               Burhan Gün