Cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om de inhoud en functionaliteiten van deze website, zoals video's, aan te bieden en om statistieken te verzamelen. Uit deze cookies zijn nooit persoonlijke gegevens te herleiden. We gebruiken geen tracking cookies. Lees meer en stel voorkeuren in.

Jeugd
Jeugdzorg

Jeugdzorg

De jeugdhulp moet beter, toegankelijker en bereikbaarder worden. Wachtlijsten zijn onacceptabel. Wij willen - samen met de regiogemeenten - de knelpunten in de...

Lees meer
Jongeren

Jongeren

Haarlem heeft veel aan jongeren te danken, al was het alleen maar de levendigheid en creativiteit. Wij vinden de standpunten van jongeren belangrijk en willen...

Lees meer
20171228_Haarlem_067.jpg

Klimaatneutraal 2030

GroenLinks nam in 2007 het initiatief om Haarlem uiterlijk in 2030 klimaatneutraal te maken en uiterlijk in 2040 aardgasvrij. Om deze ambitie te halen, willen...

Lees meer
Beelden

Kunst en cultuur

Haarlem is een kunst- en cultuurstad met beeldbepalende podia en musea en veel kunstinstellingen die de stad verlevendigen en verrijken. Kunst en cultuur zijn...

Lees meer
Recht op Bijstand
Bijstand

Minima en bijstand

Haarlem ondersteunt mensen met weinig geld o.a. met zogenaamde minimaregelingen. De gemeente zorgt ervoor dat inwoners weten waar ze recht op hebben en dat het...

Lees meer
ZZPer
ZZP'ers

Ondernemen

Ondernemers zijn onmisbaar voor de stad. Ze zorgen voor werk, stages en innovatie. Wij zien graag ondernemers die zich richten op de economie van morgen...

Lees meer
Schoolklas met wethouder op bezoek
Onderwijs

Onderwijs

Wij willen voor iedere Haarlemmer goed onderwijs in een stimulerende en gezonde omgeving. Onderwijs dat talenten laat ontwikkelen en waarin leerlingen met...

Lees meer
Veerpolder
Recreatie

Recreatieschap Spaarnwoude

Het Recreatieschap - een samenwerkingsverband tussen de provincie en de gemeenten - beheert het recreatiegebied Spaarnwoude. Het recreatieschap wil extra...

Lees meer
Schuldhulpverlening

Schulden

De kloof tussen arm en rijk groeit en steeds meer mensen kampen met schulden. Armoede in een rijk land is onacceptabel. GroenLinks geeft voorrang aan de strijd...

Lees meer
Sporten
Sport

Sport

Sport is goed voor de gezondheid, voor ontspanning en ontmoeting. We vinden het dan ook belangrijk dat je overal in Haarlem kunt sporten. En dat iedereen aan...

Lees meer
Stadslandbouw kaart

Stadslandbouw

In onze versteende stad is weinig ruimte voor agrarische activiteiten. Toch zijn er mooie voorbeelden in het Westelijk Tuinbouwgebied, de Haarlemmer Kweektuin...

Lees meer
Rolstoeluitleen
Toegankelijkheid

Toegang voor rolstoelen

Voetgangers moeten zich gemakkelijk en veilig kunnen bewegen. Daarom willen we een lijst opstellen van trottoirs en voetpaden die te smal zijn of slecht...

Lees meer