Cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om de inhoud en functionaliteiten van deze website, zoals video's, aan te bieden en om statistieken te verzamelen. Uit deze cookies zijn nooit persoonlijke gegevens te herleiden. We gebruiken geen tracking cookies. Lees meer en stel voorkeuren in.

AirBenB
Toerisme

Toerisme

Haarlem trekt van heinde en ver bezoekers aan. Dat is goed voor onze economie, kunst en cultuur en de gemeentekas. Maar er is ook een schaduwkant van het...

Lees meer
Rnet Schalkwijk

Trein en bus

Wij willen meer investeren in het openbaar vervoer. Reizen per trein en bus moet aantrekkelijker worden. De gemeente dringt hierop aan bij de provincie en in de...

Lees meer
Politie en Handhaving

Veiligheid en handhaving

Veiligheid is een voorwaarde zodat je vrij kunt leven, werken en wonen. Haarlem is veilig, maar heeft ook stedelijke problemen. De gemeente moet daar goed op...

Lees meer
Migratie
Vluchtelingen

Vluchtelingen, asielzoekers, statushouders

Haarlem is gastvrij voor vluchtelingen uit oorlogsgebieden. Wij zijn open en begripvol, behulpzaam en solidair.

Lees meer
Voetganger Kleine Houtstraat
Voetgangers

Voetgangers

Voetgangers moeten gemakkelijk en veilig kunnen lopen. Daarom willen we een overzicht van trottoirs en voetpaden die te smal zijn of slecht toegankelijk...

Lees meer
WW-uitkeringen landelijk
Werkgelegenheid

Werkzoekenden

Iedere Haarlemmer moet maximale kansen hebben op betaald werk. De gemeente helpt werkzoekenden die geen baan vinden met werk in buurten, onderwijs, zorg...

Lees meer
Wijken en aantal bewoenrs

Wijken

We willen een socialer, groener en gelijkwaardiger Haarlem. Dat doen we samen met mensen om wie het gaat en met de wijken waar het gebeurt.

Lees meer
Logo Wijkraad Binnenstad

Wijkraden en burgerrechten

Wijkraden zijn waardevolle gesprekspartners voor het signaleren van problemen en het agenderen van wensen. Ook kunnen zij een belangrijke rol spelen bij de...

Lees meer
Windmolens

Windenergie

In Haarlem is geen of nauwelijks ruimte voor windmolens. Triest beeld van de windenergieambitie van de provincie zijn de stilstaande windmolens op het...

Lees meer
Haarlem Google
Wonen

Wonen

De aantrekkingskracht van Haarlem heeft ook een keerzijde. Er is een enorm tekort aan betaalbare woningen. De woningnood is groter dan ooit en ons ideaal van de...

Lees meer
Wilhelminastraat  biedt dag- en nachtopvang aan dak- en thuislozen.

Zelfredzaamheid

Zelfredzaamheid is een uitgangspunt van de overheid. Maar voor veel mensen zijn de eisen van de overheid te hoog. Of zijn de regels en procedures te ingewikkeld...

Lees meer
ZonneAtlas deel Haarlem
Zonnepanelen

Zonnepanelen

De uitbreiding van het aantal zonnepanelen in Haarlem is een samenspel tussen de gemeente, bedrijven, woningbouwcorporaties, energiecoöperaties en particulieren...

Lees meer