De inschrijving is gesloten

In acht bijeenkomsten verspreid over een jaar maak je kennis met de politieke, bestuurlijke en organisatorische kanten van GroenLinks. We zoeken samen welke talenten je in huis hebt en hoe je die kan versterken. Je ontdekt op welke plek jouw talent het beste tot haar recht komt en kan worden ingezet binnen onze GroenLinks afdeling.

Workshops en reflectie
Voor maximaal 12 deelnemers bieden we een jaarprogramma aan dat loopt van september 2020 tot en met april 2021.

De workshops gaan in op de volgende drie pijlers:

 • Politiek werk: Kernwaarden GroenLinks, de organisatie en structuur van de afdeling, standpuntbepaling, fractie-, commissie- en raadsvergadering, instrumenten van de raad, politieke strategie (coalitie/oppositie), samenhang politiek, bestuur en campagne, politieke profielen (raadslid, wethouder, bestuurder), schrijven van moties en amendementen.

 • Politieke vaardigheden: debatteren, presenteren, onderhandelen, kernboodschappen, moties en amendementen schrijven, strategisch denken, pitchen, samenwerken, organiseren, voorzitten en netwerken.

 • Persoonlijke ontwikkeling: je talenten en kwaliteiten en valkuilen (er)kennen, jezelf positioneren en profileren, doelen stellen en halen, feedback uitwisselen en reflecteren.

Daarnaast krijg je de mogelijkheid om een mentorgesprek aan te vragen met een van de begeleiders om je leerdoelen te formuleren en je voortgang te bespreken.

Begeleiding
Tijdens de workshops zijn Tenda Hoffman en Anita de Jong de begeleiders.
Anita is een ervaren trainer met een achtergrond als mediator en coach. Tenda is manager bij een gemeente en heeft eveneens ervaring met trainen en coachen Beiden hebben ruime ervaring in de lokale politiek.

Spelregels en jouw investering
Het kan zijn dat je net lid bent of gaat worden van GroenLinks en juist nu actief wilt worden, maar nog niet weet hoe. Of wellicht was je al actief voor GroenLinks, heb je bijvoorbeeld al de landelijke leergang Zin-In-GroenLinks gevolgd, ben je vrijwilliger of zit je in een commissie. In alle gevallen is de Talentenpool een aantrekkelijke optie om je verder te ontwikkelen.
De Talentenpool is niet vrijblijvend en je groeit in de wisselwerking met de afdeling en de stad. Om het leereffect optimaal te maken, verwachten we ook iets van je.

De ideale Talentenpooler heeft:

 • voldoende beschikbaarheid (1 avond per maand) gedurende een jaar;

 • ​een actieve inbreng en zichtbaarheid in (activiteiten en bijeenkomsten van) de afdeling of in een aan GroenLinks gelieerde organisatie in de stad;

 • ​​zin en tijd voor het meehelpen organiseren van een event of themabijeenkomst voor de afdeling;

 • aantoonbare politieke affiniteit en bestuurlijk en/of organisatorisch talent;

 • een communicatieve en samenwerkingsgerichte instelling;

 • ambitie en zelfreflectie;

 • een eigen politieke leervraag.

We vragen een bijdrage van € 100. Als je echt niet bij een bijeenkomst aanwezig kunt zijn, meld je dan ruim van tevoren af. Zonder je afmelding betaal je € 25 boete die naar de gezamenlijke pot gaat voor de afsluitende borrel.
Mocht deze bijdrage voor jou een probleem vormen, neem dan even contact met ons op.

Aanmelden
Ben je enthousiast? Meld je aan door ons een motivatiemail te sturen met daarin:

 • waarom je mee wilt doen met de leergang;

 • een korte toelichting op je politieke of bestuurlijke talent zoals blijkt uit je CV (werk of studie, ervaring met bestuurs-, commissie- of politiek werk);

 • of je wel of geen lid bent van GroenLinks;

 • je naam, adres, mailadres en telefoonnummer en evt. FB of LinkedIn pagina.

Mail je motivatie uiterlijk 15 augustus 2020 naar talentenpool@groenlinkshaarlem.nl. Binnen twee weken nemen we telefonisch contact met je op.

Contact
Heb je nog vragen n.a.v. voorgaande? Bel of app Anita de Jong 06 515 432 56 of neem contact op via talentenpool@groenlinkshaarlem.nl.