Verkiezingsprogramma GroenLinks Haarlem 2018-2022& Coalitieprogramma

Met het verkiezingsprogramma “Voor Verandering! Groener, Socialer, Eerlijker” presenteert GroenLinks Haarlem haar plannen voor de periode 2018-2022.

Onze plannen voor Haarlem

Met ons verkiezingsprogramma “Voor Verandering! Groener, Socialer, Eerlijker” kiezen we voor een duidelijke en herkenbare koers voor de komende jaren. Zo zetten we fors in op concrete en extra maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan en voor gelijke kansen voor iedereen. Haarlem dreigt voor een steeds groter wordende groep onbetaalbaar te worden. En als het aan ons ligt moeten er dus meer betaalbare woningen bij. Een bereikbare stad moet gerealiseerd worden door fors te investeren in het openbaar vervoer. Een metroverbinding met Amsterdam, een vrije busbaan op de A9. GroenLinks kijkt vooruit!

Onze belangrijkste speerpunten zijn:

1.Een gezonde toekomst! We kiezen voor een stad waarin we prettig kunnen leven en schone lucht inademen. Een stad waar onze huizen comfortabel, betaalbaar en bovenal aardgasvrij verwarmd zijn. Een stad die groene banen biedt voor slimme en handige vaklui.

2.Meer betaalbare woningen in Haarlem. We merken dat het erg lastig is geworden een (betaalbare) woning te vinden in de stad. Met name starters op de woningmarkt hebben het moeilijk. Daarom moeten er meer betaalbare woningen bij in Haarlem. Daarbij gaat het zowel om betaalbare sociale huurwoningen als woningen in het middeldure segment. Er mag van GroenLinks gebouwd worden in een deel van de Waarderpolder.

3.Een zorgzame gemeente Er is een tweedeling in de maatschappij zichtbaar. De kloof tussen arm en rijk groeit. Helaas hebben we een regering die meer ziet in het matsen van de multinationals dan in de mensen die hier wonen.. Niet iedereen heeft een goede baan of een goede gezondheid. In Haarlem  helpen we dus iedereen die het nodig heeft.

4.Grenzen aan de groei. De komende jaren zal het aantal Haarlemmers toenemen. Het is zaak dat we niet uit het oog verliezen wat Haarlem Haarlem maakt. Er zijn grenzen aan de groei. De groei van de stad mag niet ten koste gaan van het groen. Ook dient er rekening gehouden te worden met een behoefte aan meer scholen, meer sportvelden en verenigingen. Kortom de voorzieningen dienen mee te groeien met de groei van de stad. Haarlem is er om te wonen en van te genieten. We willen dan ook voorkomen dat Haarlem Amsterdam achternagaat op het gebied van toerisme. Toeristen zijn welkom maar Airbnb wordt beperkt tot maximaal 30 dagen per jaar.

Daarnaast heeft GroenLinks Haarlem ook speciale aandacht voor de jongeren in de stad. Met name door in te zetten op een volledig nachtnet, een nachtwinkel en een nachtburgemeester moet ook de levendigheid van Haarlem weer op de agenda komen. Jongeren zijn de toekomst!

Het Coalitieprogramma

Staat hiermaast als downloadbaar pdf-bestand