Bestuur

Het  bestuur zorgt voor de dagelijkse gang van zaken binnen GroenLinks Haarlem, voor een goede organisatie van de afdeling en voor het opzetten van politiek debat. Ook is het bestuur eindverantwoordelijk voor de totstandkomig van het verkiezingsprogramma, de kandidatenlijst (indiening) en de voorbereidingen van de gemeenteraadsverkiezingen.

De bestuursleden worden gekozen door de ledenvergadering.

Bestuursleden

Het huidige bestuur bestaat uit:

Patrick Schreuder - Voorzitter
E-mail: voorzitter@groenlinkshaarlem.nl

 

Ingrid Tigchelaar- Secretaris

E-mail: secretaris@groenlinkshaarlem.nl

Regina van der Duijn - Penningmeester

E-mail: penningmeester@groenlinkshaarlem.

Jeroen PhilipsenCampagneleider en bestuurslid

E-mail: campagneleider@groenlinkshaarlem.nl

Nada el Bluny -  Algemeen bestuurslid

Maarten Abspoel - Algemeen bestuurslid

Hanna Lammertse- Algemeen bestuurslid

André Westerink - Algemeen Bestuurslid