Bestuur

Het bestuur zorgt voor de dagelijkse gang van zaken binnen GroenLinks Haarlem, voor een goede organisatie van de afdeling en voor het opzetten van politiek debat. Ook is het bestuur eindverantwoordelijk voor de totstandkoming van het verkiezingsprogramma, de kandidatenlijst (indiening) en de voorbereidingen van de gemeenteraadsverkiezingen.

De bestuursleden worden gekozen door de ledenvergadering.

Bestuursleden

Het huidige bestuur bestaat uit:

Patrick Schreuder - Voorzitter
E-mail: voorzitter@groenlinkshaarlem.nl

Hanna Lammertse - Secretaris, Webmaster, Nieuwsbrief-redacteur
E-mail: secretaris@groenlinkshaarlem.nl

Ingrid Tigchelaar - Penningmeester
E-mail: penningmeester@groenlinkshaarlem.

Maurice van der LindenCampagneleider, Digitale Media Manager & Bestuurslid
E-mail: campagneleider@groenlinkshaarlem.nl

Maarten Abspoel - Algemeen bestuurslid