GroenLinks Haarlem bestond (als plaatselijke vereniging van samenwerkende linkse partijen) al langer dan landelijk GroenLinks. In 1990 werd de landelijke partij GroenLinks opgericht. Sindsdien zijn leden van GroenLinks die inwoner zijn van Haarlem automatisch lid van de afdeling Haarlem van GroenLinks. Het ledental is ongeveer 550.

De afdeling ontvangt via GroenLinks landelijke geld per lid voor afdelingsbudget. De afdeling heeft een (door de Haarlemse  ledenvergadering) gekozen bestuur bestaande uit vrijwilligers dat veel zaken regelt en organiseert.

Daarnaast is GroenLinks Haarlem in de raad vertegenwoordigd door negen raadleden en de wethouders E-mailadres: Robbert Berkhout  en Marie-Thérèse Meijs.