Het bestuur stuurt geregeld e-mail met informatie naar de leden. Het bestuur en m.n. de fractie levert artikelen voor de website. Op basis daarvan stelt de webmaster een Nieuwsbrief samen. Één keer per maand ontvangen leden en externe relaties een Nieuwsbrief per mail.

Leden van de afdeling krijgen automatisch de Nieuwsbrief toegezonden, tenzij ze zich afmelden.