Spreekuur fractie

De fractie heeft spreekuur voor burgers en organisaties die voor of tegen iets komen pleiten van maandag 19.00 tot 19.30 uur op afspraak. Elke maandag behalve in vakantietijd, begrotingsweek en week waarin geen Raad of Commissievergadering is.

Die afspraak maakt u, bij voorkeur, via een mail aan fractie@groenlinkshaarlem.nl , deze komt terecht bij de fractiemedewerker die de agenda coördineert. Bij een bespreking is/zijn in ieder geval een lid/ de leden van de commissie waaronder het onderwerp valt aanwezig.

Maandag om 19.30 begint de reguliere fractievergadering waarbij geen bezoek wordt ontvangen. In de fractievergadering wordt gerapporteerd over de inhoud van het spreekuur.

Zie downloadlink van routebeschrijving onderaan de pagina

Contact

Mail:         fractie@groenlinkshaarlem.nl

Telefoon: ........................................

 

Jasper Drost -Fractievoorzitter, Cie Bestuur (& Cie. Ontwikkeling)

Melissa Oosterbroek -Raadslid; Cie. Bestuur & Cie. Samenleving

Sacha Schneiders - Raadslid, Cie. Beheer

Ziggy Klazes -Vice-Fractievoorzitter Raadslid, Cie.Ontwikkeling

Janneke Barten - Raadslid, Cie. Beheer

Palwasha Hamzad - Raadslid, Cie Samenleving

Anika Timmerman- Cie. Ontwikkeling

Peter van den Doel - Cie. Bestuur.