Nieuws

Provinciaal coalitieakkoord: Duurzaam Doorpakken

Duurzaam Doorpakken

Na onderhandelingen zijn GroenLinks, VVD, D66 en de PvdA tot een coalitieakkoord gekomen. Het coalitieakkoord 'Duurzaam Doorpakken!' is 12 juni gepresenteerd.

De gedeputeerden moeten nog geïnstalleerd worden. Lijsttrekker en oud-fractievoorzitter Zita Pels wordt voorgedragen als gedeputeerde met onder andere de portefeuilles Financiën, Circulaire economie en Cultuur.

Daarnaast draagt GroenLinks Edward Stigter voor als tweede kandidaat-gedeputeerde voor de portefeuilles klimaat en energie, regionale media en subsidies.

Rosan Kocken werd de dag na de verkiezingen door de fractie gekozen als fractievoorzitter.

Ontwikkelvisie Oostpoort

Ontwikkelvisie Oostpoort Duurzaam Doen

Uitgesproken in de commissie ontwikkeling van 6 juni bij de Ontwikkelvisie Oostpoort door Melissa Oosterbroek

 

Fantastisch plan, Groenlinks is erg voor de ontwikkeling van Oostpoort,

Zoals dit plan ook aangeeft; er is ruimte voor woningen in de Waarderpolder. En misschien wel meer, hoor ik zojuist van de heer Visser van de Christenunie.

Maar ik vat graag voor de commissie graag vragen waarom:

  • Een tunnel onder het station voor voetgangers zodat de bereikbaarheid verbeterd een voorbeeld in onze mobiliteitstransitie.
  • Regionale fietspaden die integraal worden meegenomen bij de herontwikkeling van het station. Nog zo een voorbeeld van een flankerende maatregel binnen die mobiliteitsbehoefte.
Lees verder

Column Melissa Oosterbroek; bus-dienstverlening

bus

Open brief aan vervoersbedrijf Connexxion in de Metropool Regio Amsterdam

 

Beste busdienst,

In deze brief beschrijf ik mijn beleving van een heen- en terugreis van Haarlem naar Zandvoort. In de laatste alinea geef ik aan dat u de werkomstandigheden van de buschauffeurs moet verbeteren om een veilige en reizigersvriendelijke reis van A naar B te faciliteren.

Beschrijving busreis

Vandaag wilde ik met mijn dochter van 1 jaar naar het tropisch zwemparadijs in Zandvoort. Fietsen was geen optie en dus moest ik met de bus. Met de kinderwagen.

Ik kwam erachter dat het eigenlijk wel mee viel met de onbereikbaarheid van Zandvoort op normale dagen. Ik hoefde maar 10 minuten te wachten en de haltes tussendoor waren eigenlijk heel logisch en het tempo van de buschauffeur zat er goed in. Ik zat dus in de bus. Met de kinderwagen.

De heenreis verliep hobbelig, maar probleemloos. Het is altijd vervelend als geen van de medepassagiers helpt om de kinderwagen in de bus te zetten, maar ik ben dat op zich wel gewend. Het was natuurlijk ook wel jammer dat de bus al vertrok voordat ik de kinderwagen vast kon zetten. Maar ik begreep dat wel van de buschauffeur. De buschauffeur heeft namelijk geen tijd om te wachten totdat ik mijn dreumes veilig kan vervoeren.

En ik vind ook dat ik verantwoordelijk ben voor het vasthouden van mijn kinderwagen. Bij elke bocht of rotonde zet ik mezelf schrap. Als de kinderwagen maar op zijn plek blijft, bedenk ik mij iedere bocht weer.

Lees verder

Tegen biomassa en specifiek hout als energiebron

Uitgesproken GroenLinks door Melissa Oosterbroek in de commissie beheer Duurzame warmtebronnen Haarlem op 13 juni 2019

GroenLinks is tegen biomassa als energiebron en specifiek tegen verbranding van hout om energie op te wekken en wij willen houtige biomassa dan ook uitsluiten als duurzame energie bron. Het verstoken van biomassa heeft een aantal nadelen. Voor ons zijn er twee doorslaggevend: 1) het gebruik van biomassa is niet CO2-neutraal en niet duurzaam & 2) kiezen voor biomassa betekent dat we juist niet kiezen voor geothermie, riothermie of andere innovaties voor een echt duurzame energiewinning.

Lees verder
4 Windmolens Schoteroog

Windmolens Schoteroog mogen van Nieuwe Provinciale Coalitie vervangen worden

Gemeentenieuws: Woensdag 12 juni 2019 presenteerden GroenLinks, VVD, D66 en PvdA het coalitieakkoord ‘Duurzaam Doorpakken’ van de provincie Noord-Holland. Het betekent onder andere een versoepeling van het beleid voor wind op land. Dat is goed nieuws voor de stilstaande windmolens op Schoteroog in de Waarderpolder.

Tot nu toe was het vanwege beperkend beleid van de provincie niet mogelijk om deze defecte molens te vervangen. Met het nieuwe versoepelde beleid is dit nu wel mogelijk. Wethouder Robbert Berkhout: “Ik ben ontzettend blij dat we eindelijk weer de mogelijkheid krijgen om binnen de gemeentegrenzen windenergie op te wekken. We hebben hier jarenlang voor gelobbyd en gaan er dan nu ook als stad alles aan doen om samen met onze partners de Haarlemse windmolens zo snel mogelijk weer aan het draaien te krijgen.”

Lees verder
Dreefzicht

Geen bomen kappen bij Dreefzicht

Uitgesproken GroenLinks tijdens de gemeenteraadsvergadering van 29 mei door Sacha Schneiders over Ontwerp Dreefzicht.

"GroenLinks Haarlem is tegen het kappen van bomen. Zeker als dat gebeurt om ruimte te maken voor auto’s. Helemaal tegen als dat gebeurt in onze monumentale Haarlemmerhout. En we staan daarin niet alleen als ik hoor dat er al 20.000 handtekeningen onder de petitie staan.

Aan het VO kleven vele gebreken. Behalve dat er in staat dat er bomen gekapt gaan worden om een parkeerplaats aan te leggen, komt het VO voort uit een plan voor behoud van de Haarlemmerhout, maar de relatie tussen dat plan en het VO is ver te zoeken. Ook is er geen vooroverleg geweest met de stakeholders. Het VO komt weldegelijk zo uit de lucht vallen en voor GLH rauw op ons dak.

Toch zal GroenLinks Haarlem tegen de motie stemmen.  Niet omdat we dit VO steunen. Dat doen we zeker niet.

Wel omdat de motie te vroeg is. Omdat de wethouder op 16 mei tijdens de commissievergadering belangrijke toezeggingen heeft gedaan, zoals hij nu hier heeft herhaald. GroenLinks Haarlem had het VO Dreefzicht te agenderen, omdat het ons geen goed plan leek en we er dus over wilden spreken met de wethouder. Dat is gebeurd op 16 mei. De wethouder heeft toen toegezegd met ons allemaal te gaan kijken ter plekke bij Dreefzicht. En de wethouder heeft toegezegd dat hij onze kritiek en/of opmerkingen, evenals de opmerkingen van de insprekers, zal meenemen in het definitief ontwerp of in een nieuw Voorlopig Ontwerp, als er een heel nieuw plan komt. Ten slotte heeft de wethouder toegezegd dat het definitief ontwerp geagendeerd en besproken wordt in commissie en Raad. Daarom wachten we op de actie van de Wethouder.

Mochten er in het Definitief Ontwerp of nieuwe Voorlopig Ontwerp opnieuw bomen gekapt moeten worden, dan zal GroenLinks Haarlem zeker tegenstemmen om het plan van tafel te krijgen. Dus wethouder, we wachten het plan af, maar laat uw zaag thuis."

 

Pagina's