Nieuws

Betoog bij de start van behandeling van de kadernota

Uitgesproken GroenLinks Haarlem op 26 juni 2017 door fractievoorzitter Daphne Huysse

De Kadernota: investeren in o.a. Onderhoud, Duurzaamheid en Sociale stad

Afgelopen jaren hebben we in Haarlem de spreekwoordelijke broekriem aangehaald. Inmiddels is er gelukkig meer financiële ruimte ontstaan om weer te investeren in Haarlem en de Haarlemmers. En dan zijn de berichten over de mei-circulaire ook nog positief. Dat is goed nieuws.

Ik wil de volgende onderwerpen behandelen:

  • Beheer en onderhoud in de stad:
  • Duurzame stad
  • Cultuur en Economie
  • Huisvesting
  • Toekomstvisie - Digitalisering
  • Toegankelijke stad
  • Sociale stad

Beheer en onderhoud in de stad

In de kadernota gaan we de bezuinigingen terugdraaien voor beheer en onderhoud van de stad. GroenLinks is blij met de structurele verhoging van 1 miljoen Euro voor beheer en onderhoud, om het ingestelde C-niveau op te hogen naar het B-niveau. Daardoor kan de gemeente eerder werk maken van de aanpak van slijtage, door reparatie of vervanging.

In  het eerste jaar van de Kadernota, 2018, lukt het nog niet volledig, daarom dienen we gezamenlijk (GroenLinks, CDA, D66, PvdA)  het amendement ’Dagelijks een schone stad’ in om dat te repareren.
1) =>Amendement Dagelijks een schone stad:.

Duurzame stad

GroenLinks is blij, dat er in nu deze kadernota het bedrag van 1,5 miljoen Euro jaarlijks wordt vrijgemaakt om sneller te gaan werken aan duurzaamheid. Dat is hard nodig om in 2030 een Klimaat neutrale stad te kunnen zijn. GroenLinks vindt dat hier nog meer vaart gemaakt moet worden. Want we hebben nog maar krap 13 jaar om het te realiseren. Onze fractie pleit er voor om de komende jaren het structurele budget voor versnelling van duurzaamheid verder uit te breiden. GroenLinks vindt, dat alle fysieke werkzaamheden, die we uitvoeren in Haarlem, op een duurzame en zoveel mogelijk circulaire en natuur-inclusieve manier moeten worden uitgevoerd. We verwachten dat dit het uitgangspunt wordt.

Het hoeft ook geen betoog, dat de noodzaak, om op maatregelen voor klimaatadaptatie in te zetten, groot is. Er is recentelijk een rapport van de Wageningen University & Research verschenen, waarin wordt geconcludeerd, dat de noodzaak voor groen in de stad nog groter bij klimaatverandering is dan gedacht. Groen verbetert het milieu, zorgt voor minder luchtvervuiling, zorgt voor waterberging, dempt geluidshinder en verkoelt in warme perioden. Dus wat GroenLinks betreft zetten we ook in op meer groen in de stad.

 

 

Lees verder

Haarlem gaat Aardgasloos

Foto en Plattegrond kavel :rood woningen en bruin parkeren Geel is de school en reeds gerealiseerd.

Het eerste aardgasloze nieuwbouwproject van Haarlem wordt DSK2. GroenLinks Haarlem ziet daarmee haar motie van begin dit jaar uitgevoerd.

 

Met de voorgenomen verkoop van het DSK2 Kavel aan het van Zeggelenplein in Haarlem Oost, gaat een grote wens van GroenLinksHaarlem in vervulling: De realisatie van de eerste aardgasloze woningen in Haarlem.

GroenLinks Haarlem raadslid Robbert Berkhout: “ Dit is een geweldige stap. We pleitten er al langere tijd voor om nieuwbouwwoningen in Haarlem toekomstbestendig en dus aardgasloos te gaan bouwen en hebben hier begin dit jaar zelfs een motie over ingediend. Het is mooi om te zien dat het nu ook echt gaat gebeuren. We wisten dat het kan, we weten dat het moet, het is ontzettend mooi dat het nu ook gebeurt!”.

Lees verder

Jaarverslag en Jaarrekening 2016

Uitgesproken GroenLinks Haarlem in Commissie Bestuur 15 juni door Burhan Gün

Voorzitter,

Het stuk wordt in elke cie behandelt wat maakt dat ik me zal beperken tot een aantal procesmatige en inhoudelijke punten relevant voor cie Bestuur. Een aantal punten die ik noem worden inhoudelijk ook aangestipt en verder uitgediept door mijn collega's in de overige commissies.

In tegenstelling tot de ontvangen brief in januari 2017 met procesmatige toelichting op haalbaarheid van de planning van het jaarrekeningtraject 2016, bespreken wij vandaag deze stukken vóór behandeling van de Kadernota! Een welgemeend compliment hiervoor aan allen die zich hiervoor hebben ingezet is op z’n plaats. Bij deze!

Tegelijkertijd is het nog niet waar we willen zijn. GLH ziet uit naar het bereiken van een normaal ritme; behandeling van het jaarverslag en de jaarrekening begin 2de kwartaal.

Voorzitter, 2016 was een goed jaar: we sluiten af met een positief resultaat, de schulden namen af en de reserves zijn gegroeid.

Alle Haarlemse zorgbehoevenden in beeld

De vraag blijft of deze positieve financiële ontwikkeling ten koste is gegaan van het beoogde doel? Als voorbeeld; Reserve Sociaal Domein; we sluiten af met ruim 34 mio positief... Voorzitter, hebben we alle Haarlemse zorgbehoevenden in beeld? En bieden we alle Haarlemse zorgbehoevenden de zorg die zij echt nodig hebben? Wat maakt dat er zó véél geld overblijft? Graag reactie van de wethouder?

Zandvoort

Betreffende de ambtelijke fusie met Zandvoort het volgende:

 

Lees verder
Stadsstrand de Oerkap

Vrijdagmiddagborrel 7 juli 2017

GroenLinks Haarlem borrelt iedere eerste vrijdag van de maand. Kom gezellig een drankje doen en ga met ons in gesprek. Iedereen is welkom! Niet alleen leden van GroenLinks, ook sympathisanten en collega's van andere politieke partijen.

De eerstvolgende borrel is op vrijdag 7 juli om 17:00 uur bij Stadsstrand de Oerkap, Harmenjansweg 95 Haarlem.

De borrel is op eigen kosten.

Graag tot vrijdag 7 juli.

Debat over het sociaal domein: ‘Eigen kracht: mythe of mogelijkheid?’

Groen Links organiseerde op 14 juni een Debat over het sociaal domein:  ‘Eigen kracht: mythe of mogelijkheid?’

Haarlem heeft nu twee jaar ervaring met de basisinfrastructuur. GroenLinks vond het tijd om die ervaringen te delen met geïnteresseerden en professionals. Hoe gaan we om met de actuele maatschappelijke ontwikkelingen? Eerst gaven drie deskundigen vanuit het onderzoeksveld en de praktijk een inleiding.

Activeren mét professionals
Marcel Spierts 1) In 2015 is de basis infrastructuur ingericht om te werken aan een laagdrempelige, toegankelijke organisatie die mensen helpt om actief deel te nemen aan de samenleving. Er veranderen dingen, aldus Marcel Spierts, maar allereerst moeten we leren van het verleden: ‘geen transitie, zonder traditie’. Wat zien we? Er heeft een professionalisering van sociale beroepen plaatsgevonden. Opmerkelijk vindt hij hoe  welzijnswerkers er in slagen om hun professionaliteit, hun vakmanschap en ambachtelijkheid naar een hoger plan te tillen. 
Activeren staat centraal in zijn betoog. De logica van het activeren gaat om het verbinden. Dat heeft ook te maken met de transformatie van deze tijd. Het betreft hier het veranderende mensbeeld. De professionals zijn geduldig, geven mensen vertrouwen. Daarentegen is de logica van de bestuurders van de activerende verzorgingsstaat juist ongeduld. Zij gaan uit van het nemen van zelfverantwoordelijkheid door burgers. Dat is begrijpelijk want het gaat om geld van de samenleving, maar zij creëert daarmee een spanningsveld want hiermee wordt de eigen kracht ‘afgedwongen’. Er zijn grenzen, want eigen regie is niet voor iedereen weggelegd. Voorheen was er een maatschappelijk middenveld van allerlei welzijnsorganisaties die ondersteuning boden. Dit werd na de jaren 90 ‘civil society’, die zich beweegt tussen staat, markt en privé. Het lijkt dan dat de civil society de professionals kan vervangen. Uit onderzoek blijkt dat dit, zeker in kwetsbare wijken, niet het geval is. De kracht van de professionals zit er in dat zij mensen kunnen betrekken bij de sociale vragen.

Benoemen van de problemen
Jonathan Berg 2) gaat in op het ‘regime’ van activering. Wat betekent het als we in deze termen spreken? En wat blijft onbesproken of onbespreekbaar?
Hij constateert, op basis van onderzoek, dat er een verschuiving van begrippen optreedt. Allerlei vraagstukken worden in positieve termen benoemd. De noden, het verdriet en dergelijke verdwijnen uit de taal, en dat veroorzaakt ongemak. Bv. een ziekenhuis wordt medisch centrum genoemd. Mooie taal wordt gangbaar. Kwetsbaarheid en onzelfstandigheid worden daardoor abnormaal. We stigmatiseren daarmee, want de idealen van autonomie/zelfredzaamheid zijn niet voor iedereen haalbaar. We moeten een taal hebben en gebruiken om ook dit te benoemen. Wanneer het benoemen van problemen uit de beleidsteksten verdwijnt, kan dit grote gevolgen hebben: mensen voelen zich niet meer gehoord.

Opgroeien in armoede
Marcella van Vloten 3) is ervaringsdeskundige als het gaat om opgroeien in armoede en het opvoeden van een zoon met een beperking als alleenstaande moeder.

 

Lees verder

Project GroenLinks campagnebakfiets

Een GroenLinks Haarlem bakfiets is in aantocht. Het is een oude maar degelijk bakfiets die gerenoveerd wordt.

De fiets is gehaald uit een wijkcentrum in het Groningse Hoogezand. Daar heeft hij zeven jaar  gestaan. Voor die tijd was de fiets eigendom van de gemeente Hoogezand-Sappemeer en is gebruikt voor projecten met jongeren (Schoon, heel en veilig Hoogezand) en ongeveer 30 jaar geleden reden mensen met taakstraf op deze bakfiets om de plantsoenen te onderhouden.

Voor die tijd was de fiets een brombakfiets. Gazelle liet deze in het begin van de jaren '60 maken door het bedrijf Truckbouw in Aalten.

Renovatie

Aan de bakfiets moet wel het een en ander gebeuren, zodat hij weer lang mee kan. De schenker van de bakfiets, Jorg Soentgerath, die ook voor een overdekte parkplek zorgt, heeft de fiets inmiddels uit elkaar gehaald.

Waarbij er hamer; beitel; ijzerzaag; vijl en een grote brander, aan te pas kwam. Jorg krijgt daarbij hulp van bestuurslid Elmar Otter.

Passende nieuwe assen met kogellagers zijn al lang niet meer in de handel. Daarom worden onderdelen vervangen of aangepast. De fietsenmaker bij Jorg om de hoek; Henk Put (Put tweewielers) gaat er mee stoppen op zijn 74e  en heeft opheffingsuitverkoop. Hij stelde zijn werkplaats en gereedschap beschikbaar om de assen van de voorwielen los te krijgen.

Hulp bij renovatie

Leden die een handje willen helpen bij de renovatie van de bakfiets kunnen contact opnemen met Elmar Otter.

Koosnaam

Wie verzint er een goede koosnaam voor de bakfiets? Mail uw suggestie naar Elmar Otter.

 

 

Lees verder

Pagina's