Nieuws

Elektrische deelauto’s komen eraan !

Na veel geharrewar lijkt het eindelijk te gaan lukken. De gemeente gaat parkeerplaatsen reserveren en laadpalen plaatsen voor de deelautoprojecten in het ramplaankwartier en de Middenweg.

Het heeft veel voeten in de aarde gehad. Nadat de initiatiefnemers Hanno Lans, Anna Richt Hannema, Richard Hovinga en Andreas Zwager voldoende belangstellenden in de buurt hadden gevonden, die hun (tweede) auto wilden gaan verkopen, als er een deelauto in de wijk zou komen,  werden in samenwerking met Spaarnelanden deelauto’s gekocht en ter beschikking gesteld. Essentieel was alleen nog de parkeerplaats en de laadpaal. De auto moet te vinden zijn en moet opgeladen kunnen worden. Vanwege bezwaar uit de buurt lag dat deel van het project stil. Rondvragen in de commissie en uiteindelijk een voorgenomen motie leidden ertoe dat het college heeft besloten de bezwaar- en beroepsprocedures niet langer af te wachten en de deelautoprojecten met een parkeerplaats en laadpaal te gaan faciliteren. Eind goed al goed.

Het college heeft bovendien toegezegd de komende vier jaar 300 laadpalen te zullen plaatsen. Ook daarmee zal nu voortvarend te werk worden gegaan.

25 november Nationale Hannie Schaft Herdenking 2018

De Nationale Hannie Schaft Herdenking 2018 vindt plaats op zondag 25 november. Er wordt stil gestaan bij de offers die werden gebracht door de vrouwen en mannen in het Verzet. En de lessen die wij daaruit kunnen trekken, vandaag de dag nog steeds.

Het programma

10.30 uur Kranslegging op de Eerebegraafplaats, Zeeweg 26 in Overveen.
13.00 uur (inloop vanaf 12.30 uur) Herdenking met gastspreker Jacques Wallage en muziek in de Groenmarktkerk, Nieuwe Groenmarkt 14 in Haarlem.
Aansluitend stille tocht van de kerk naar het Kenaupark voor de kranslegging bij het monument in het Kenaupark.

Kijk voor meer informatie op hannieschaft.nl/

Begroting 2019 aangenomen

De Programmabegroting 2019-2023 waarvoor de basis is gelegd in de Kadernota is aangenomen.

Naast de coalitie stemde ook de oppositiepartijen SP, CU en Trots in met de begroting.

Van de 69 moties en amendementen werden er 6 ingetrokken. 13 moties zijn aangenomen.

Een overzicht van de moties.

De aangenomen moties zijn:

 • Operatie Steenbreek in de versnelling 2500 m2 onttegelen in een jaar (college: is staand beleid)
 • Geef Haarlem haar Joodse geschiedenis terug Nu geen onomkeerbare stappen te nemen bij verkoop en invulling van het Joods Gemeenschapshuis in de Lange Wijngaardstraat. (Louise van Zetten gaat een werkgroep opzetten met hulp van wethouder)
 • “Spoorboekje als opstap naar de klimaatbegroting 2022” Een zo concreet mogelijk “stappenplan Klimaatbegroting 2022” op te stellen;
 • Bomennummers bij kapaanvraag
 • Ontschotten om beleid beter te laten vlotten Integraal werken.
 • Belofte maakt schuld Oderzoeken op welke wijze bij de uitvoering van werk dat in opdracht van de gemeente wordt verricht het percentage medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd het beste kan worden verhoogd; (Wethouder stelt dat het volgens aanbestedingsregels niet mag, maar zal het uitzoeken)
 • Haarlemse huizen als het kan voor Haarlemmers Alle beschikbare sturingsinstrumenten op een rijtje zodat particuliere woningzoekenden meer mogelijkheden krijgen om een woning te verwerven en om, waar wenselijk/mogelijk, beleggers op afstand te zetten.Zoals Zelfbewoningplicht en Anti-speculatie- en kettingbedingen.
 • Groen groener groenst Aktieplan om in alle wijken kleine stukken verharding met planten, bomen en/of gras groener te maken. (College: is staand beleid in versteende wijken).
 • Betrokkenheid, het moet van twee kanten komen Volgende begroting is goed leesbaar.
 • Een doorstroomwoning is ook sociaal (College: Er komt volgende maand al een nota aan met een voorstel voor voorrangsregels voor huishoudens die een sociale huurwoning achterlaten)
 • Laaghangend fruit Hang waarschuwingsborden hoger op Verzoekt ervoor te zorgen dat bij de plaatsing van waarschuwingsborden nadrukkelijk rekening wordt gehouden met de toegankelijkheid van de weg voor blinden en slechtzienden. (College: positief advies)
 • “Een huis is om in te wonen” Bij nieuwe woningen en projecten een anti-speculatiebeding en een zelfbewoningsplicht opnemen.
 • Haarlemmers onder de pannen project voor verminderen van de thuisloosheid door legale onderhuur voor mensen in nood toe te staan voor een jaar.

Betoog Begroting 2019

Bekijk bovenstaande video (26 minuten met interupties) of lees de tekst.

Voorzitter,

Vanavond behandelen we de begroting voor de komende jaren.

Maar voordat ik verderga met mijn betoog wil ik mijn steun uitspreken aan de burgemeester. Want wellicht dat sommigen onder jullie het al normaal zijn gaan vinden dat we hier onder gewapende beveiliging naar binnen moeten maar dat is het niet. Burgemeester; wij staan achter u en respecteren de onverstoorbare wijze waarop u hiermee omgaat!

Dan nu de eerste begroting van deze nieuwe coalitie. Een uitwerking van het coalitieprogramma Duurzaam Doen. Daadkracht voor een groen, groeiend, sociaal en leefbaar Haarlem.

Even voor hoe wij de begroting nieuwe stijl bespreken. De kadernota is er voor de nieuwe ideeen. De begroting is een concretisering van de kadernota. Vandaar dat de behandeling nu ook iets korter kan en we in juni volgend jaar het summum van onze lokale volksvertegenwoordiging mogen aanschouwen. 
 

Lees verder

Wethouder Sikkema wordt burgemeester van Oldambt

Tijdens de vergadering van de raad over de begroting op 5 november is bekend geworden dat de gemeenteraad van Oldambt onze wethouder Cora-Yfke Sikkema als nieuwe burgemeester voordraagt.

Cora-Yfke begon haar politieke loopbaan in 2010 toen zij gemeenteraadslid werd voor GroenLinks Haarlem. Zij zat onder andere in de commissie bestuur.

Nadat ze in 2012 het fractievoorzitterschap overnam van Tenda Hoffmans werd ze lijsttrekker van GroenLinks Haarlem bij de gemeenteraadsverkiezing van 2014. Een coalitie met D66, PvdA en CDA werd gevormd en Cora-Yfke werd wethouder duurzaamheid, mobiliteit en beheer & onderhoud. Zij heeft het fundament gelegd voor Haarlem klimaatneutraal en moeilijke dossiers zoals het nieuwe parkeerbeleid door de meerderheid van de raad gesteund gekregen. Sinds juni 2018 is ze namens GroenLinks wethouder Duurzaamheid, Economie en mobiliteit.

De fractie van GroenLinks Haarlem vindt het ontzettend jammer dat ze vertrekt, maar begrijpt ook dat ze deze enorme kans niet kon laten lopen. De fractie wenst haar dan ook veel succes met deze nieuwe uitdaging!

Begrotingbehandeling op 5 en 8 november

Op maandag 5 en donderdag 8 november bespreekt de gemeenteraad de programmabegroting 2019-2023. In tegenstelling tot eerdere jaren, vergadert de gemeenteraad nu twee in plaats van drie avonden over de begroting.

De vergaderingen hebben verschillende aanvangstijden. Op 5 november begint de vergadering om 19.30 uur. Op 8 november start de vergadering om 17.00 uur en hoopt de raad rond 19.30 uur klaar te zijn.

Lees online de programmabegroting 2019-2022.

U kunt de vergaderingen op de publieke tribune of via de online uitzending.

Pagina's