Nieuws

Video-Diashow: Kandidaten en hun verhaal

Het zijn 11 'posters' met kenmerkende uitspraken van elke kandidaat. De diaschow duurt 2,5 minuten, elke dia staat 12 seconden om de tekst te kunnen lezen.

Teksten, na interviews, samengesteld door Janne Hogervorst.

Groot onderhoud Schoterbos gestart

Het Schoterbos is het stadspark van Haarlem Noord. De onderhoudswerkzaamheden zijn gestart waardoor het er kaal uitziet. Er worden bomen gekapt en bomen verplaatst. Voor elke gekapte boom komt er een nieuwe in de plaats en er komen extra bomen bij. Het park is drassig en dat wordt (later) verbeterd.

Op 14 maart wordt symbolisch de werkzaamheden gestart. Wethouder Cora Yfke Sikkema samen met de voorzitter van Adviescommissie Beheer en Onderhoud Schoterbos onthuld een bouwbord.

De voorbereidingen hebben twee jaar geduurd er heeft uitgebreid participatie en inspraak plaatsgevonden. De Adviescommissie Beheer en Onderhoud Schoterbos, bestaat uit: Stichting Doe-tuinen, IVN-Zuid Kennemerland, Haarlemse Bomenwachters, KNNV, vereniging voor Veldbiologie, Wijkraad Delftwijk – Waterbuurt, Wijkraad Sinnevelt, Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland, Stayokay Haarlem, Artisklas, Imker vereniging Haarlem e.o. en Scouting Brigitta.

Link naar de plantekeningen.

Jasper Drost op 1 = beste schaduwraadslid

De raadsvergadering van 15 maart is pas na middernacht om 01.00 uur afgelopen. Daardoor  kan Sander van den Raadt alsnog de bloemen+beker uitreiken aan Jasper Drost.

Om 21.45 heeft Sander deze bloemen en een wisselbeker uitgereikt aan fractievoorzitter Daphne Huysse, met een schouderklop, die bedoeld is voor Jasper Drost. Jasper is op dat moment afwezig omdat hij meedoet aan een verkiezingsdebat bij jonge ondernemers.

Jaarlijks kiezen gemeenteraadsleden het beste raadslid. Sander van den Raadt (Trots) stelde zeven jaar geleden (toen zelf schaduwraadslid) de 'Warme Schouderklop Award' in voor beste schaduwraadslid, gekozen door de raadsleden. Haarlem telt 14 schaduwraadsleden.

Bij de 'Award'hoort een wisselbeker en een bos bloemen.

Jasper is "Joop Zoetemelk-af"  want voorheen stond Jasper drie keer op de tweede plaats.

Om het verwarrend te maken: Jasper staat op 3 op de kandidatenlijst.

 

Stemverklaring GLH voor Motie ‘zonder zichtbaarheid geen acceptatie’

GroenLinks is voor verdraagzaamheid tussen alle groepen. Het is bekend, dat er onder conservatievere groepen minder verdraagzaamheid is voor andere geaardheid of waarden.

We snakken allemaal naar een zelfbewust en ontspannen Haarlem. Een gemeente waarin we weten om te gaan met verschillen. Waarin iedereen gelijke kansen en gelijke vrijheden heeft. Een samenleving die mensen verbindt en verenigt, in plaats van splijt en buitensluit. We moeten samen werken aan onze gezamenlijke toekomst.

Hier staat GroenLinks voor: Er is hier geen ruimte voor discriminatie en racisme. Samen bouwen we aan onze gedeelde toekomst.

Lees verder

Jesse Klaver en Robbert Berkhout samen in radioprogramma

In het radioprogramma op NPO1 "Dit is de dag" - "De Peiling van Tijs", met presentator Tijs van den Brink,  op 14 maart, zijn Jesse Klaver en Robbert Berkhout hoofdgasten. In twee keer een half uur komen verschillende onderwerpen aan de orde. Ook enkele politici, de Fietsersbond en dhr Giebels van de Industriekring komen aan het woord.

Op het eind slaat Tijs van den Brink de plank mis. Hij stelt dat in het programma van GroenLinks een financiële begroting moet staan want dat moet elke serieuse partij doen. Hier haalt Tijs landelijke en plaatselijke partijprogramma's door elkaar. Want geen enkele partij in Haarlem heeft een financiële paragraaf in het verkiezingsprogramma waarin is opgenomen wat de wensen en het beleid voor gevolgen heeft voor de gemeentelijke begroting. Landelijk is dat anders daar analyseert het CPB op verzoek van de politieke partijen de financieel-economische effecten van hun verkiezingsprogramma's.  Een partij (PVV en PvdD) kan er voor kiezen dat niet te laten doen.

De uitzending is te beluisteren bij nporadio1.nl/gemist

Pagina's