Nieuws

Boomplanten 2017

Gemeentenieuws:Start bomenplantseizoen 2018-2019

In opdracht van de gemeente Haarlem is Spaarnelanden gestart met bomen planten in Haarlem-Noord. Na afronding van de werkzaamheden in Noord zijn de andere stadsdelen aan de beurt. In totaal worden in de wijken 425 bomen geplant.  In Noord worden 128 bomen geplant, In Zuidwest en Centrum 94, In Schalkwijk 111 en in Oost 92. Bovendien worden er 145 bomen geplant in de Haarlemmerhout, Bolwerken, begraafplaatsen en parken.

Herplant

Het plantseizoen voor bomen loopt van half november tot eind april, afhankelijk van de weersomstandigheden. Waar mogelijk plaatst Spaarnelanden bomen terug op dezelfde locatie. Is dit niet mogelijk, dan worden bomen teruggeplaatst op een andere locatie.
De volledige plantlijst vindt u op www.spaarnelanden.nl/bomen

(Archieffoto 2017)

Jasper Drost

Jasper Drost wordt de nieuwe fractievoorzitter van GroenLinks Haarlem

Jasper Drost volgt Robbert Berkhout op als fractievoorzitter. Robbert zal op zijn beurt de huidige wethouder Cora-Yfke Sikkema opvolgen omdat zij vertrekt om burgemeester te worden in Oldambt. De wisseling van functies zal eind januari plaatsvinden.

Jasper is 32 jaar en heeft zijn Master Planologie afgerond. Hij werkt al enige tijd als Duurzaamheidsadviseur bij een groot landelijk advies- en ingenieursbureau. Hierbij helpt hij projectteams in de grond-, weg- en waterbouw om hun project te verduurzamen.

Hij is al sinds 2012 politiek actief voor GroenLinks Haarlem. In de afgelopen periode zowel als schaduwraadslid in de commissie Ontwikkeling als in de rol van campagneleider. Deze raadsperiode is hij raadslid in de commissie Ontwikkeling. In de afdeling is hij nu vrijwilligerscoördinator.

De fractie is enthousiast dat zij de gedreven Jasper Drost als aanvoerder krijgt, hij is een echte teamspeler. De grootste fractie in de gemeenteraad ziet in hem een leider met politiek ‘fingerspitzengefühl’. Hij heeft oog voor de grote lijn en strategie en kan goed en open communiceren met andere partijen. Hij kent de gevoeligheid bij andere partijen en kent hun speerpunten. Hij heeft een ontwapenende humor die ontspanning kan brengen in een overleg. Hij is een GroenLinkser in hart en nieren. Ook buiten de politiek heeft hij een groot netwerk.

Jasper Drost “ Ik besef dat de fractievoorzitter van GroenLinks, naast de vele interne taken, als leider van de grootste partij een grote verantwoordelijkheid draagt. En ik wil me deze periode gewoon keihard inzetten om Haarlem nog socialer en duurzamer te maken. Ik ga het vertrouwen dat de fractie in mij stelt waarmaken. Hierbij wil ik nadrukkelijk de samenwerking zoeken met alle partijen in de raad en natuurlijk de stad.”

Plangebied bebouwen voormalig Tjadenterrein

GroenLinks tegen woningbouw in de groene zoom rond Haarlem

In het meest Zuidwestelijke puntje van de Schalkwijkerpolder, waar het Spaarne en de ringvaart samenkomen, ligt het voormalige Tjadenterrein. Deze plek wordt niet meer bedrijfsmatig gebruikt. De grond is vervuild. Om deze redenen wordt voorgesteld hier een woonwijkje te bouwen van 32 woningen. GroenLinks is hier fel op tegen.

Fel op tegen om meerdere redenen. Ten eerste omdat dit een mooi groen gebied is. Veel Haarlemmers brengen in deze polder graag hun vrije tijd door. Om te fietsen. Om te wandelen met de hond. Zoveel woningen op deze plek past daar niet bij. Deze woningen worden ook alleen maar gebouwd om de kosten van het opruimen van de vervuiling te dekken. Een zeer pragmatische oplossing, maar geen één waarop GroenLinks wil laten afhangen of ergens wel of geen woningen kunnen komen.

De raad heeft in 2015 een nota van uitgangspunten vastgesteld waar dit wijkje aan moet voldoen. Raadslid Jasper Drost tijdens de bespreking in de commissievergadering:

'Wat betreft GroenLinks wordt niet voldaan aan de nota van uitgangspunten. Er blijven weinig doorkijkjes over, er wordt niet goed gemotiveerd waarom er zoveel extra vierkante meter bebouwing bij moeten komen en ook niet waarom er van de richtlijn van 15 woningen per hectare wordt afgeweken. (…) Wij vinden het nog steeds een bijzonder slecht plan om een woonwijk te gaan bouwen in de groene zoom. Dit soort postzegelplannetjes is precies de reden waarom Nederland zo verrommelt. Daarbij, als deze woonwijk er eenmaal staat, wie geeft ons de garantie dat er niet op korte termijn ten noorden en ten oosten van deze wijk wordt gebouwd.'

Uitbreiding Noordgrens Centrum autoluw

Uitbreiding Centrum autoluw

29 November is de uitbreiding van de autoluwe binnenstad in de Raad behandeld en goedgekeurd. Er komen nu paaltjes op de kruisstraat, net voorbij de Nieuwe Gracht, op de Ridderstraat bij de kruising met de Jansweg, op de Jansstraat voorbij de Donkere Begijnhof en aan de andere kant op de Nassaustraat en de Korte Margarethastraat, beide aan de kant van de Nassaulaan. Daardoor is nog een stukje centrum autoluw. Tot 11 uur mogen auto’s er komen en mogen bedrijven laden en lossen, daarna alleen nog met speciale vergunning. De wethouder heeft bovendien toegezegd dat snor-, bromfietsen en scooters ook niet meer toegestaan zullen worden in het gebied, zoals dat ook binnen de huidige autoluwe zone is. Dat betekent minder lawaai, minder fijnstof, minder CO2 en meer veiligheid in de binnenstad. GroenLinks Haarlem is erg blij met deze uitbreiding maar zal verder strijden voor een nog veel grotere autoluwe binnenstad. Ook in andere wijken dan de binnenstad, waar onder de bewoners behoefte bestaat aan het autoluw maken van de wijk, wil GroenLinks Haarlem bevorderen dat de gemeente de mogelijkheid van het autoluw/autovrij maken onderzoekt. 

Sacha Sneiders

Kaart Kruising Amerikaweg – Schipholweg & Amerikaweg – Boerhavelaan

Kruising Amerikaweg – Schipholweg & Amerikaweg – Boerhavelaan

In 2015 is na een verzoek van de vier wijkraden van Schalkwijk een motie aangenomen door de Raad om de kruispunten van de Amerikaweg met de Schipholweg en daaraan gerelateerd de Boerhavelaan naar de Amerikaweg te verbeteren. Deze kruispunten zijn zeer ernstige knelpunten, die zorgen voor  grote verkeerscongestie in de spits. De zorg van de wijkraden betrof de toenemende verkeersdrukte door de bouw van honderden extra woningen in de omgeving, zoals onder meer Vijverpark en entree Oost. Er is vervolgens een onderzoek gedaan waar alle betrokkenen hebben geparticipeerd. Uiteindelijk is er een plan gekomen dat volgens de regio suboptimaal is omdat de beste oplossing zou zijn de Mariatunnel te graven, zoals ook in de structuurvisie openbare ruimte staat.

GroenLinks Haarlem wil natuurlijk geen extra asfalt en wil dat de mensen uit de auto gaan en met de bus of fiets naar hun werk gaan. Wij streven naar een goede busverbinding tussen Schalkwijk en Amsterdam, zodat veel bewoners van Schalkwijk met de bus naar hun werk kunnen.  Nu deze kruispunten echter door de wijkraden, door de regio en door de Provincie werden gezien als ernstig knelpunt heeft GroenLinks toch voor de motie gestemd. Daarbij heeft GroenLinks wel bedongen dat de aandacht voor de verbetering van de kruispunten vooral gericht moest zijn op de veiligheid voor de fietser en de betere doorstroming van het OV.

In het huidige plan is nog geen goede oplossing voor het fietsverkeer opgenomen. GroenLinks is toch met het verlenen van het voorbereidingskrediet akkoord gegaan. Dit krediet is nodig om een voorlopig ontwerp te maken en de participatie van de omwonenden en andere betrokkenen te organiseren. Wij zullen heel kritisch de voorbereiding volgen en het voorlopig ontwerp grondig bestuderen, in elk geval op groenstructuur langs de weg, de plaats van de fiets in het plan en de plaats van het OV. Het enigszins verbreden van de kruising is naar onze mening beter dan de Mariatunnel, waar wij helemaal niet voor zijn en waarvan we erg hopen dat die niet nodig zal zijn.

Sacha Schneiders

Video: de noodklok luiden voor het klimaat

Ruim tweehonderdvijftig klokken roepen het kabinet op tot actie

Het is nu tijd om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. Uit een recent klimaatrapport van de Verenigde Naties blijkt dat de opwarming van de aarde kan én moet worden beperkt tot 1,5 graad. Het verschil tussen 1,5 of 2 graden opwarming heeft desastreuze gevolgen voor de planeet. Vlak voor de internationale klimaattop in Polen wordt daarom de noodklok geluid door heel Nederland. Zo wordt een signaal gegeven aan Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat.

“Wij luiden de noodklok, omdat het tijd is om duurzaam te doen. Nederland kan en moet meer doen tegen opwarming van de planeet”, zegt Robbert Berkhout; in 2019 beoogd wethouder Economische Zaken & Duurzaamheid.

Lees verder

Pagina's