Nieuws

Tegenlicht meet Up De Donuteconomie: ideaalbeeld of illusie?

Op maandagavond 22 januari 2018 vindt in de Pletterij de Tegenlicht Meet Up plaats onder de titel De Donuteconomie: ideaalbeeld of illusie?. Aanleiding is de Tegenlicht uitzending van 27 november 2017 over het boek De Donuteconomie van Kate Raworth. Gasten zijn de hoogleraren Arjo Klamer en Matthijs van Veelen. De Tegenlicht uitzending van de VPRO van 26 november 2017 was gewijd aan de bestseller De Donut Economie van Kate Raworth. Kate Raworth, econoom aan de Universiteit van Oxford betoogt hierin dat de aarde alleen gered kan worden met een nieuwe economie, waarbinnen de welvaart eerlijk verdeeld wordt. Deze economie voor de 21e eeuw is circulair en heeft een eindige groei.

Lees verder

Haarlem krijgt echtscheidingshotel

Haarlem krijgt als eerste gemeente in Nederland een echt scheidingshotel. Of een echtscheidingshotel, dat kan ook. In de Ruyghaverstraat, naast het Patronaat, komt een appartementengebouw met daarin 18 appartementen die speciaal bedoeld zijn voor mensen die in een echtscheidingssituatie zitten. Die aan het scheiden zijn dus, of net zijn gescheiden.

Het idee komt van GroenLinks raadslid Ziggy Klazes. In haar omgeving ontmoet zij veel mensen, mannen en vrouwen, die door hun scheiding een acuut probleem hebben op het gebied van woonruimte.

'Echtscheiding is geen reden voor een urgentieverklaring en het is tegenwoordig heel lastig om als alleenstaande een hypotheek te krijgen, zeker als je een bescheiden inkomen hebt. Veel stellen die eigenlijk uit elkaar zouden willen, blijven noodgedwongen onder een dak wonen wat vaak leidt tot onrust wat een negatieve uitwerking heeft op de kinderen in het gezin en de kans op een nare scheiding of vechtscheiding vergroot', aldus Klazes.

Er was volgens Klazes behoefte aan tijdelijke, betaalbare woonruimte voor deze doelgroep. Uit de reacties van echtscheidings mediators blijkt ook dat die behoefte er is. Uit een peiling onder hen blijkt dat 1 op de 4 mensen in een echtscheidingssituatie, behoefte zou hebben aan tijdelijke woonruimte om in alle rust hun situatie op orde te krijgen.

De huren liggen voor de helft van de appartementen onder de liberalisatiegrens waardoor een beroep gedaan kan worden op huursubsidie. De huur van andere appartementen varieert van 1000 tot 1500 euro. De eerste paal voor het echtscheidingshotel, dat NexT zal gaan heten is inmiddels geslagen. Verwacht wordt dat de eerste appartementen in het laatste kwartaal van 2018 al betrokken kunnen worden.

Grote stap voor de Koepel

GroenLinks Haarlem is verheugd met het nieuws dat het er nu op lijkt dat stichting Panopticon voor het verstrijken van de deadline (vandaag, 10 januari) de academische accreditatie binnen heeft. Hiermee zullen zij voldoen aan een belangrijke voorwaarde die in februari jl. op initiatief van GroenLinks Haarlem middels een amendement is vastgelegd: binnen 9 maanden na levering Koepel een intentieverklaring overhandigen waarin afspraken met een universiteit zijn vastgelegd.

Stichting Panopticon heeft afspraken gemaakt met verschillende instellingen, waaronder de Duitse SRH-gruppe en de Global School for Entrepeneurship, opgericht door grondleggers van Nyenrode university. Jasper Drost: “natuurlijk zullen we er bij het college op aandringen dat komende dagen goed gekeken gaat worden of aan alle vastgelegde voorwaarden wordt voldaan met deze intentieverklaring, maar onze eerste indruk is positief. Knap dat onder de hoge druk van afgelopen weken na het afhaken van de VU de intentieverklaring voor de poorten van de hel lijkt de zijn weggesleept. Zo blijft het einddoel in zicht: academisch onderwijs in Haarlem. Een aanwinst voor onze stad.”

Naast het binnenhalen van een universiteit krijgen de plannen voor het hele terrein ook steeds meer vorm. De ontwikkelingen op het Koepelterrein gaan een enorme boost geven aan Haarlem-Oost. Dit in nauwe samenwerking met wijkraad Scheepmakersdijk en omwonenden. Daar zit de winst voor de stad.

GroenLinks Haarlem presenteert Verkiezingsprogramma “Voor Verandering!”

Foto aanbieding verkiezingsprogramma GroenLinks Haarlem 2018-2022

Met het verkiezingsprogramma “Voor Verandering! Groener, Socialer, Eerlijker” presenteert GroenLinks Haarlem haar plannen voor de periode 2018-2022.

Klik hier om het verkiezingsprogramma te downloaden.

Onze plannen voor Haarlem

Met ons verkiezingsprogramma “Voor Verandering! Groener, Socialer, Eerlijker” kiezen we voor een duidelijke en herkenbare koers voor de komende jaren. Zo zetten we fors in op concrete en extra maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan en voor gelijke kansen voor iedereen. Haarlem dreigt voor een steeds groter wordende groep onbetaalbaar te worden. En als het aan ons ligt moeten er dus meer betaalbare woningen bij. Een bereikbare stad moet gerealiseerd worden door fors te investeren in het openbaar vervoer. Een metroverbinding met Amsterdam, een vrije busbaan op de A9. GroenLinks kijkt vooruit!

 

Lees verder

Statiegeld op PET-flessen en blik

15 maart gaat de Tweede Kamer spreken over de Circulaire Economie. Eén van de onderwerpen is het verpakkingsbeleid. De staatssecretaris heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de “Kosten en effecten van statiegeld op kleine flesjes en blikjes”

De onderzoekers concluderen dat de afname van kleine flesjes en blikjes in het zwerfafval in de range van 70 tot 90% zal liggen. Daarnaast zal volgens de onderzoekers een statiegeldsysteem voor kleine flesjes en blikjes leiden tot meer recycling van PET en aluminium als ook minder uitstoot van CO2. De kosten van een statiegeldsysteem kunnen variëren van € 10 mln tot € 110 mln per jaar afhankelijk van de gekozen variant.

Haarlem (wethouder Cora-Yfke Sikkema – Duurzaamheid) heeft zich vorig jaar aangesloten bij de statiegeldalliantie van gemeenten en organisaties die in Nederland en België  uitbreiding van de statiegeldregeling willen. Dus voortaan ook statiegeld op kleine PET-flessen en op blikjes. Sikkema zal bij de landelijke overheid gaan lobbyen voor die maatregel.

Statiegeld zorgt voor minder zwerfafval, minder dierenleed, minder opruimkosten en betere recycling van waardevolle materialen.

foto rkisielewski

“Klimaat is niet links of rechts, maar van ons allemaal”

“Samen kunnen we klimaatverandering een halt toeroepen.” Aldus Urgenda bij de start van een landelijk postercampagne in Abri’s waarin 40 Wethouders van veel verschillende politieke partijen zich uitspreken voor concrete actie tegen klimaatverandering.

In de huidige campagne doen wethouders mee van D66, VVD, CDA, GroenLinks,PvdA, ChristenUnie en van lokale partijen. Samen met ruim 60 CEO’s van grote bedrijven, meteorologen,bekende nederlanders, boeren, journalisten en anderen figureren zij in de campagne Kies voor Klimaat die deze week in 12 gemeenten hangt. Volgende week volgen 18 andere gemeenten. Kijk op www.kiesvoorklimaat.nu voor meer informatie.

In Haarlem hangen 42 posters waarvan 4 met wethouder Sikkema (G.O.G, Nassaulaan, Altenastraat).

Het is logisch dat onze Haarlemse wethouder Duurzaamheid Cora-Yfke Sikkema aan deze campagne meedoet. Zij zet zich, met een duidelijke visie, in voor een versnelling van aanpak van klimaatproblemen in Haarlem en daarbuiten. Sikkema is voorzitter van de Themagroep Duurzaamheid van de G32 (32 Grote Gemeenten) binnen de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

Lees verder

Pagina's