Nieuws

Participatiebijeenkomst RES (Regionale Energie Strategie) een succes!

UitnodigingRES

Afgelopen woensdag 15 januari kwamen Haarlemmers bij elkaar om over de regionale energie transitie te praten. Door middel van verschillende scenario’s werd duidelijk dat Haarlemmers op de lange termijn voor maximale energie opwek willen gaan. De Haarlemmers kregen de keuze tussen drie scenario’s; 1. Maximale energie, 2. Kosten efficiënt & 3. Energielandschap. Elk scenario was opgebouwd uit bepaalde bouwstenen. Na de bijeenkomst werd duidelijk dat de Haarlemmers kiezen voor maximale energie productie op slimme plaatsen. Zo vinden de Haarlemmers het geen goed idee om energie op te wekken in natuurgebieden maar werden ze extra enthousiast van het opwekken van zonnestroom op parkeerplaatsen. De Haarlemmers willen de nieuwe economie zo veel mogelijk zelf benutten en spoorde onze gemeente nogmaals aan juist ook naar decentrale manieren van energie opwekking te kijken zoals een zonnedakkapel of zonneschermen boven de spoorleiding.
 

Lees verder
spaarndamseweg

Ontwikkelvisie Spaarndamseweg

Uitgesproken GroenLinks  in de commissie ontwikkeling op 9 januari door Melissa Oosterbroek

Bedankt voorzitter, elke ontwikkelzone blinkt uit in weer verschillende stijlen. Wat ik goed vind van deze ontwikkelzone is dat het stuk informeert over de verschillende stukken die allemaal van invloed zijn. Ik vond het ook verfrissend om de inspraakreacties te kunnen lezen en een directe terugkoppeling naar de eerder uitgesproken eisen en wensen vanuit de raad. Ik heb een paar punten waar ik wat meer informatie over wil.

Wat betreft de invulling van de plint, daar zouden we ook de mogelijkheid voor flexwerk- kantoorplekken kunnen invullen. Het zou mooi zijn als we de bereikbaarheid kunnen verbeteren door de plint-plekken ook in te vullen met kantoorwerkplekken voor mensen die op loopafstand in een professionele omgeving aan de slag willen voor zijn of haar eigen werk of opdrachtgever. Vindt u dat ook een goed idee en hoe kunnen we dat verder vormgeven?

Lees verder
Frans Hals Museum

Culturele parel: het Frans Hals Museum

De cijfers van het Frans Hals Museum laten over 2019 een verlies zien van 350.000 euro. Dat is een fors verlies. Dat er verlies zou worden geleden was al eerder aangekondigd. De al jaren niet meer geïndexeerde subsidie is al lang niet meer toereikend om de gestegen en nog steeds stijgende personeels- en andere lasten te betalen. GroenLinks Haarlem is dan ook van mening dat het verlies over 2019 uit de algemene middelen moet worden bijgepast.

De situatie voor 2020 ziet er niet goed uit. Daarom wil GroenLinks dat er een toekomstbestendige oplossing komt waarmee het museum de komende jaren verder kan. Wil het museum goede spraakmakende tentoonstellingen blijven maken die veel publiek trekken en goed op de collectie kunnen passen, dan moet de financiële basis op orde zijn. Onderzoek heeft laten zien dat het museum relatief weinig financiële ondersteuning krijgt in vergelijking met andere (verzelfstandigde) gemeentemusea.

Lees verder
GroenLintje2019

Groen Lintje 2019 Juan Nibbelink

Juan Nibbelink is door een jury bestaande uit Erna Hollander (begunstigde van het Groene Lintje 2018 voor 'Haarlem Noorderlicht'), Jasper Drost, fractievoorzitter van GroenLinks-Haarlem en Adri Zuidervaart, afd.voorzitter van GroenLinks-Haarlem, geselecteerd voor het Groene Lintje-2019 van GroenLinks-Haarlem. Het Vuilrak probeert meerwaarde te creëren door circulaire innovatie. Dat doet Juan Nibbelink niet in zijn eentje dus stond hij met 6 anderen van Het Vuilrak op het podium. Nibbelink schoof Ton Belderok naar voren voor het laten opspelden van het Groene Lintje door afdelingsvoorzitter Adri Zuidervaart.

Naast Juan Nibbelink stond ook een medewerker van ENZ-Remake, een asielzoeker, die samen met anderen werken in een nieuwe hal op het MAAK-terrein, aan het hergebruiken van materialen die uit NS-treinen komen en van de vloerdelen o.a. tafeltennistafels maken. De combinatie van een duurzaam burgerinitiatief én een sociaal element maken van Het Vuilrak een initiatief dat zeer goed aansluit bij de idealen van GroenLinks. Met de toekenning van het Groene Lintje-2019 maakt Juan Nibbelink ook deel uit van de jury voor het GroenLintje-2020.    

Meet&Greet20192020

Nieuwjaarsreceptie-Meet and Greet

Adri Zuidervaart; de afdelingsvoorzitter, brengt een toast uit op een goed 2020. “GroenLinks gaat onverminderd verder met Groene en Sociale politiek als creatieve en Toekomstgerichte partij. In '21 én '22 komen er verkiezingen en daarom wordt al gestart met voorbereiding voor het nieuwe program voor '22-en-verder en met talentenontwikkeling." Hij geeft het woord aan ‘onze diamant’ Jasper Drost de Fractievoorzitter.
Jasper spreekt geen speech uit maar daagt iedereen uit mee te doen met “de Grote–voor-je-het-weet-is-hij-weer voorbij- GroenLinks-Haarlem- 2019- kennisQUIZ”. Ieder kan op zijn/haar mobiel meedoen via de site ‘menti.com’. De Quiz heeft een vijftal vragen, bijvoorbeeld: Hoeveel stemmingen zijn er in 2019 geweest in de raad over collegevoorstellen, moties amendementen enz.: ±150 – ±350 -±700-±7000?

Lees verder
Risicobomen Europawijk

Bomen in Schalkwijk

De afgelopen tijd is er nogal wat onrust ontstaan over ongeveer 400 populieren in Schalkwijk, die ongeveer 38 jaar oud zijn en waarvan sommige af en toe spontaan een tak laten vallen. Als zo'n boom naast een fietspad of op een kinderspeelplaats staat, kan dat gevaarlijk zijn. De gemeente had daarom een nieuw voorstel gemaakt, waarbij alle populieren zouden worden vervangen door Iepen. Een deel van de populieren echter is helemaal niet gevaarlijk, hetzij omdat ze geen takken laten vallen, hetzij omdat ze niet naast/boven een fietspad of speeltuin staan. GroenLinks Haarlem wil zoveel mogelijk tegenhouden dat bomen gekapt worden, zeker als het om gezonde bomen gaat. Om CO2 reductie te realiseren hebben we ook bomen nodig, bij voorkeur grote bomen met veel blad. Dus elke kap van een boom brengt ons weer een beetje achterop.
 

Lees verder

Pagina's