Nieuws

Gedicht van Ziggy Klazes

Colby Stuart

Ziggy Klazes gaat koffieschenken in een woonzorgcentrum en heeft contact met drie oudere vrouwen. Die raken haar emotioneel zodat zij voortijdig vertrekt. Zij schrijft er het volgende gedicht over.

 

IK KON HET NIET

Omdat ik luisterde naar haar verhalen
Bijna honderd jaren leven
En een geheugen als een os
en haar ogen zachter werden
Toen ze vertelde over Jos
De broer met de accordeon,
Hij speelde mooi, zo mooi…
Juist daarom
omdat Jos weer even terugkwam
En haar medailles van het turnen
Van toen zij twintig was
Vlak voor de oorlog
Omdat zij even uitsteeg
Boven haar alleen-zijn en verdriet
Daarom had ik moeten blijven
Maar ik kon het niet

 

Lees verder

Gemeentenieuws: Inkomensnorm minima per 1 januari 2019 omhoog

Bijstand afhankelijk van situatie

Met ingang van 1 januari 2019 heeft de gemeente Haarlem, zoals afgesproken in het coalitieprogramma, Duurzaam Doen, de inkomensgrens van het minimabeleid van 115% naar 120% van de bijstandsnorm verhoogd. Met de verhoging van de inkomensgrens zijn de bestaande minimaregelingen (regelingen bij een laag inkomen) toegankelijk voor een grotere groep Haarlemmers.

Het betekent dat ook pensioengerechtigden met een klein pensioen en kinderen kunnen profiteren van de regelingen. Ouders met schoolgaande kinderen kunnen bijvoorbeeld een aanvraag doen voor een tegemoetkoming huiswerkbegeleiding of bijles, of een tegemoetkoming schoolkosten. 
Bekijk alle regelingen

In Haarlem willen we dat iedereen kan meedoen. Haarlemmers met een laag inkomen die voldoen aan de inkomensnorm van 120% van de bijstandsnorm kunnen de HaarlemPas aanvragen. De HaarlemPas biedt verschillende kortingen en maakt het makkelijker de regelingen aan te vragen.
HaarlemPas aanvragen

Aletta Jacobstraat

Strategisch Plan Afvalscheiding (SPA)

Steeds meer Haarlemmers worden zich bewust van de noodzaak om duurzamer te leven. Het scheiden van ons huishoudelijk afval is één van de dingen die een bijdrage leveren aan een meer duurzame samenleving. Het voordeel van afval scheiden is tweeledig. In de eerste plaats maken we de hoeveelheid restafval zo klein mogelijk. Dat is noodzakelijk, want verbranden van afval levert CO2 op. In de tweede plaats is gescheiden afval opnieuw te gebruiken, waardoor we geen nieuwe grondstoffen hoeven aan te spreken. Het beste is natuurlijk om geen of zo min mogelijk afval te produceren door aan de voorkant afval te voorkomen. Dus bijvoorbeeld geen verpakkingen meer aannemen in winkels en geen plastic of papieren zakjes en plastic flessen meer gebruiken. Maar als er dan toch afval ontstaat, is het belangrijk dat zoveel mogelijk Haarlemmers zo goed mogelijk hun afval scheiden, zodat de berg restafval zo klein mogelijk is en zoveel mogelijk afval kan worden omgevormd tot grondstof en kan worden hergebruikt.
 

Lees verder
Nieuwjaarsreceptie 2019 collage

Geslaagde en positieve Nieuwjaarsreceptie

In een kleine ruimte werd met groot enthousiasme goede nieuwjaarswensen uitgewisseld door GroenLinksers en politici van andere partijen. Onder het genot van drankjes en veganistische hapjes werden verhalen gedeeld en geluisterd naar enkele toespraakjes.

Jeroen Philipsen, de nieuwe campagneleider roept de leden op mee te doen met de Huis-aan-Huisactie voor Provinciale/Waterschaps, Europese verkiezingen, te beginnen komende zaterdag.

Lees verder

Pagina's