Nieuws

6 september Introductiebijeenkomst crowdfunding en crowdsourcing

Bent u betrokken bij een initiatief waardoor Haarlem een fijnere plaats wordt om te wonen, werken of verblijven? En bent u op zoek naar manieren om geld te werven en mensen actief bij het initiatief te betrekken? Kom dan woensdag 6 september om 20.00 uur naar de introductiebijeenkomst over crowdfunding en crowdsourcing.

De gemeente organiseert de bijeenkomst, die verzorgd wordt door ‘Voor je Buurt’

Met crowdfunding en crowdsourcing start u een campagne om geld, hulp en materiaal in te zamelen voor uw initiatief. Zo realiseert u niet alleen een project voor uw buurt of stad maar zorgt u meteen voor een grotere bekendheid van uw project en meer betrokkenheid.

Voor iedereen (vrijwilligers, ondernemers, organisaties) die betrokken is bij initiatieven die een maatschappelijke meerwaarde willen bereiken. Voor beginnende én gevorderde initiatiefnemers.

Woensdag 6 september 2017, 20.00-22.00 uur, Gasthuisstraat 32, 2011 XP Haarlem

Aanmelden

Aanmelden voor de bijeenkomst is noodzakelijk. Stuur een e-mail naar initiatief@haarlem.nl onder der vermelding van ‘Crowdfunding Haarlem’ en met opgave van het aantal personen.

Opkomst Parkeerreferendum 18,5% van stemgerechtigden

Van de 128592 stemgerechtigde Haarlemmers, van 16 jaar en ouder heeft 18,5% zijn stem uitgebracht. De uitslag van het referendum is geldig als ten minste 30% van de stemgerechtigden zijn stem heeft uitgebracht. Dat betekent dat de uitslag van het referendum niet geldig is.

Van het aantal uitgebrachte stemmen heeft 83,5% van de stemmers tegen gestemd, dat zijn 19807 stemmers. 3826 Stemmers, dat is 16,1% van de uitgebrachte stemmen, stemden voor.

Er zijn 79 (0,33%) blanco stemmen uitgebracht en 65 (0,27%)  ongeldige stembiljetten aangetroffen.

Parkeerreferendum: Fractie vóór parkeerplannen

Op woensdag 19 juli kunt u stemmen over het besluit van de gemeenteraad ‘Maatregelen moderniseren parkeren’. GroenLinks is vóór de nieuwe parkeerplannen en dus vóór de maatregelen om het parkeren te moderniseren.

Waarom vóór de parkeerplannen?

Aanleiding voor het moderniseren van parkeerbeleid zijn knelpunten in de binnenstad en de omliggende wijken die o.a. te maken hebben met een grote parkeerdruk.

De opbrengst van de boetes in de vergunning gebieden rond de binnenstad (C-wijken) ging naar de gemeente. De landelijke wetgeving betreffende parkeren is echter inmiddels gewijzigd. De boeteopbrengst gaat nu volledig naar het Rijk terwijl de kosten van handhaving en apparatuur voor de gemeente zijn. Dat betekent minder inkomsten per jaar van € 250.000. In de meeste gemeenten is men overgegaan op ‘fiscaliseren’ dus invoeren van boetes via gemeentelijke belasting in de belanghebbenden-parkeer-gebieden, zodat de boeteopbrengst, weer, naar de gemeente gaat. Wettelijke voorwaarde is echter dat in een dergelijk gebied ook betaald parkeren mogelijk is. Haarlem wilde het parkeren door niet-belanghebbenden aanvankelijk onaantrekkelijk maken door een hoog tarief. Dat is gewijzigd in het maximeren van de parkeerduur tot 1 uur.

Doel van het nieuwe beleid is o.a. het verbeteren van de leefbaarheid, eerlijke verdeling van lasten en lusten (in allerlei besprekingen bleek bijvoorbeeld irritatie over het gebruik van de bezoekersschijf als goedkope vervanging van een duurdere vergunning voor een tweede auto of bedrijfswagen). Overige doelen zijn: digitalisering en verlagen van de kosten en / of verhogen van de opbrengsten. Dat laatste is expliciet vastgelegd in de coalitieafspraken van D66, PvdA, CDA en GLH.

Uitgebreide participatie en inspraak

 

Lees verder

Pagina's