Nieuws

Haarlemse lucht wordt gemeten

Luchtmeting in Driehuis

Per motie (GLH, D66) is het college opgedragen te regelen dat  actief Haarlemse inwoners worden benaderd om mee te doen aan het project “Hollandse luchten”, waarbij gezocht wordt naar een zo goed mogelijke spreiding van gegadigden over de stad.

Verwerking van de gegevens zal dan na overleg gebeuren bij de OmgevingsDienst IJmond.

Financiering voor de meetkastjes wordt gevraagd bij de Provincie, die het project trekt en die in principe bereid is te financieren.

De meeste sensoren die geplaatst gaan worden via het project  “Hollandse luchten” meten fijnstof (PM2.5 en PM10) luchtvochtigheid en temperatuur. Daarnaast wordt een handvol ‘uitgebreide’ sensoren ingezet, die ook stikstofoxide meten en ozon.

In het afgelopen jaren zijn er door de gemeente enkele andersoortige meetpunten in werking gesteld en vanaf half 2018 zijn er, georganiseerd door de wijkraden in Oost, meetpunten verspreid in dit stadsdeel. De gegevens daarvan worden verwerkt door de GGD Amsterdam.

 

Lees verder
Vrijwilliger Vuurwerkvrije zone

Vuurwerkmotie aangenomen: meer vuurwerkvrije zones, onderzoek 2020/2021 vuurwerkverbod maar wel vuurwerkshow

De motie Vuurwerk van GLH, PvdA, CU, AP is met een meerderheid aangenomen.

Via de motie is het College verzocht om:

 1. Meer, dus uitbreiding, vrijwillige vuurwerkvrije zones tijdens de komende Jaarwisseling
 2. Een oproep te doen om bij de komende Jaarwisseling vrijwillig af te zien van het afsteken van (knal)vuurwerk;
 3. Na overleg te onderzoeken of, te beginnen bij de Jaarwisseling 2020/2021: een algeheel verbod op het afsteken van consumenten vuurwerk van kracht kan worden in de hele – of delen van de – gemeente; resultaten van onderzoek uiterlijk 1 juni 2020 als voorstel naar de raad;
 4. Als alternatief op één of meerdere locaties professioneel vuurwerk.

Bj de vorige jaarwisseling waren er 7 vrijwillige vuurwerkvrije zones:

 • De Janskliniek aan de Ridderstraat
 • Het Spaarne Gasthuis-Zuid
 • Het Vogelhospitaal aan de Vergierdeweg
 • De Artisklas en Stadsboerderij Schoterhoeve in het Schoterbos
 • De Manege en de Zonneruiters aan de Limburg van Stirumstraat
 • Huisdierencentrum Haarlem en egelopvang Van Oosten de Bruijnstraat
 • De Stadsboerderij Haarlemmerhout

 

  Lees verder
  Marie Thérèse Meijs

  Column Wethouder Meijs: Begroting 2020 een terugblik

  De bewoording ‘Begroting’ klopt niet helemaal. Niks begroten of vergroten, we gaan verkleinen, we minderen en matigen juist een aantal zaken.

  Het Rijk geeft gewoon minder geld aan de gemeentes waardoor onze lokale begroting niet sluitend is. Alle gemeentes in heel Nederland kampen met hetzelfde probleem. Verschillende gemeentes moeten zelfs veel bezuinigen en rigoureuzere maatregelen nemen. Zij sluiten bibliotheken of sportvoorzieningen. In Haarlem valt het dan relatief nog mee. Maar ik besef direct dat al onze taakstellingen pijn doen.
   

  Lees verder

  25 November, FNV in Schalkwijk bijeenkomst: Duurzame energie, hoe gaat dat en wie betaalt het?

  windmolen-en-schoorsteen

  FNV Lokaal Haarlem organiseert op maandagavond 25 november om 19.30 uur in het centrum van DOCK aan de Laan van Berlijn 1 een bijeenkomst over Energietransitie, de omschakeling naar duurzame energie. Op deze avond is iedereen welkom om vragen te stellen. Daartoe is ook een aantal deskundigen aanwezig met kennis over praktische oplossingen. Voor iedereen die vragen heeft, twijfels, of gewoon eens horen wil wat er allemaal aan zit te komen. Vragen voor deze avond kunnen ook van tevoren gesteld worden via vbh.haarlem@vereniging.fnv.nl

  Vrijwel iedereen krijgt met de energietransitie te maken bij de verwarming van het huis, bij het vervoer en soms ook in het werk. En iedereen met een gewone portemonnee vraagt zich af: mijn huis extra isoleren, hoe kan ik dat betalen? Mijn cv-ketel wordt minder, is een warmtepomp nu een goede aanschaf? Zonne-energie op mijn huurhuis, hoe gaat dat? En hoe weet ik dat ik het goede kies bij een omschakeling naar andere energie, dus bij de energietransitie in ons eigen huis?

   
  Lees verder

  Pletterijdebat 13 november: Toeristen overspoelen Haarlem

  Toeristen

  Steeds meer toeristen uit de hele wereld bezoeken de Randstad. In Amsterdam weten ze daar alles van. Maar ook in Haarlem klinkt in toenemende mate het geratel van rolkoffers en stroomt de binnenstad steeds voller met bezoekers. Pessimisten vrezen Amsterdamse toestanden. Bloemendaal aan Zee en Zandvoort worden al gepromoot als Amsterdam Beach. Zelfs de gemeente Haarlem gaat vraagtekens zetten bij de toeristenstroom. Willen we dit allemaal wel? En valt het tij nog te keren?
   

  Lees verder

  Column Ziggy Klazes: Reptielenbrein

  Ziggy Klazes

  Nu de Rijksoverheid de bijdragen aan de gemeenten heeft verlaagd hebben de lokale besturen er een nieuw probleem bij. De gevolgen van de decentralisaties, lees: bezuiniging van 15% en de daarbij behorende nieuwe verantwoordelijkheden, zijn nog maar amper ingedaald of het Rijk slaat de gemeenten opnieuw om de oren met een korting op de bijdrage uit het gemeentefonds.

  De kosten in het sociaal domein stijgen, de inkomsten nemen, ondanks de extra gelden voor Jeugd en WMO, grosso modo af. Er moet iets. En wanneer er iets moet hebben overheden de onhebbelijke gewoonte om in een regelreflex te schieten.

  Lees verder

  Pagina's