Nieuws

De onderhandelingen-Robbert: "In afrondende fase"

Uitgesproken in de Raadsvergadering van 17 mei 2018 door Robbert Berkhout

"Voorzitter,

Ik zal vandaag een wat uitgebreider terugkoppeling geven van de stand van zaken voor wat betreft de onderhandelingen. Ik sta hier namens de onderhandelende partijen.

Ik kan u zeggen het proces bevindt zich in een afrondende fase. We zijn er bijna. De laatste loodjes. Maar die wegen wel het zwaarst.

 

En er zijn een aantal zaken die wij met u moeten delen.

1.We hadden er al eerder uit willen zijn. Ik wordt ongeduldig. Maar de voormalig nestor Jur Visser heeft me verteld. Neem je tijd. Zorgvuldigheid is het belangrijkst.

En in die fase zitten we nu. Daarnaast zal het u ook niet verbazen dat zon proces ook een aantal formele stappen moet doorlopen. Als de onderhandelaars eruit zijn, wat naar wij vermoeden snel kan gebeuren dan moet zoiets bij de fracties teruggelegd worden maar moeten er ook ledenvergaderingen worden uitgeschreven. Zoiets kost ook tijd. Maar iedereen moet hierin worden meegenomen.

Belangrijk ook vinden wij het om u als hele raad hierin mee te nemen. En ik moet eerlijk zeggen dat ik dat soms wel lastig vindt.

Ik ga u zo wat vertellen over de inhoud. De plannen die we hebben voor de stad. Een tipje van de sluier.

We verwachten begin volgende week een onderhandelaarsakkoord naar buiten te kunnen brengen. Dat is dan natuurlijk onder voorbehoud van instemmen van de leden. Die zijn natuurlijk nog niet hard maar net als bij Amsterdam geven we dan aan wat we als onderhandelaars in gedachten hebben.
 

Lees verder

Marie-Thérèse Meijs en Cora-Yfke Sikkema beoogd wethouders namens GroenLinks

De fractie van GroenLinks Haarlem draagt met trots Cora-Yfke Sikkema en Marie-Thérèse Meijs voor als de twee wethouders van GroenLinks in het nieuw te vormen College van B&W. De fractie ziet in hen twee vrouwen met verschillende kwaliteiten, beschikkend over politiek-bestuurlijke ervaring en een warm hart voor de stad.

De fractie is er van overtuigd dat beiden de GroenLinks-waarden groen, duurzaam sociaal, zullen vertalen in goed en rechtvaardig Haarlems beleid en zorg zullen dragen voor een daadkrachtige uitvoering van het coalitieprogramma.

Marie-Thérèse (60) is pedagoog en werkzaam als intern begeleider bij de Vrije school. Zij is voormalig directeur en adjunct directeur van twee basisscholen.

Tussen 2002 en 2006 was zij raadslid voor GroenLinks Haarlem. Marie-Thérèse Meijs: “Ik ga mijn ‘stinkende best’ doen om het ‘schip Haarlem’ op de goede koers te houden”.

Cora-Yfke (47) is ervaren; de afgelopen vier jaar was zij wethouder namens GroenLinks. Daarvoor was zij een bestuursperiode raadslid waarvan een deel als fractievoorzitter. Daarnaast was zij voorzitter van de Rekenkamercommissie. Sikkema was voor haar wethouderschap werkzaam bij het Nationaal Crisiscentrum.

Cora-Yfke Sikkema: “Ik verheug me op de komende vier jaar, zonder grote bezuinigingen en met investeringen in een duurzame stad”.

 

 

Lees verder

21 juni Initiatievencafé bij DeDakkas

Gemeentelijk Nieuws: Heeft u een mooi idee voor de stad op het gebied van duurzame voedselvoorziening? Maar weet u niet goed hoe u hier verder mee moet? Kom dan naar het Initiatievencafé op 21 juni bij DeDAKKAS. Dit keer zijn niet alleen initiatiefnemers uit Haarlem welkom, maar ook initiatiefnemers uit de Metropoolregio Amsterdam! Het Initiatievencafé is namelijk onderdeel van het programma van WeMakeThe.City.

Een ‘initiatief’ op dit gebied kan van alles zijn. Van het plan om voedselverspilling tegen te gaan bij een lokale supermarkt tot het idee om samen met de buren een duurzame groentetuin te beginnen.

Voor een initiatief werkelijkheid wordt, moet er vaak een hoop gebeuren. Met het Initiatievencafé wil de gemeente initiatiefnemers op weg helpen, door mensen met een idee te verbinden met de juiste mensen die hen verder kunnen helpen. Dat kunnen andere initiatiefnemers zijn, maar ook maatschappelijke organisaties of ondernemers.
 

Lees verder

Wensen, ideeën en suggesties voor de coalitie

De onderhandelaars van PvdA, D66, CDA en GroenLinks krijgen vele mails en brieven vanuit de stad en het land met suggesties voor de nieuwe collegeperiode.

Via een bijeenkomst bij Pippa’s en in de Pletterij zijn eveneens veel onderwerpen ingebracht. De ondersteunende ambtenaren hebben deze op een rijtje gezet en op 7 mei gepubliceerd. De ideeën zijn in 6 categorieën verdeeld.

Het overzicht ingezonden ideeën coalitie (een pdf-bestand dat wordt gedownload).

  1. Mobiliteit, bereikbaarheid, parkeren en luchtkwaliteit
  2. Duurzaamheid, groen en technologie
  3. Economie en wonen
  4. Cultuur
  5. Maatschappij, sport en onderwijs
  6. Participatie, informatie en dienstverlening

Nieuwe stap voor de Koepel

Er wordt een nieuwe stap gezet in de ontwikkeling van de Koepel en de gronden daaromheen. Elan wonen gaat samen met een partner op het terrein 250 studentenwoningen en 100 sociale huurwoningen ontwikkelen. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 26 april bleek een meerderheid van de partijen een positieve zienswijze op dit plan uit te brengen.

Het dossier Koepel is een langlopend dossier. Juli 2015 kwam het voormalige huis van bewaring leeg te staan. Stichting Panopticon kwam met een plan, universitair onderwijs in de Koepel. De gemeente maakte de koop mogelijk via een zgn ABC-constructie (gemeente koopt Koepel van Rijksvastgoedbedrijf, Panopticon koopt van gemeente). Wel komt er een terugkooprecht voor de gemeente op het gehele gebied. Zo houdt de gemeente grip, mocht er geen academische partner gevonden worden. De UvA en VU kwamen in beeld als beoogde academische partners, maar haakten af. Net voor de deadline van de gemeente (10 januari 2018) kwam Panopticon met een aantal partners. 1 partner daarvan is de SRH Gruppe, die nog wel een Nederlandse accreditatie moet binnenhalen.

GroenLinks is positief over de volgende stap in dit dossier, het instappen van Elan. “Elke stap die toegankelijk universitair onderwijs dichterbij brengt, zullen wij steunen”, aldus Jasper Drost, woordvoerder op dit dossier. “Het originele plan blijft overeind door de ontwikkeling van studentenwoningen, maar daarbij komen er ook 100 sociale huurwoningen. Juist op deze plek in de stad hard nodig”.

Vrijdagmiddagborrel 11 mei

Vrijmibo 11 mei 2018 Oerkap

GroenLinks Haarlem borrelt iedere eerste vrijdag van de maand. Kom gezellig een drankje doen en ga met ons in gesprek. Iedereen is welkom! Niet alleen leden van GroenLinks, ook sympathisanten en collega's van andere politieke partijen.

Lees verder

Pagina's