Nieuws

Gratis spelen met HaarlemPas

Kinderen uit gezinnen met een HaarlemPas kunnen vanaf nu gratis spelen in alle Haarlemse speeltuinen. Ook in speeltuinen waarvoor je normaal entree moet betalen of een abonnement moet afsluiten.

Aanmelden voor het gratis speelabonnement kan bij iedere Haarlemse speeltuin. Vergeet niet de HaarlemPas mee te nemen. Met het abonnement kunnen kinderen ook gratis speelgoed lenen bij speelotheken. Haarlem heeft er twee: Leentje Beer aan het Leidseplein 36 rood en De Zuidparker aan de Bijvoetstraat 5.

De HaarlemPas is een kortingspas speciaal voor mensen met een laag inkomen. U kunt met de pas ook makkelijker regelingen voor minima aanvragen. Kijk voor meer informatie op www.haarlem.nl/haarlempas

 

Workshop Powervrouw voor vrouwen met minimuminkomen

De gemeente Haarlem organiseert een gratis tweedaagse workshop voor vrouwen met een laag inkomen die nu (nog) geen werk hebben, maar die wel toe zijn aan een nieuwe uitdaging. Een manier om op een positieve en ontspannen manier de kansen op een baan of vrijwilligerswerk te vergroten.

Op woensdagochtend 10 mei en 24 mei kunnen de powervrouwen energie opdoen en ontdekken wat hun talenten zijn. Jori Alkemade, projectleider, over de tweedaagse: “We hebben hele leuke workshops georganiseerd. Hierin kan iedereen zelf aan de slag om te ontdekken wat er nodig is voor een frisse, krachtige start naar een nieuwe toekomst. De uitdaging is om alle vrouwen te laten ervaren wat zij in hun mars hebben, om zo weer een stap te zetten richting (vrijwilligers)werk, mantelzorg of buurtwerk.” Deelnemers leren te (her)ontdekken wat hun talenten zijn en ontmoeten nieuwe mensen. Ook goed presenteren tijdens een sollicitatiegesprek en een CV maken. Een professionele fotograaf maakt vervolgens van alle deelnemers een mooie CV-foto.

De workshops zijn in het Rosenstock Huessy Huis, Hagestraat 10 in Haarlem. Beide ochtenden worden afgesloten met een lunch.

Aanmelden

Stuur een e-mail naar powervrouwen@haarlem.nl. Als u zich opgeeft, verwachten we dat u er beide ochtenden bent. Als u in de gemeente Zandvoort, Bloemendaal, Heemstede of Haarlemmerliede en Spaarnwoude woont, bent u ook van harte welkom.

Werkwijze Adviesgroep Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) en Stadsbouwmeester

Uitgesproken GroenLinks in commissie Ontwikkeling door Robbert Berkhout op 13 april

 

In de Commissie Ontwikkeling stond afgelopen donderdag het onderwerp Stadsbouwmeester op de agenda. Dit is niet voor de eerste keer, en helaas gezien het verloop van de behandeling, ook niet de laatste keer.

De rol van een Stadsbouwmeester is wat GroenLinks betreft een cruciale. Je kunt deze het beste zien als een (oneerbiedig gesproken) luis in de pels van het gemeentelijk apparaat. Hij heeft een project overstijgende blik en geeft vanuit die rol advies over de samenhang van de Haarlemse openbare ruimte.

Onafhankelijkheid is daarbij cruciaal. Vandaar dat GL niet tevreden was met het collegevoorstel in de bijgestelde nota.

Als Haarlem prijst stelt op een onafhankelijk stadsbouwmeester dient de onafhankelijkheid blijvend te worden gewaarborgd, en ambtelijk opdrachtgeverschap dus te worden vermeden.

Lees verder

Kritiekpunten Gemeenschappelijke Regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland

Uitgesproken GroenLinks door Robbert Berkhout in de commissie Beheer van 13 april

Afgelopen donderdag werd in de Commissie Beheer het Ontwerp-Jaarplan 2018 Gemeenschappelijke Regeling Bereikbaarheid Zuid Kennemerland besproken.

Deze Gemeenschappelijke Regeling (GR) bestaat uit de gemeenten Zandvoort, Heemstede, Bloemendaal en Haarlem. Deze gemeenten vullen jaarlijks het zogenaamde mobiliteitsfonds bij. Het te besteden budget wordt uitgegeven ten behoeve van de regionale bereikbaarheid. Uitgangspunt hierbij is de in 2011 vastgestelde Bereikbaarheidsvisie.

GroenLinks heeft al langer bezwaren tegen deze verouderde bereikbaarheidsvisie. We hadden dan ook de volgende op- en aanmerkingen:

Wat ons betreft is het allereerst hoogst onwenselijk dat er zich naast wethouders van de deelnemende gemeenten ook een lobbygroep bevindt in de stuurgroep, namelijk VNO-NCW.

Daarnaast staat in het ontwerp nog steeds een onderzoek naar de zogenaamde missende infrastructurele schakel Zeeweg-Randweg genoemd. Dit stond ook vorig jaar in het ontwerp-jaarplan en stootte ook toen al tegen ons zere been. We hebben toen het amendement ‘De Weg Kwijt’ ingediend. Hierin staat benoemd dat het wat Haarlem betreft onbespreekbaar is om asfalt in het Westelijk Tuinbouwgebied aan te leggen. Wij zien dit mogelijke onderzoek als een eerste stap in die richting. Ook afgelopen donderdag hebben we nadrukkelijk aangegeven dat dit ons standpunt is.

Tot onze tevredenheid wordt in het ontwerp-jaarplan gesproken van een actualisering van de visie. Dat is wat ons betreft hoog tijd omdat er uitgegaan wordt van grote infrastructurele investeringen om het gebied levendig te houden. We hadden echter wel graag gezien dat eerst de bereikbaarheidsvisie was herijkt voordat de Structuurvisie Openbare Ruimte in Haarlem wordt vastgesteld.

Ook staan er positieve ontwikkelingen in t.o.v. Duinpolderweg en Dolhuysbrug. De investeringen in de Duinpolderweg zijn inmiddels volledig uit de plannen verdwenen. Daarentegen wordt er E500.000 vrijgemaakt voor de Dolhuysbrug of Rode Loperbrug die als missing link moet dienen tussen Haarlem Centrum en Haarlem Noord. Wij zien ook graag dat hier snel uitvoering aan gegeven wordt aangezien hier ook binnen het Haarlemse Investeringsprogramma geld voor staat gereserveerd.

19 april debat in Pletterij over Parkeerreferendum

Op 18 april neemt de gemeenteraad besluiten over het Parkeer-referendum . Als eerste staat op de agenda het “Bezwaarschrift wijkraad Heiliglanden de Kamp, wijkraad Vijfhoek, Raaks & Doelen en wijkraad Binnenstad Haarlem op het besluit van de raad over referendum Maatregelen Moderniseren Parkeren van 16 februari” .

Als de raad in meerderheid oordeelt dat 16 februari een besluit op onjuiste gronden is genomen ( het Moderniseren Parkeren besluit gaat niet de gehele stad aan maar een beperkt stadsdeel: Centrum en aangrenzende wijken) dan zou, theoretisch, de raad na heroverwegen alsnog kunnen besluiten geen referendum over parkeren toe te staan.

Zoniet dan besluit de raad over referendumdatum,  referendumvraag en subsidieregeling voor campagnes van voor- en tegenstanders.

In het Debatcafé op 19 april, na de pauze, zullen, Ton van de Voort, indiener van het referendum en Hugo van der Wees (tegenstander referendum zie onderaan) van wijkraad Binnenstad, door Erwino Ouwerkerk aan de tand worden gevoeld. In de zaal betrokken burgers, politici en deskundigen, die zich kunnen laten horen. 

Lees verder

Vrijdagmiddagborrel GroenLinks 12 mei 2017

GroenLinks Haarlem borrelt iedere eerste vrijdag van de maand. Kom gezellig een drankje doen en ga met ons in gesprek. Iedereen is welkom! Niet alleen leden van GroenLinks, ook sympathisanten en collega's van andere politieke partijen.

Vanwege bevrijdingsdag schuift de eerstvolgende borrel een week op naar vrijdag 12 mei a.s. om 17:00 uur bij Stadsstrand de Oerkap,  Harmenjansweg 95 Haarlem.

Naast een GroenLinks borrel is dit ook de eerste borrel van DWARS Haarlem, de jongerenorganisatie van GroenLinks.

De borrel is op eigen kosten.

Graag tot vrijdag 12 mei.

Pagina's