Nieuws

Bloemzaadjes

22 april Nationale Zaaidag biologisch bloemenzaad voor bijen - gratis afhalen

Bijen en andere bestuivende diersoorten hebben hulp nodig. De Zaaidag is in het leven geroepen door de Bijenstichting en imker Pim Lemmers zij roepen samen met de  Stichting Bijenvrienden op tot zaaien voor de bij en andere bestuivende diersoorten. De Nationale zaaicoalitie van The Pollinators hebben dat geregeld. Een zakje bloemenzaad kan vanaf heden opgehaald worden bij Spaarnelanden bij de receptie aan de Minckelersweg 40; op werkdagen tussen 8.00 en 16.30 uur.

Bovendien zijn er in Haarlem verschillende particulieren waar ook een zakje gehaald kan worden. Zolang de voorraad strekt want elk adres heeft 25 zakjes. In Spaarndam, Noord, Schalkwijk zijn afhaaladressen kijk voor een adres op http://bit.ly/locaties-bijen-voedselbanken

Zaaien voor de bij: hard nodig!

Het gaat slecht met de bijen. Van de 359 soorten die in ons land leven staat 55% op de rode lijst, terwijl ze van levensbelang zijn voor een gezonde biodiversiteit. Ook ons eigen voedsel is voor een groot deel afhankelijk van bestuiving door insecten zoals bijen.

Cornelia Westendorptuin  DoeTuin

Fractie op werkbezoek bij de Stichting Doe-tuinen Haarlem

In Haarlem zijn 7 Doe-tuin-complexen met samen 500 Doe-tuinen. De fractie is op bezoek bij de Cornelia Westendorptuin met 88 tuinen van elk 25 m2  (5x5); een middelgrote tuin, gelegen aan de Van Dortstraat in Noord. Het grenst aan de schooltuinen waar 14 klassen, zo’n 350 leerlingen, elk een kleine tuinstrook heeft (Sinds 1924, gesticht door juf Cornelia Westendorp).
De Schotertuin, bij de Jeugdherberg in Noord, is met 180 Doe-tuinen de grootste en oudste (1993) en voorheen een scholentuincomplex. Doe-tuin de Componist (Richard Holkade)  is met 15 tuinen de kleinste.

Doe-tuinen zijn door de gemeente ingesteld met een educatief doel en in 2006 overgedragen aan de Stichting Doe-tuinen. Het Dagelijks Bestuur van de Stichting vertelt de fractie enthousiast over het reilen en zeilen van de Doe-tuinen. Het geeft voldoening om eigen groenten of vruchten te verbouwen of bloemen te kweken. Omgaan met groen is gezond, biedt recreatie,  is leerzaam en de tuin is een sociale ontmoetingsplek.

Lees verder
Intervieuw met Wethouder Marie Thèerésa Meijs

MBO studenten maken reportage over onderwerpen in de politiek

Gemeenteraadsleden en de griffie van de raad hebben het initiatief genomen om aan studenten van het Nova College te vragen om te onderzoeken hoe de raad in beeld kan komen bij de doelgroepen MBO en jongeren onder de 25 jaar.
Inmiddels staan 3 video’s online. 18 April worden de “Oscars van de Raad” uitgereikt.

Link: Video Buurtcentrum in Molenwijk

Richard, Marijn, Sidney en Toine onderzochten of er draagvlak is voor een Buurtcentrum in Molenwijk, Raadslid John Oomkes (PvdA Haarlem) en Wethouder Marie Thèrése Meijs (GroenLinks Haarlem) en verschillende Haarlemmers in Winkelcentrum Schalkwijk gaven hun mening over het initiatief van Wijkraad Molenwijk Haarlem.

Link: Video Groene Energie/Aardgasvrij

Maurits, Tom, Joshua en Jimme volgden een maand lang een onderwerp op de raadsvergadering. Zij ondervroegen verschillende bewoners op straat en de raadsleden Joris Blokpoel (VVD Haarlem) en Jacques Amand (TROTS Haarlem), over Haarlem Aardgasvrij/Groene Energie

Link: Video Plannen Gonnetstraat

Lieke, Bas, Bas, Thijme en Vincent kozen voor de bouwplannen in de Gonnetstraat en interviewden daarvoor raadslid Jurrit Visser (CDA Haarlem) en schaduwraadslid Joris Krouwels (D66 Haarlem) op locatie.

De Koepel

Mijlpaal voor De Koepel

Uitegesproken GroenLinks tijdens de commissie Ontwikkeling 4 april door Jasper Dronst

Tijdens de vergadering van de commissie ontwikkeling van donderdag 4 april werd er gesproken over de Koepel. Er is weer een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van de Koepel. Sinds het begin van het plan heeft de gemeente een terugkooprecht op de Koepel. Dit is (op initiatief van GroenLinks, D66 en meer partijen) erop gezet zolang onderwijs niet gegarandeerd was. Alleen houdt het nu ontwikkelingen tegen. Partijen gaan niet miljoenen investeren zolang dit terugkooprecht erop zit. Dus moet dit recht eraf was de centrale vraag.

Wat betreft GroenLinks wel. Immers, er ligt een goed voorstel wat betreft het onderwijs.

"Voorzitter, Als onderdeel van de landelijke sluiting van een aantal gevangenissen komt de Koepelgevangenis in Haarlem Oost binnenkort vrij voor een nieuwe invulling. Het RVB
(Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf) is hiervoor de gesprekspartner. Kijkend naar de dynamiek rond Nieuwe Energie, maar ook de Amsterdamsebuurt, kent de plek, met veel gemeentelijk eigendom, aanzienlijke potentie om letterlijk in 360 graden als vliegwiel voor Haarlem Oost te fungeren. Dit is één van de drie meest kansrijke projecten. Te denken valt aan culturele instellingen, woningen, een hotel of kleine creatieve bedrijven. Risico is wel dat het langdurig leeg zal blijven staan.

Lees verder
Volkstuinen Ons Buiten en Eigen Tuin

Volkstuinen als strategisch vastgoed

Uitgesproken GroenLinks door Melissa Oosterbroek in de commissie ontwikkeling van 4 april 2019

Ja volkstuinen, als echte Groenlinkser gaat daar mijn hart sneller van kloppen. Het is goed dat we zoveel mogelijk volkstuinen behouden en nu zwart op wit hebben gezet dat als er onverhoopt een volkstuin moet worden verplaatst dat de volkstuin vereniging en de leden daarvan worden gecompenseerd ook die van A.T.V. Ons Buiten en volkstuin Nooit Rust en wil ik het nog even hebben wat een volkstuin nog meer betekent.

Lees verder
Bouwplan Tempelierstraat

Vaststellen Bestemmingsplan Tempeliersstraat Raamsingel

Uitgesproken GroenLinks door Melissa Oosterbroek in de commissie ontwikkeling van 4 april 2019

 

Groenlinks is erg trots op het ontwerp wat er ligt. Als Haarlemmer zou je inprincipe elke dag wel willen zien dat ontwerpen voor belangrijke gebouwen in onze stad met echte Haarlemse ontwerpers worden ontworpen. We zijn erg blij met dit ontwerp en zien nog meer mogelijkheden om te excelleren op onze Haarlemse soevereiniteit.

Want Haarlemse ontwerpers kunnen ook gaan werken met Haarlemse materialen. De afdeling innovatie en duurzaamheid van onze gemeente is druk bezig met het ontwikkelen van een grondstoffenhub voor de bouw in de Waarderpolder. We hopen dan ook dat deze ontwikkelaars extra aandacht kunnen besteden aan het gebruik van circulaire materialen en gebruik gaan maken van onze nieuwe grondstoffenhub. Wethouder, kunt u ervoor zorgen dat deze Haarlemse ontwikkelaars op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen op circulair gebied in Haarlem?
 

Lees verder