Nieuws

Mussenhotel overhandiging

Haarlem wil natuurinclusief bouwen

De gemeenteraad van Haarlem nam donderdag 4 juli de motie ‘Ó, ó, Haarlem, mooie natuurinclusieve stad achter de duinen’ aan. De motie van GroenLinks, PvdA en SP moet ervoor zorgen dat de bouw van de duizenden extra woningen in Haarlem samengaat met maatregelen tot behoud en bescherming van de lokale flora en fauna.

Het college van B&W was en is positief tegenover de uitgangspunten van natuurinclusief bouwen. Wethouder Floor Roduner (PvdA) was zo enthousiast over de motie dat hij tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag fractievoorzitter Jasper Drost van GroenLinks een gigantisch mussenhotel cadeau deed. Dat mussenhotel staat symbool voor de bescherming van flora en fauna tijdens een bouwproject.
 

Lees verder

Het is crisis in Haarlem, klimaatcrisis…

Greta

Op 4 juli heeft de gemeenteraad Haarlem in meerderheid een motie aangenomen die het college van B&W oproept om ook in Haarlem de noodtoestand voor het klimaat en het ecologisch beheer uit te roepen. Daarmee erkent de gemeente dat maatregelen tegen klimaatverandering en voor behoud van biodiversiteit prioriteit hebben. Eerder riep de gemeente Amsterdam ook de klimaatcrisis uit.

Het idee voor de erkenning van de klimaatcrisis komt uit Groot-Brittannië. Daar riep de regering op 1 mei 2019 de noodtoestand uit ten behoeve van de ecologie en het klimaat. De Britse regering is hierbij geïnspireerd door de klimaatactiviste Greta Thunberg en het massale internationale netwerk van schoolstakers. Op initiatief van de Actiepartij dienden de Actiepartij, GroenLinks Haarlem, Partij van de Arbeid en de SP een motie hierover in tijdens de kadernota vergadering.

Motie Actiepartij, GroenLinks, PvdA en SP, Klimaatcrisis

De gemeenteraad Haarlem steunt Urgenda bij uitvoering van het 40 puntenplan

Motie 40 punten Urgenda

Op de valreep voor de zomer is op 29 juni het klimaatakkoord bekend gemaakt. De landelijke coalitie is er uit.

Veel organisaties geven aan dat het landelijk klimaatakkoord onvoldoende maatregelen bevat om de uitstoot van broeikasgassen eind 2020 daadwerkelijk met tenminste 25 procent te verminderen.

Vrijwel gelijk met de uitkomst van het klimaatakkoord heeft Stichting Urgenda een plan uitgebracht om de grote stappen te maken waar het klimaat al een tijd op wacht.

De lokale overheid kan haar rol pakken om de doelstelling van 25% minder broeikasgas in 2020 te halen. Op 9 oktober 2019 oordeelde het gerechtshof Den Haag in een procedure van Urgenda tegen de Nederlandse staat dat de uitstoot van broeikasgassen eind 2020 met tenminste 25 procent verminderd dient te worden ten opzichte van 1990.

De gemeente Haarlem heeft een college dat ‘Duurzaam Doet’, Haarlem is op koers.

 

Lees verder
De maaiploeg

Het maaiteam bedankt voor minder maaien!

De GroenLinksfractie is blij dat er dit jaar minder gemaaid is. De fractie wil de medewerkers van Spaarnelanden hiervoor bedanken en een taart geven.

Op bezoek bij Spaarnelanden krijgt de fractie een kop koffie aangeboden, alleen is het niet mogelijk om de taart ook echt te geven. Het strenge integriteitsbeleid zorgt ervoor dat de toppers de taart niet in ontvangst kunnen/mogen nemen.

De fractie is tevreden en heeft er vertrouwen in dat de gemeente Haarlem steeds meer een omgeving wordt waar natuur een integrale plek heeft in de stad.

Gemeente, Spaarnelanden en de Politiek houden elkaar op de hoogte van de ontwikkelingen op gebied van natuur en biodiversiteit de komende jaren want er is een gezamenlijke verantwoordelijk om voor natuur en  biodiversiteit in de stad te zorgen.

Lees verder
Fractie kleurt oranje maar kan wedstrijd niet zien

Voetbal is voetbal, ook als dames voetballen!

Column van Melissa Oosterbroek die vanvond aan de raadsleden en publieke tribune oranje sjaaltjes uitdeelde.

Vanavond is het zover... De Nederlandse vrouwen staan in de halve finale van het FIFA WK. Ik kan mij nog een andere voetbalfinale herinneren. Bijna 10 jaar terug. Ik studeerde in Amsterdam en keek de wedstrijd met twee goede vrienden. Beide vrij fanatiek voetbalfan. Toen Spanje sterker bleek dan Nederland liepen de emoties snel hoog op. En na het verlies zocht ik troost bij een mogelijk nieuwe vriend en mijn vrienden noodgedwongen bij elkaar. Op verjaardagfeestjes wordt mij nu nog steeds verweten dat ik op dat moment er niet was om mijn vrienden te troosten. Zo worden de vrienden eigenlijk altijd een beetje boos op mij als we het er weer over hebben en geven ze de teleurstelling in oranje van 2010 weer een plek.

Dat het vrouwenvoetbal die emoties nog niet haalt tijdens de wedstrijden, dat kan ik enigszins begrijpen. Maar wat mij vooral opvalt, is dat de kans om wereldkampioen te worden steeds dichterbij komt, maar dat de straten niet oranje kleuren. Als nu de mannen in de halve finale hadden gestaan, dan was heel Haarlem al oranje om de topsporters te ondersteunen!
We laten hier een mooi feestje liggen! Stel je nu eens voor dat je elk jaar de straten oranje zou kunnen laten kleuren? Dat we elk jaar van onze winst zouden kunnen genieten? Wat betekent dat voor de horeca? En voor de winkeliers? Voor de gezelligheid in de stad?

Maar afijn, halve finale, vanavond… Nu al heugelijk. Maar ik kan niet kijken. Want deze voetbalkraker valt samen met de bespreking van de kadernota in de raad. En dat is een belangrijke vergadering omdat de kadernota vaststellen, dus waar het geld naartoe gaat het komende jaar. Maar hoewel ik niet kan kijken, kan ik het Oranjeteam wel supporten. Hoe?

Door samen met andere Groenlinksers gepast gekleed te gaan: we kleuren de bankjes oranje. En zo onderstrepen we de gelijke waardering voor de voetbalvrouwen. Wie doet mee?

Nevin Özütok (Tweede Kamer), Tirza de Fockert (Raadslid Amsterdam) en Roséanne Timmer-Aukes

Vrouwen in de politiek – column Roséanne Timmer-Aukes

Op 21 juni was ik uitgenodigd voor de expertmeeting “Stereotypering Vrouwen in de Politiek” van de Nederlandse Vrouwen Raad in het kader van de alliantie Werk.en.de.Toekomst. Samen met andere politici en mensen uit het veld hebben we aanbevelingen gemaakt richting politiek en media, maar ook richting vrouwen zelf.

Vrouwen in de politiek is helaas, 102 jaar na het passief-  (1917) en 100 jaar na het actief stemrecht (1919), nog steeds een issue. Meer en deel van de politici zijn man, en dan ook nog eens witte, ‘oude’, cis-mannen. Als we alles op zijn beloop laten hebben we over meer dan 100 jaar pas gendergelijkheid. We moeten dus actie ondernemen anders verandert er niets.

Wat is er aan de hand?
Als het gaat om leiderschap, kennis of kunde geven we vrouwen het nadeel van de twijfel. Ons beeld van een leider is nog steeds een wat oudere man in pak.

Lees verder