Nieuws

Gelote wijkraden debat Pletterij

Debat Gelote Wijkraden

Het debat in de Pletterij (6 februari) over gelote wijkraden met toelichting vanuit gelote wijkraden in Groningen en Rotterdam is interessant.

Aan het eind van de avond vertelt Wethouder Botter dat hij niet wil tornen aan de huidige, goed functionerende, wijkraden. Maar hij wil graag een experiment doen met één of meer wijkraden* die via loting is samengesteld en deze wijkraad de ruimte geven en armslag met een budget. Hij verwijst naar Amsterdam West waar wijkbewoners via internet prioriteit kunnen stellen bij besteding van budgetten in de wijk. Botter vindt het een optie om de gelote wijkraad te combineren met een burgerpanel dat digitaal geraadpleegd kan worden. Haarlem heeft nu een burgerpanel van 1100 inwoners, uit en voor heel Haarlem, die regelmatig worden geënquêteerd.
(Uiteraard zal de gemeenteraad zich over zo’n experiment moeten uitspreken - * waarschijnlijk in een wijk waar nu geen wijkraad is (P.P). Hoewel de wijkraad Rozenprieel met 3 leden zich al aanbood voor een experiment.)

Lees verder
Melissa Oosterbroek in raad 31 januari met Maidenspeech

Column Melissa Oosterbroek over onderhoud door huiseigenaren

Donderdag 31 januari is het voorstel om maatregelen te nemen om de bestaande bouw verder te verduurzamen, aangenomen in de raad. N.a.v. dit voorstel gaat wethouder Berkhout een brief sturen met informatie over duurzame oplossingen om uitvoeren tijdens het onderhoud van uw woning.

Als u een woning heeft gekocht weet u dat dat lasten en baten met zich meebrengt. Door de stijgende huizenprijzen zijn er woningeigenaren met meerwaarde op de woning. Deze baten hebben ook een keerzijde. Als u een lekkage in uw woning heeft dan bent u de aangewezen persoon om ervoor te zorgen dat het probleem wordt opgelost. En u heeft, bij de aankoop van uw woning rekening gehouden met de kosten voor onderhoud van de woning.

In Haarlem stoppen we in 2040 met het gebruik van aardgas. U heeft nog ruim 20 jaar om uw woning aan te passen aan de nieuwe status quo. U als Haarlemse woningeigenaar heeft hierin geluk, als het goed is bent u al sinds onze Haarlem Gasvrij campagne op de hoogte van deze verandering. U weet dat wanneer het tijd is voor groot onderhoud en u rekening houdt met de energietransitie, u dat geld scheelt.

Lees verder
 Botanische kunst van Franz en Ferdinand Bauer

Stadsecoloog

Uitgesproken GroenLinks in de Commissie Beheer van 14 januari door Melissa Oosterbroek bij punt: evaluatie van het Ecologisch beleidsplan 2013-2030.

Er is een goede kans dat de functie stadsecoloog in ere wordt hersteld bij de gemeente Haarlem. Dat kopte het Haarlems Dagblad op maandag 28 januari. U kunt het artikel hier het hele artikel lezen.

GroenLinks vindt het een goed idee om de stadsecoloog terug te brengen en is erg blij met de constructieve feedback van de actiegroep ‘Ecologisch Toch’ op het gemeentelijk nieuwe ecologisch beleidsplan.

Lees verder
Kunstgras in soorten

GroenLinks kijkt verder dan rubbergranulaat

Uitgesproken GroenLinks door Roséanne Timmer-Aukes tijdens commissie Beheer van 7 februari

Het gemeentelijk bestand areaal sportvelden 2019 moet worden vervangen. Het gaat hier om kunstgrasvelden waarbij de toplaag moet worden vervangen. De wethouder heeft alle soorten infill (instrooimaterialen): kurk, EPDM, TPE en rubbergranulaat naast elkaar gezet. Uit deze analyse kwam rubbergranulaat als beste uit de bus, zowel qua gezondheid, milieubelasting, duurzaamheid en veiligheid. De wethouder stelt dan ook voor om verder te gaan met het huidige beleid van rubbergranulaat. GroenLinks heeft een lange geschiedenis met rubbergranulaat en is niet overtuigd. Daarom kijken wij verder dan alleen infill en rubbergranulaat. In commissie samenleving hebben wij dan ook gepleit om te kijken naar non-infill velden. Het spelen op echt gras is niet haalbaar door het intensieve gebruik van de velden. Voor elk kunstgrasveld zouden 10 grasvelden moeten worden neergelegd en met de opgave voor woningen etc. is dat in een verdichtte stad als Haarlem niet haalbaar.

Lees verder
Vastgoed Verduurzamen

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed op de rit

Uitgesproken GroenLinks in de commissie Ontwikkeling op 4 februari door Melissa Oosterbroek

Toen ik mijn huis ging verduurzamen keek ik op de website energielabelatlas.nl. Ik zag dat de gemeente het vastgoed nog niet in kaart had gebracht. En dat onze monumenten nog niet zijn geregistreerd. Dat is weinig ambitieus maar wel belangrijk als gemeentelijke organisatie hebben wij een voorbeeldfunctie. Wij moeten de verduurzaming van ons gehele gemeentelijk vastgoed echt serieus nemen.

Het is fijn dat er nu een stap wordt gezet en dat u dat ook doet wethouder. De planning is vrij ambitieus,, hoe kijkt u hier tegen aan? Verwachten we dat we in een half jaar ons vastgoed hebben geïnventariseerd en twee labels hebben geüpgraded, nog net even voor 2020?

Lees verder

GroenLinks in de Bomenbuurt

We gaan als GroenLinks Haarlem aanstaande zaterdag 9 februari in gesprek met bewoners van de Bomenbuurt. Altijd al eens mee willen doen met onze campagne? Kom dan om 13.00 uur naar café Vandesande aan het Santpoorterplein 1, dan vertellen we er meer over. Ben je al een doorgewinterde H-A-H-er sluit dan 13.45 uur aan! Gezelligheid en goede gesprekken verzekerd!