Nieuws

Plan van aanpak Bomen in Schalkwijk

Uitgesproken GroenLinks in de commissie Beheer op 15 november door Melissa Oosterbroek.

Wanneer een boom ziek is en moet worden verwijderd duurt het vaak erg lang voordat een boom is herplant. Vaak gaat er een grote boom verloren. Een boom die wel vijf verdiepingen hoog reikt. Vooral wanneer deze boom naast een flatgebouw staat is deze onderwerp van gesprek. Voor de één bederft de boom het uitzicht en voor de ander is het een lust voor het oog. De boom is goed voor de gezondheid en dus ook goed voor de leefomgeving.

Maar een boom is meer, bomen halen CO 2 uit de lucht en slaan het op in het hout. Ik heb begrepen tijdens het lezen van het stuk dat er 6031 bomen op de nominatielijst staan. Wanneer wij 6031 bomen verwijderen en de gemiddelde leeftijd van een boom is 50 jaar betekent dat dat we ongeveer 6 kiloton aan CO 2 vrijgeven. Dat is ongeveer 1 procent van onze huidige uitstoot per jaar. We planten hiervoor kleine bomen terug die minder CO 2 uit de lucht halen dan onze reuzen langs de N205.

Lees verder

Deelfiets initiatieven ruimte geven binnen regels

Uitgesproken GroenLinks in de commissie Beheer van 15 november door Melissa Oosterbroek

Deelfietsen; voor sommigen de oplossing om ervoor te zorgen dat je fiets nooit meer gestolen wordt. Al weet je niet altijd waar hij is als je hem wil gebruiken. We zijn voor meer fietsgebruik, want fietsen is gezonder en minder vervuilend. Het is een trend waar ondernemers geld mee gaan verdienen. Misschien nog niet nu maar zeker wel later wanneer de markt jong volwassen begint te worden. Het is daarom van belang dat de gemeente ook een graantje meepikt, wanneer de markt geld verdient.

Het freerider model maakt gebruik van onze (gemeentelijke) faciliteiten die moeten worden onderhouden en betaald kortom waar de gemeente verantwoordelijk voor is. Het is dan ook niet meer dan logisch om sturing aan te brengen in deze markt zodat wij de problemen die deze deelfietsen veroorzaken ook kunnen oplossen.

Een nadeel van teveel deelfietsen is een gebrek aan beschikbare plekken. Wanneer er meer deelfietsen in Haarlem zijn, moeten de gemeente zorgen voor meer fiets-parkeerplekken. Een vergunningensysteem dat ruimte overlaat om de fiets-parkeerplekken te realiseren heeft dus de voorkeur van GroenLinks. Wel willen wij de wethouder meegeven ruimte te laten om initiatieven vanuit de stad tot bloei te laten komen. Er is in onze ogen mogelijkheid voor maatwerk en pilots. Zodat we ervoor kunnen zorgen dat de deelfietsen (en de rest van de deeleconomie) in onze stad ruimte krijgen om te groeien.

Fractie Wethouders en Bestuur koken bewust van voetafdruk

In een kookstudio gaan bestuur, wethouder en fractie aan de slag om een heerlijke maaltijd te koken. De begeleiders, geen koks maar architecten, geven toelichting op duurzaamheid, circulair en mondiale voetafdruk. Een PowerPoint, opdrachten en discussie. De deelnemers  bekijken de verpakking van de producten waarmee gekookt wordt en scoren deze op o.a. herkomst, transport en verpakking. Er zijn verassingen zoals de chocolade die biologisch verbouwd wordt in de Dominicaanse Republiek, met een zeilschip naar Nederland wordt vervoert en daar met de hand in papier wordt verpakt. Het duo dat met deze 78% chocolade de taart maakte, deed er minder suiker in dan het recept aangaf maar dat beïnvloedde de smaak niet nadelig. Na het toetje worden concrete circulaire bijdragen aan de directe woonomgeving en Haarlem bedacht en met elkaar besproken, deze zullen binnenkort worden uitgevoerd.

Fractie op werkbezoek bij Pré Wonen

De fractie brengt op 12 november een bezoek aan het kantoor van Pré Wonen in Velserbroek. Ronald Camstra, directeur Wonen en Vastgoed, ontvangt de fractie. Terwijl er elders in het grote gebouw een huurdersvergadering plaatsvindt.

De woningcorporatie Pré Wonen heeft als kerntaak de zorg voor betaalbare huurwoningen voor huishoudens met een bescheiden inkomen. 8200 woningen staan in Haarlem. 5100 In Beverwijk, Bloemendaal of Heemstede. De corporaties zijn aan allerlei regelgeving gebonden. Ze mogen geen koop of dure huur -nieuwbouw neerzetten. Investeren in leefbaarheid mag minder dan vroeger omdat het nu gelimiteerd is tot 125 euro per jaar per woning, bijvoorbeeld voor een huismeester, projecten voor jongeren, projecten voor ontmoeting. De verhuurdersheffing die het rijk in 2013 invoerde kost Pré Wonen 8 miljoen per jaar (3 maanden huur per woning) bovendien moet sinds kort 2 miljoen afgedragen worden in het kader van de Europese Anti-Tax Avoidance Directive (ATAD)-richtlijn die speculatie moet tegengaan. Maatschappelijk is er sprake van meer schaarste, stagnatie van de doorstroming, meer vraag vanuit bijzondere doelgroepen en de situatie dat steeds meer mensen niet binnen de muren van een instelling geholpen worden maar thuis hulp moeten krijgen om zo lang mogelijk buiten de zorg in een instelling te blijven.
De wachttijd is gemiddeld 9 jaar waarbij het ongetwijfeld zo is dat jongeren zich bij voorbaat al inschrijven.
Er is een onafhankelijke urgentiecommissie die heel streng kijkt naar welke personen of gezinnen eventueel voorrang zouden moeten krijgen.

Lees verder

Elektrische deelauto’s komen eraan !

Na veel geharrewar lijkt het eindelijk te gaan lukken. De gemeente gaat parkeerplaatsen reserveren en laadpalen plaatsen voor de deelautoprojecten in het ramplaankwartier en de Middenweg.

Het heeft veel voeten in de aarde gehad. Nadat de initiatiefnemers Hanno Lans, Anna Richt Hannema, Richard Hovinga en Andreas Zwager voldoende belangstellenden in de buurt hadden gevonden, die hun (tweede) auto wilden gaan verkopen, als er een deelauto in de wijk zou komen,  werden in samenwerking met Spaarnelanden deelauto’s gekocht en ter beschikking gesteld. Essentieel was alleen nog de parkeerplaats en de laadpaal. De auto moet te vinden zijn en moet opgeladen kunnen worden. Vanwege bezwaar uit de buurt lag dat deel van het project stil. Rondvragen in de commissie en uiteindelijk een voorgenomen motie leidden ertoe dat het college heeft besloten de bezwaar- en beroepsprocedures niet langer af te wachten en de deelautoprojecten met een parkeerplaats en laadpaal te gaan faciliteren. Eind goed al goed.

Het college heeft bovendien toegezegd de komende vier jaar 300 laadpalen te zullen plaatsen. Ook daarmee zal nu voortvarend te werk worden gegaan.

25 november Nationale Hannie Schaft Herdenking 2018

De Nationale Hannie Schaft Herdenking 2018 vindt plaats op zondag 25 november. Er wordt stil gestaan bij de offers die werden gebracht door de vrouwen en mannen in het Verzet. En de lessen die wij daaruit kunnen trekken, vandaag de dag nog steeds.

Het programma

10.30 uur Kranslegging op de Eerebegraafplaats, Zeeweg 26 in Overveen.
13.00 uur (inloop vanaf 12.30 uur) Herdenking met gastspreker Jacques Wallage en muziek in de Groenmarktkerk, Nieuwe Groenmarkt 14 in Haarlem.
Aansluitend stille tocht van de kerk naar het Kenaupark voor de kranslegging bij het monument in het Kenaupark.

Kijk voor meer informatie op hannieschaft.nl/