Helaas moeten we constateren dat islamofobie nog steeds een groot probleem is in onze samenleving. Moslims worden gediscrimineerd en gestigmatiseerd, en dat heeft een enorme impact op ons dagelijks leven. Ze worden geconfronteerd met beledigingen, haatmisdrijven en zelfs geweld. Het is een onacceptabele en onrechtvaardige situatie die ons allen raakt.

GroenLinks heeft een lange geschiedenis van het opkomen voor minderheden en het bestrijden van uitsluiting. We zullen ons altijd uitspreken tegen groepen die proberen minderheden te demoniseren en te stigmatiseren. Wij zijn er voor iedereen, ongeacht hun religie, afkomst of achtergrond.

Het is echter niet genoeg om alleen maar te zeggen dat we tegen islamofobie zijn. We moeten ook actie ondernemen en ons uitspreken tegen degenen die hieraan bijdragen. Helaas hebben de rechtse politici die de afgelopen jaren de Nederlandse regering hebben geleid, weinig gedaan om islamofobie tegen te gaan. Sterker nog, zij hebben bijgedragen aan het creëren van een klimaat waarin haat en discriminatie kunnen gedijen.

We moeten deze rechtse politici ter verantwoording roepen voor hun nalatigheid en hun bijdrage aan de normalisering van islamofobie. Maar we moeten vooral stilstaan bij de rol van provocerende extreem-rechtse groepen die actief bijdragen aan het creëren van haat en verdeeldheid. Deze groepen organiseren haat-evenementen en verspreiden leugens en desinformatie over de moslimgemeenschap. Dit kan niet langer worden getolereerd.

GroenLinks strijdt voor een inclusieve samenleving waarin iedereen zich veilig en welkom voelt. Wij reiken ons hand uit naar ieder burger om deze visie te realiseren.

Wij van GroenLinks zijn al met onze strijd begonnen. 
Word lid van GroenLinks en strijd mee.