Spreekuur fractie

De fractie heeft spreekuur voor burgers en organisaties die voor of tegen iets komen pleiten van maandag 19.00 tot 19.30 uur op afspraak. Elke maandag behalve in vakantietijd, begrotingsweek en week waarin geen Raad of Commissievergadering is.

Die afspraak maakt u, bij voorkeur, via een mail aan fractie@groenlinkshaarlem.nl .,deze komt terecht bij de fractiemedewerker die de agenda coördineert. Bij een bespreking is/zijn in ieder geval een lid/ de leden van de commissie waaronder het onderwerp valt aanwezig.

Maandag om 19.30 begint de reguliere fractievergadering waarbij geen bezoek wordt ontvangen. In de fractievergadering wordt gerapporteerd over de inhoud van het spreekuur.

Routebeschrijving/plattegrond in pdf

Routebeschrijving/plattegrond in Word

 

(Privé-Telefoon Fractiemedewerker: 023 5269038 - 06-45863258)

Burhan Gün - Raadslid, Cie. Bestuur

Ikiena van der Sluis - Raadslid; Cie. Beheer

Jasper Drost -Fractievoorzitter, Cie. Ontwikkeling, Cie. Bestuur

Melissa Oosterbroek -Raadslid; Cie. Beheer, Cie. Ontwikkeling

Najim Zohri -Raadslid; Commissie Samenleving

Peter van den Doel - Raadslid, Cie. Bestuur, Cie. Ontwikkeling

Roséanne Timmer-Aukes - Raadslid, Cie. Samenleving/2021 zwangerschapsvervanging door Marianne Steyger

Sacha Schneiders - Raadslid, Cie. Beheer, Voorzitter RKC, Vice-Fractievoorzitter

Ziggy Klazes - Raadslid, Cie. Samenleving (Voorzitter cie. Bestuur)