De fractie bestaat uit 6 raadsleden en 2 commissieleden sinds de Gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Fractievoorzitter is Jasper Drost.

De taken zijn verdeeld, zodat er telkens twee fractieleden in een raadscommissie zitting hebben. De fractie wordt versterkt door twee leden die in een commissie zitting hebben (dus niet in de raad).

De fractie heeft twee ondersteuners: een fractiemedewerker en een technisch voorzitter van de fractievergadering.

De fractie heeft spreekuur voor burgers en organisaties die voor of tegen iets komen pleiten van maandag van 19.00 tot 19.25 uur op afspraak. Daarbij zijn in ieder geval de leden van de commissie waaronder het onderwerp valt aanwezig. Maandag om 19.30 begint de reguliere fractievergadering.

Jasper Drost - Fractievoorzitter, Cie Bestuur 

Melissa Oosterbroek - Raadslid; Cie. Bestuur & Cie. Beheer

Sacha Schneiders - Raadslid, Cie. Ontwikkeling

Ziggy Klazes - Vice-Fractievoorzitter Raadslid, Cie.Ontwikkeling

Janneke Barten - Raadslid, Cie. Beheer

Palwasha Hamzad - Raadslid, Cie. Samenleving

Nada El Bluny - Cie. Samenleving

Hanna Lammertse - Cie. Samenleving

De fractie overlegt regelmatig met de GL-fracties van de omliggende gemeenten in een Regiovergadering.

Raadsleden besteden gemiddeld 20 uur of meer aan hun raadswerk; vaak hebben zij er nog een baan naast. Zij krijgen een vergoeding van ongeveer 1900 euro per maand, 10 procent daarvan gaat naar de landelijke partij. Raadsleden vergaderen, nemen stukken door en onderhouden contacten met de stad door informatieavonden te bezoeken. Tevens om gesprekken te voeren met burgers en belanghebbenden/deskundigen en om werkbezoeken af te leggen.