Elk kind heeft recht op goed onderwijs, dit leidt namelijk tot een goede ontwikkeling van het kind. Jammer genoeg groeit niet elk kind op in een omgeving die de ontwikkeling optimaal ondersteunt. Het onderwijs is dan ook één van de belangrijkste kernfactoren voor de ontwikkeling van het kind. Op school ontwikkelt het kind zich namelijk op verschillende gebieden, zoals: de cognitieve ontwikkeling, het kind ontwikkelt zich in zijn denken en creativiteit; de taal-en spraakontwikkeling, waarbij de communicatie en taal worden ontwikkeld; en de psychosociale ontwikkeling, waarbij het kind sociale vaardigheden ontwikkelt.

Natuureducatie helpt jonge kinderen hun zintuigen, motoriek, sociale vaardigheden, denken en creativiteit te ontwikkelen.  Daarom werken wij dagelijks aan het creëren van een omgeving waarin contact tussen kind en natuur vanzelfsprekend is. Onderwijs is dus de sleutel voor de ontwikkeling van het kind, hierdoor is het investeren in het onderwijs van onze kinderen van groot belang. Goed onderwijs zorgt ervoor dat een kind zich beter kan ontplooien, wat zorgt voor betere kansen in de toekomst voor het kind. 

Om de ontwikkelingen van het kind te stimuleren wil het kabinet investeren in de rijke schooldag. De rijke schooldag focust zich op het versterken van de gelijke kansen, dit vraagt dan ook om een gelijke aanpak. Door middel van het verrijken van de schooldag worden kinderen gestimuleerd om hun vaardigheden en talenten te ontplooien. Maar wat moet er allemaal gebeuren om dit te kunnen bereiken? Kinderen zitten meestal van 8:30 uur ‘s ochtends tot 15:00 uur ‘s middags op school. Dit geldt voor alle kinderen, echter is het verschil in de buitenschoolse activiteiten, zoals: sport, cultuur en bijlessen van de kinderen enorm. Dit is afhankelijk van wat in de buurt voorhanden is, bovendien heeft het inkomen van de ouders en wat zij willen uitgeven voor de activiteiten van hun kind hier invloed op. Deze factoren leiden tot kansongelijkheden tussen de kinderen, het ene kind kan zich hierdoor namelijk minder goed ontplooien dan het andere kind, wat terugslaat op de ontwikkeling van het kind. Deze verschillen kunnen worden beperkt door meer te investeren in de activiteiten onder schooltijd, waarop de schooldagen worden verbreed. De rijke schooldag zorgt er dus voor dat elk kind zich kan ontplooien en ontwikkelen, wat zorgt voor vermindering van de kansongelijkheid. Op deze manier wordt ook de armoede bestreden.

Ik  wil opkomen voor die mensen die het hardst hulp nodig hebben in dit geval kinderen om de kansenongelijkheid in onze stad verder te verkleinen, GroenLinks strijdt voor gelijke rechten en kansen.

Als raadslid van een sociale en groene partij vind ik het belangrijk om de natuur dichter bij de leefomgeving van kinderen op schol te brengen. Bijgevolg doe ik er alles aan om die kans tot een rijke schooldag meer mogelijk te maken in alle scholen in Haarlem.